ΕΔΕΚΤ: Προχώρησε στην ένταξή της στην πρωτοβουλία «UN-supported Principles for Responsible Investment» (PRI)

Η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ (Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης) αντιλαμβανόμενη την αναγκαιότητα για τη λήψη υπευθύνων επενδυτικών αποφάσεων που βασίζονται στα ESG κριτήρια (Environmental, Social, Governance) προχώρησε στην ένταξή της στην πρωτοβουλία «UN-supported Principles for Responsible Investment» (PRI) ως «Investment Manager Signatory», με την υποστήριξη της εξειδικευμένης εταιρείας συμβούλων Global Sustain. 
Το UN-supported PRI αποτελεί την πλέον αναγνωρισμένη και έγκριτη δράση για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων και την ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις επενδυτικές αποφάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και σήμερα απαριθμεί περισσότερες από 3.500 εταιρείες και οργανισμούς που έχουν υπό τη διαχείρισή τους κεφάλαια άνω των 100 τρις δολαρίων ΗΠΑ.
 
Η ΕΔΕΚΤ αποτελεί πλέον τον πρώτο θεσμικό επενδυτή του δημοσίου τομέα που προσυπογράφει τις έξι αρχές του PRI. Με την ένταξή της στην πρωτοβουλία PRI, η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ υιοθετεί τις εξής αρχές υπεύθυνων επενδύσεων: 
•Ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες ανάλυσης επενδύσεων και λήψης αποφάσεων.
•Ενεργή κατοχή κεφαλαίων και η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις πολιτικές και πρακτικές ιδιοκτησίας κεφαλαίων.
•Επιδίωξη ανάλογης εφαρμογής ESG θεμάτων από τις οντότητες στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις από την εταιρεία.
•Προώθηση της αποδοχής και εφαρμογής των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων εντός του κλάδου.
•Συνεργασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας στην εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων.
•Υποβολή έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας και την πορεία προς την εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων.
Η κα Άρτεμις Παναγιωτοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ, δήλωσε σχετικά: «Η ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων αποδεικνύεται ότι συνεισφέρει όχι μόνο στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και στην αναγνώριση επενδυτικών ευκαιριών. Η ΕΔΕΚΤ με την απόφασή της να προσυπογράψει τις αρχές των υπεύθυνων επενδύσεων του PRI, δεσμεύεται να αναδείξει τη σημαντικότητα των παραγόντων ESG στην αλυσίδα αξίας της, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τόσο τις επενδύσεις κρατικών ασφαλιστικών ταμείων όσο και επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων Ελλήνων θεσμικών επενδυτών». 
Ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Global Sustain, δήλωσε σχετικά: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας για τη διάδοση και υλοποίηση των ESG κριτηρίων στη χώρα, υποστηρίζοντας οργανισμούς στην υιοθέτηση και τη λήψη υπεύθυνων επενδυτικών αποφάσεων με στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας για όλους, ειδικά στην περίπτωση της διαχείρισης των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η ΕΔΕΚΤ αποτέλεσε τον πρώτο θεσμικό επενδυτή δημόσιου τομέα που δεσμεύτηκε στις αρχές των υπεύθυνων επενδύσεων PRI».
Η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις (UN-supported Principles for Responsible Investment) αποτελεί ένα δίκτυο επενδυτών σε παγκόσμιο επίπεδο που συνεργάζεται για την υλοποίηση των έξι αρχών υπεύθυνων επενδύσεων. Ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η κατανόηση των επιπτώσεων παραγόντων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (Environmental, Social, Governance – ESG) για τους επενδυτές και η υποστήριξη των συμμετεχόντων στην πρωτοβουλία να ενσωματώσουν τους παράγοντες αυτούς στην επενδυτική τους διαδικασία όσον αφορά τις πρακτικές λήψης αποφάσεων και ιδιοκτησίας κεφαλαίου. Με την εφαρμογή των αρχών, οι συμμετέχοντες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος. www.unpri.org 

Η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ, ιδρύθηκε με βάση το Ν 2768|1999 ως Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μέτοχοι της Εταιρείας είναι ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης («e-Ε.Φ.Κ.Α.») με ποσοστό 90%, η Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ («ΟΜΕ-ΟΤΕ») με 5% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5%. Η Εταιρεία διατηρεί ηγετική θέση στη καταπιστευματική διαχείριση (fiduciary management) αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα, προσφέροντας ευρύ φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών. Οι κύριες προοπτικές της Εταιρείας αφορούν πρωτίστως τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης τόσο μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) όσο και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα. www.edekt.gr

Η Global Sustain, με γραφεία σε Αθήνα, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Κάιρο, Λάρνακα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποστολή της είναι η δημιουργία γνώσης, η έμπνευση και η υποστήριξη εταιριών και οργανισμών στη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από τη συμβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την εκπαίδευση, με επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος – περιβάλλον – οικονομική ωφέλεια. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρίες, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επαγγελματικά σωματεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
Πηγή εικόνας και άρθρου: Από Δελτίο Τύπου

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ