Ο Όμιλος Quest, χρησιμοποιεί τη λύση της DocuSign στην πανδημία

Ο Όμιλος Quest, χρησιμοποιεί τη λύση της DocuSign στην πανδημία, για την αποστολή των Βεβαιώσεων Κυκλοφορίας των εργαζομένων και αξιοποιεί τη νομιμότητα, την ασφάλεια, την ταχύτητα και την περιβαλλοντική ευθύνη της λύσης. 

Με μαζικές αποστολές (BulkSend) DocuSign φακέλων, σε εκατοντάδες εργαζόμενους του Ομίλου μας, αυτόματα, σε μόλις λίγα λεπτά, και χωρίς να εκτυπώσουμε σελίδα χαρτιού, oι εργαζόμενοι έλαβαν τις βεβαιώσεις τους και ενέκριναν τα στοιχεία τους, ηλεκτρονικά από το κινητό ή τον υπολογιστή τους,  χωρίς scanning ή περιττές εκτυπώσεις, με 1 μόνο click.

Η κάθε βεβαίωση υπογράφεται ψηφιακά από τον HR Group Director μας και αποστέλλεται αυτόματα στο e-mail του κάθε εργαζόμενου.

Είμαστε υπερήφανοι που αντιπροσωπεύουμε & υιοθετούμε καινοτόμες λύσεις, που βοηθούν και απλουστεύουν την καθημερινότητά μας σε τέτοιες δύσκολες περιόδους.

#IQT4_0 #Docusign #infoquest #questgroup

Πηγή Άρθρου/Εικόνας: https://www.facebook.com/
InfoQuestTechnologies/photos/a.1800628713491755/2872100619677887/

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ