ΜΚΟ ΕΔΡΑ: Έναρξη Ευρωπαϊκού Έργου “IDemocracy”

Έναρξη Ευρωπαϊκού Έργου “IDemocracy” 

Υποστήριξη της άσκησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία, στο ψηφιακό περιβάλλον

Το IDemocracy είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, που υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων ατόμων με νοητική αναπηρία και των φροντιστών τους, στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η συμμετοχή, εκπροσώπηση και το δικαίωμα ψήφου των ατόμων με νοητική αναπηρία, είναι μείζονος σημασίας όταν μιλά κανείς για Δημοκρατικά Δικαιώματα. Παρόλα αυτά, συχνά οι άνθρωποι αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικά εμπόδια (Οδηγίες για την προάσπιση του δικαιώματος συμμετοχής ατόμων με αναπηρίες στην Πολιτική Ζωή, 2019, OSCE).

Από την άλλη μεριά, ενώ το ζήτημα του ψηφιακού αλφαβητισμού αποτελεί σημείο-κλειδί για την εξασφάλιση της επιτυχούς άσκησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων, καθώς περιλαμβάνει την ασφαλή πρόσβαση σε έγκυρη πληροφόρηση, τη συμμετοχή σε online κοινωνικές πλατφόρμες, ή τη δυνατότητα ψήφου ηλεκτρονικά, εντούτοις η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας κι επικοινωνίας (ΤΠΕ) εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τα άτομα με νοητική αναπηρία, με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί κάποιου είδους «ψηφιακή» ανισότητα (Γεφυρώνοντας την ψηφιακή ανισότητα για ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Lussier-Desrochers, D. et.al. 2017).

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, το “IDemocracy” έρχεται να βελτιώσει τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και των φροντιστών τους που σχετίζονται με το ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν στο έπακρο τα δημοκρατικά τους δικαιώματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα δημιουργηθεί μία καινοτόμος εκπαιδευτική μέθοδος, συνοδευόμενη από εκπαιδευτικό υλικό που θα προσαρμοστεί στις ανάγκες της κάθε ομάδας-στόχου, καθώς και εκπαιδευτικά εργαλεία για την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Θα πραγματοποιηθούν επίσης πιλοτικές εφαρμογές αυτής, με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελλάδα και Λιθουανία.

Το “IDemocracy” υλοποιείται από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022. Συντονιστής είναι ο οργανισμός Plena Inclusión Comunidad Valenciana από την Ισπανία, ενώ η σύμπραξη περιλαμβάνει τους εξής φορείς με ειδίκευση στη νοητική αναπηρία: Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social – FENACERCI (Πορτογαλία), Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων – Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» (Ελλάδα),  Hrvatska Udruga Radnih Terapeuta – HURT (Κροατία) και “Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija – “Viltis” (Λιθουανία). Συμμετέχουν επίσης φορείς με ειδίκευση στον τομέα της ανάπτυξης ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εργαλείων, αλλά κι εν γένει του ψηφιακού αλφαβητισμού για άτομα με αναπηρία, όπως είναι το Universitat Politècnica de València (Ισπανία) και E-Seniors: Initiation des seniors aux NTIC association (Γαλλία).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών κι η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφορίων που παρέχονται σε αυτήν.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ