Συμμαχία της EY με την CrowdStrike, για τον μετασχηματισμό της διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο

Συμμαχία της EY με την CrowdStrike, για τον μετασχηματισμό της διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο

Η συμμαχία βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις απειλές στον κυβερνοχώρο
Στοχεύει στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μέσω της παροχής εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με κινδύνους 


Η EY – ηγέτης στον χώρο της κυβερνοασφάλειας – ανακοινώνει την παγκόσμια συμμαχία της με την CrowdStrike – ηγέτη στην endpoint και workload προστασία μέσω cloud – με στόχο την απρόσκοπτη ενσωμάτωση λειτουργιών κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων στις επιχειρήσεις. 

Στο σημερινό περίπλοκο περιβάλλον κυβερνοαπειλών, οι εταιρείες αναγνωρίζουν την αξία των ολοκληρωμένων και αξιόπιστων στρατηγικών και λειτουργιών ασφαλείας. Η συμμαχία μεταξύ των δύο οργανισμών, συνδυάζει τις κορυφαίες τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας της CrowdStrike, με τις κορυφαίες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και συμβουλευτικής μετασχηματισμού που παρέχει η EY. Επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση κινδύνων, στη διαχείριση απειλών και στην ανταπόκριση σε συμβάντα στον κυβερνοχώρο, καθώς και στην παροχή σχετικής πληροφόρησης, η συνεργασία της EY με την CrowdStrike προσφέρει στις επιχειρήσεις ευρείες υπηρεσίες ασφαλείας, για να τις βοηθήσει να κατανοήσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις κυβερνοαπειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Η πλατφόρμα CrowdStrike Falcon προσφέρει αρχιτεκτονική cloud (cloud-based architecture) που είναι κλιμακούμενη, διαχειρίσιμη και αποτελεσματική σε όλες τις συσκευές και τα περιβάλλοντα εργασίας, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο στην προστασία του καταμερισμένου ανθρώπινου δυναμικού, που εργάζεται σήμερα εξ αποστάσεως. Η μηχανή Τεχνητής Νοημοσύνης της πλατφόρμας Falcon, συλλέγει, διυλίζει και παρακολουθεί δεδομένα απειλών και σχετικές πληροφορίες, από περισσότερα από 3 τρισ. συμβάντα κυβερνοασφάλειας την εβδομάδα. Τα δεδομένα αυτά, μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τον μετριασμό των κινδύνων, παρέχοντας προστασία ενάντια στις σημερινές κυβερνοαπειλές.

Οι επαγγελματίες της EY μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους κυβερνασφάλειάς τους, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Falcon για να παρέχουν λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο, σε περιβάλλοντα πληροφορικής. Εταιρείες σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, μεταξύ άλλων, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη, τις λιανικές πωλήσεις, τη βιομηχανική παραγωγή και την ενέργεια, θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες ζωτικής σημασίας, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Με τη σειρά τους, οι οργανισμοί θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τι απαιτείται για τον μετριασμό των κύριων κινδύνων, τόσο από πλευράς επιχειρηματικών λειτουργιών, όσο και από πλευράς ανθεκτικότητας, καθώς και να αντλούν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο, τις εξαγορές και την ανάπτυξη σε νέες αγορές.

Συνολικά, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τον μειωμένο κίνδυνο ενός σημαντικού συμβάντος στον κυβερνοχώρο και τον αυξημένο βαθμό συμμόρφωσης με τις οδηγίες και κανονισμούς ασφαλείας, παράλληλα, με μία αυξημένη κατανόηση του περιβάλλοντος απειλών στον κυβερνοχώρο και του τρόπου κοινοποίησης λεπτομερειών κινδύνου σε ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, η αυξημένη ευαισθητοποίηση σε θέματα κυβερνοασφάλειας, βοηθά τις ομάδες να ευθυγραμμίσουν τους προϋπολογισμούς και τους πόρους τους, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα.

Αναφερόμενος στη συμμαχία της EY με την CrowdStrike, ο κος Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπεύθυνος των Υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection & Privacy, και ορισμένων Υπηρεσιών Τεχνολογίας της ΕΥ Ελλάδος και της EY Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις συμπράξεις και συμμαχίες που έχει συνάψει η EY διεθνώς, με ηγέτες στον τομέα της τεχνολογίας. Η CrowdStrike είναι ένας κορυφαίος οργανισμός στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, εξοπλισμένος με την τεχνολογία που απαιτείται για τη δημιουργία αξιόπιστων λύσεων και στρατηγικών για τον κυβερνοχώρο. Οι δυνατότητες της CrowdStrike, σε συνδυασμό με την εμπειρία και τεχνογνωσία των ομάδων της ΕΥ σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και ψηφιακού μετασχηματισμού, θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα, να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξία σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας». 

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter
 
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ