INTERAMERICAN: Κοινωνικό Προϊόν 175,35 εκατ. ευρώ από την INTERAMERICAN κατά το 2020

Στα 175,35 εκατ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ποσόν που απέδωσε η INTERAMERICAN κατά το 2020 στην Κοινωνία και την Οικονομία, έναντι 172,07 εκατ. κατά το 2019. Η αξία αυτή («Κοινωνικό Προϊόν»)  είναι ενδεικτική της σταθερής επιχειρησιακής συνέχειας του οργανισμού και της ισχυρής επιδραστικότητάς του στους stakeholders, παρά τις συνέπειες της πολλαπλής κρίσης πέρυσι. Επίσης, χαρακτηρίζει την ωριμότητα της INTERAMERICAN στο ζήτημα της στρατηγικής επιλογής και ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ειδικότερα, η εταιρεία κατέβαλε στους εργαζομένους της σε μισθούς και παροχές 33,82 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι η χρηματοδότηση εκ μέρους της INTERAMERICAN και του κεφαλαιοποιητικού λογαριασμού κάθε εργαζομένου-μέλους του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού, με συνεισφορά 5,25% επί της μεικτής μισθοδοσίας του. Οι εισφορές της εταιρείας σε ασφαλιστικά Ταμεία έφθασαν στα 10,17 εκατ., ενώ καταβλήθηκαν 9,70 εκατ. ως φόρος εισοδήματος και πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της τάξεως των 8,72 εκατ. ευρώ. Οι πληρωμές σε προμηθευτές και συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών στις πωλήσεις (του εταιρικού Δικτύου Agency και των συνεργαζομένων Brokers) ανήλθαν στα 112,34 εκατ. ευρώ. 

Η αξία που αποδόθηκε άμεσα από την INTERAMERICAN στην Κοινωνία πέρυσι, μέσα από πρακτικές Εταιρικής Ευθύνης, έφθασε στις 610 χιλιάδες ευρώ. Κατά το 1/2 το ποσόν αφορούσε σε ενέργειες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας (δομές υγείας Δήμου Αθηναίων) και την επιβίωση, καθώς και για την υποστήριξη της ψηφιακής τηλεκπαίδευσης μαθητών. Σε αυτή τη συνεισφορά, δεν έχουν συνεκτιμηθεί ως οικονομική αξία οι παροχές φροντίδας και προστασίας -όπως η διάθεση της πρωτοποριακής ψηφιακής εφαρμογής Medi ON σε ασφαλισμένους για την ανίχνευση συμπτωμάτων ασθένειας- ούτε η προσφορά υπηρεσιών από τις υποδομές της INTERAMERICAN Βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες συμπολιτών (διανομή γευμάτων, τροφίμων, φαρμάκων, μασκών κ.ά).

Η εταιρεία διατήρησε κατά το 2020 ενεργές τις συναρτήσεις της με τοπικά και διεθνή θεσμικά κέντρα, αλλά και την αναφορά της σε θεμελιώδεις αρχές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Ευθύνη (UN Global Compact, United Nations Environment Program Finance Initiative, Principles for Sustainable Insurance, CSR Hellas, Sustainable Greece 2020 – Eλληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας). Πέρυσι, συμμετείχε ως ιδρυτικό μέλος στη δημιουργία του Global Compact Network Hellas, ενώ έχει αναλάβει από το 2019 δεσμεύσεις για την Πράσινη Οικονομία στο πλαίσιο του «New Deal for Europe», που συνυπέγραψε μεταξύ των πρώτων 100 μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρηματικών οργανισμών. 

Ακολουθώντας τη στοχοθεσία των παγκοσμίων Sustainable Development Goals της Ατζέντας του Ο.Η.Ε. και σε συνάφεια με το επιχειρησιακό αντικείμενο της διαχείρισης καταστροφικών κινδύνων και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, την ευημερία και καλή υγεία, την οικονομική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, το μέλλον την εργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ακεραιότητα, η INTERAMERICAN εστιάζει σήμερα στην αναγνώριση και σταδιακή συμπερίληψη των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance) στις λειτουργίες της.

«Για την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη προοπτική ενός επιχειρηματικού οργανισμού στην πολύπλοκη, σύγχρονη εποχή των επιταχυνόμενων και συχνά αστάθμητων μεταβολών, η κερδοφορία δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται ισχυρή εταιρική ταυτότητα για υπεύθυνο επιχειρείν, στη βάση ενός συμβολαίου με την Κοινωνία για συνεχή απόδοση αξίας, αλλά και μιας διαρκούς  συνεισφοράς  στην Εθνική Οικονομία» τονίζει ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ