Η Global Sustain εγκρίθηκε ως Third-party Green Bond Verifier από τη Χρηματοοικονομική Ρυθμιστική Αρχή της Αιγύπτου

Η Global Sustain εγκρίθηκε ως Third-party Green Bond Verifier από τη Χρηματοοικονομική Ρυθμιστική Αρχή της Αιγύπτου

[Κάιρο, Αίγυπτος, 8 Δεκεμβρίου 2020] 

H Global Sustain ανακοινώνει ότι ανακηρύχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Χρηματοοικονομικής Ρυθμιστικής Αρχής της Αιγύπτου (Financial Regulation Authority) ως επίσημος ανεξάρτητος οργανισμός επαλήθευσης χρηματοοικονομικών προϊόντων βιώσιμης χρηματοδότησης και εντάχθηκε στο μητρώο οργανισμών επαλήθευσης της Αρχής (third-party verifiers).

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ολοκληρωμένης αξιολόγησης της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και του χαρτοφυλακίου έργων της Εταιρείας στο πεδίο των βιώσιμων χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων (sustainable financing and investments) από την Αρχή, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στην Global Sustain να προσφέρει επαλήθευση και γνωμοδότηση για εκδόσεις πράσινων ομολόγων (green bonds) και χρηματοοικονομικά προϊόντα  σχετικά με τη βιωσιμότητα και το ESG στην αιγυπτιακή αγορά (ESG/Sustainability-linked products).

Η Χρηματοοικονομική Ρυθμιστική Αρχή της Αιγύπτου είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και τη ρύθμιση μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών αγορών και μέσων, συμπεριλαμβανομένων της κεφαλαιαγοράς, συναλλαγών επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, της χρηματοδότησης ενυπόθηκων δανείων, της μίσθωσης, της διαχείρισης απαιτήσεων και της τιτλοποίησης.

Ο κος Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Global Sustain δήλωσε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας η συγκεκριμένη διαπίστευση από την FRA και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά ιδρύματα και επενδυτές στην Αίγυπτο σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο. Η Αίγυπτος βρίσκεται σε στρατηγική θέση να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή και τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα στην αγορά προσελκύοντας περαιτέρω εγχώριες και ξένες επενδύσεις».

Σχετικά με την Global Sustain 
Με έτος ίδρυσης το 2006, η Global Sustain με εταιρείες στο Λονδίνο, το Βερολίνο και την Αθήνα και γραφεία εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες, το Κάιρο, τη Λάρνακα και τη Νέα Υόρκη, ευαισθητοποιεί, εμπνέει και υποστηρίζει εταιρείες και οργανισμούς να ενσωματώσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της συμβουλευτικής, της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της εκπαίδευσης. Η Εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα ESG, της βιώσιμης χρηματοδότησης και εκπαίδευσης, της εταιρικής υπευθυνότητας, της αναγνώρισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Global Sustain έχει υπογράψει τις Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (PRI), αποτελεί GRI Gold Community και Data Partner και συνεργάζεται με οργανισμούς όπως Social Value International, Institute of Directors, TCFD και CEO Clubs (www.globalsustaingroup.com).

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ