Boehringer Ingelheim: Η καινοτόμα εταιρεία υποστηρίζει τον αγώνα ενάντια στον κορωνοϊό

Boehringer Ingelheim: Η καινοτόμα εταιρεία υποστηρίζει τον αγώνα ενάντια στον κορωνοϊό 

Η εταιρεία, µε γνώµονα την έρευνα, ξεκίνησε από τον Ιανουάριο τις ενέργειες στήριξης, προκειµένου να συµβάλει σηµαντικά στη µάχη έναντι του Covid-19. 

Η φαρµακευτική εταιρεία Boehringer Ingelheim είναι µία από τις 100 πιο καινοτόµες επιχειρήσεις στον κόσµο µε ισχυρή δέσµευση στην παγκόσµια κοινότητα και την ευηµερία ανθρώπων και ζώων. Ως εταιρεία µε γνώµονα την έρευνα, ξεκίνησε από τον Ιανουάριο τις ενέργειες στήριξης, προκειµένου να συµβάλει σηµαντικά στη µάχη έναντι του Covid-19. 

Έρευνα και τεχνογνωσία συντάσσονται στην ανάπτυξη θεραπευτικών λύσεων

Μια αναπτυσσόµενη οµάδα 100 εξαιρετικά αφοσιωµένων επιστηµόνων της Boehringer Ingelheim απ’ όλους τους τοµείς της έρευνας και της ανάπτυξης (R&D) έχει συµµετάσχει σε έργα τα οποία έχουν στόχο την ανακάλυψη πιθανών θεραπευτικών λύσεων για τον Covid-19 µέσα από διαφορετικές επιστηµονικές προσεγγίσεις. Για τον σκοπό της έρευνας η εταιρεία µελετά φάρµακα από παλιότερες έρευνές της στον χώρο της ιολογίας (πρόκειται για φάρµακα από την έρευνα για το AIDS και την ηπατίτιδα). Παράλληλα, αξιολογεί υποψήφια φάρµακα που βρίσκονται σε προκλινικό ή πρώιµο κλινικό στάδιο για την αντιµετώπιση της υπερφλεγµονώδους κατάστασης, καθώς και των αγγειακών επιπλοκών που προκαλούνται λόγω της λοίµωξης από τον κορωνοϊό.

Οι προσπάθειες της βασικής αυτής ερευνητικής οµάδας ενισχύονται από έναν αυξανόµενο αριθµό συνεργαζόµενων εταίρων και παρόχων υπηρεσιών. Η Boehringer Ingelheim συµµετέχει στην κοινοπραξία IMI CARE (Innovative Medicines Initiative), η οποία δηµιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε στόχο την προσπάθεια για ευρύτερη συνεργασία ανάµεσα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα και τις εταιρείες βιοτεχνολογίας και άλλων τοµέων του φαρµακευτικού κλάδου. Στην κοινοπραξία αυτή η Boehringer Ingelheim θα συνεισφέρει περισσότερες από 11.000 εργατοώρες στον τοµέα ανάπτυξης και τεχνολογίας, προσφέροντας τεχνογνωσία στην έρευνα στη βιοτεχνολογία, έρευνα στα φάρµακα χαµηλού µοριακού βάρους (µικρά µόρια), τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και στην παραγωγή των φαρµάκων αυτών. 

Συνεργασίες και καινοτόµες πρακτικές ανοιχτές στην παγκόσµια έρευνα

Η Boehringer Ingelheim συνεργάζεται µε το ίδρυµα Bill & Melinda Gates, συµµετέχοντας στο πρόγραµµα Covid -19 Therapeutics Accelerator. Τέλος, η Boehringer Ingelheim υποστηρίζει τους ερευνητές παγκοσµίως µέσω της ανοιχτής πλατφόρµας καινοτοµίας opnMe.com, στην οποία προσφέρει, χωρίς κόστος, 6 αντιικές ενώσεις επί συνόλου 43 φαρµακολογικών εργαλείων υψηλής ποιότητας για έλεγχο ερευνητικών υποθέσεων. Καθώς εξελίσσεται η φάση της έρευνας για τον κορωνοϊό, η Boehringer Ingelheim θα διαθέσει επιπλέον ειδικούς επιστήµονες από διάφορες ειδικότητες, όπως και αυξηµένη εργαστηριακή δύναµη. Η Boehringer Ingelheim διέθεσε διεθνώς συνολικά 5,8 εκατοµµύρια ευρώ υπό µορφή χρηµατικών δωρεών και δωρεών σε είδος για παροχή επείγουσας βοήθειας σε προστατευτικό υγειονοµικό υλικό. Η εταιρεία συνεργάζεται στην Ελλάδα µέσω του ΣΦΕΕ για την προσφορά προστατευτικού υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ΕΣΥ. Συνεργάστηκε, επίσης, µε την Ένωση Ασθενών Προµηθεύς για την ανακούφιση των αστέγων µέσω παροχής εµφιαλωµένου νερού και τροφής, που κρίθηκαν αναγκαία λόγω του κλεισίµατος των καταστηµάτων σίτισης.     

Υγεία και ποιότητα ζωής σε προτεραιότητα 

Η Boehringer Ingelheim δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για περισσότερο από µισό αιώνα, διαθέτοντας από το 1975 εργοστάσιο παραγωγής. Σε δήλωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος, κ. Δηµήτρης Αναγνωστάκης, ανέφερε: «Ως εταιρεία που έχει γνώµονα την έρευνα και την καινοτοµία, η Boehringer Ingelheim αποτελεί µέλος της συλλογικής προσπάθειας για την καταπολέµηση του Covid-19. Η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει τα συστήµατα παροχής υγειονοµικής φροντίδας στην Ελλάδα αλλά και στις 70 χώρες στις οποίες εξάγουµε από το εργοστάσιό µας στο Κορωπί, προµηθεύοντάς τες µε αξιοπιστία τα καινοτόµα µας φάρµακα.  

Η Boehringer Ingelheim δραστηριοποιείται στην πρωτοβάθµια περίθαλψη υγείας, θέτοντας τον ασθενή στο κέντρο των δραστηριοτήτων της. Για τον λόγο αυτό µας ενδιαφέρει όχι µόνο να βρεθεί το φάρµακο για τον κορωνοϊό στο εγγύς µέλλον αλλά και να µπορέσουµε να βελτιώσουµε την υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών στο παρόν. Η έρευνα για την ανεύρεση φαρµάκου για τον κορωνοϊό αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη της δύναµης της ανοιχτής συνεργασίας στο επιστηµονικό πεδίο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Είναι η άλλη πλευρά της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης µας».   Η Boehringer Ingelheim συµβάλλει στην προσπάθεια εύρεσης θεραπευτικής λύσης ενάντια στον κορωνοϊό µέσα από το ερευνητικό έργο της αφοσιωµένης οµάδας επιστηµόνων της, µέσα από σηµαντικές συνεργασίες σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και µέσα από τη δηµιουργία ανοιχτής πλατφόρµας καινοτοµίας για τον έλεγχο ερευνητικών υποθέσεων.

Πηγή: www.lifo.gr
Εικόνα: unsplash.com

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ