Παράταση διαδικασιών επιλογής Προγραμμάτων ΜΚΟ προς χρηματοδότηση για το έτος 2020

Παράταση διαδικασιών επιλογής Προγραμμάτων ΜΚΟ  προς χρηματοδότηση για το έτος 2020

Στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Global Sustain, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, προσφέρει ποσοστό των κερδών της για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Με αυτόν τον τρόπο, η Global Sustain αποσκοπεί στο να στηρίξει σημαντικά το έργο των ΜΚΟ, τόσο μέσω της οικονομικής ενίσχυσης αυτών, όσο και μέσω της προβολής των δράσεων και των προγραμμάτων τους μέσω του www.globalsustain.org.

Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά 28 προγράμματα ΜΚΟ. Τους αποδέκτες χρηματοδότησης προηγούμενων ετών θα τους βρείτε εδώ.
 
Με το παρόν μήνυμα, η Global Sustain καλεί όλες τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (NGO Free & Premium μέλη της) να συμμετέχουν στην ψηφοφορία που και φέτος θα διεξαχθεί στο Facebook page της Global Sustain.
 
Η τελική επιλογή για την ετήσια χρηματοδότηση Προγραμμάτων ΜΚΟ της Global Sustain βασίζεται:
  1. Στα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
  2. Στη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής, που συστάθηκε συγκεκριμένα για αυτό το σκοπό.
Διαδικασία Συμμετοχής

Φάση A’ (12/11/2020 – 30/11/2020)
Οι ΜΚΟ που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία ανάδειξης των προγραμμάτων που θα λάβουν τη χρηματοδότηση θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο παρόν email accounting@globalsustain.org:
  • Τη Φόρμα Συμμετοχής – Παρακαλείστε να συμπληρώσετε στα Ελληνικά και με μικρά γράμματα την φόρμα συμμετοχής
  • Στην περίπτωση που κάποια ΜΚΟ δεν είναι μέλος της Global Sustain ή υπάγεται στην κατηγορία συνδρομής NGO Free, υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο τη Βεβαίωση Συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Οδηγό ΜΚΟ της εταιρείας
  • Αντίγραφο του Έντυπου Ν από την εφορία
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας τροποποίησης του Καταστατικού της Οργάνωσης

Φάση Β’ (01/12/2020 – 14/12/2020)
Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο Facebook page της Global Sustain, που θα αναδείξει τα προγράμματα των ΜΚΟ που θα λάβουν τη χρηματοδότηση της Global Sustain. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διαρκέσει από 01/12/2020 – 14/12/2020.

Φάση Γ’ (Δεκέμβριος 2020)
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας περιλαμβάνει τη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και την ανακοίνωση των προγραμμάτων των ΜΚΟ που θα λάβουν τη χρηματοδότηση για το έτος 2020.

Παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένα:
Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
 

Με εκτίμηση,
Σοφία Χαρίση


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ