ΕΥ Ελλάδος: Κρίσιμα τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

► Webcast της EY Ελλάδος για ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων
► Σημαντική παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπρόσωπου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εξοχότατου Πρέσβη κυρίου Ιωάννη Βράιλα
► Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027 παρουσιάζει ευκαιρίες επιτάχυνσης του μετασχηματισμού και τόνωσης της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων

Τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιμέρους χρηματοδοτικά προγράμματα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων και την τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξής τους, εξέτασε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η EY Ελλάδος.

Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης απηύθυνε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εξοχότατος Πρέσβης κος Ιωάννης Βράιλας, ο οποίος εκτίμησε ότι η παρούσα συγκυρία εξόδου από την υγειονομική κρίση είναι άκρως επιβοηθητική των προσπαθειών της Ελλάδας για οικονομική ανάκαμψη. Ο Πρέσβης μετέφερε το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στις Βρυξέλλες σχετικά με τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη ρεαλιστική προσδοκία ότι βρίσκεται εν εξελίξει ένα “success story”, δηλώνοντας ότι η ορθή αξιοποίηση των πόρων που θα απορροφήσει η χώρα από ευρωπαϊκές πηγές, θα είναι κρίσιμο στοιχείο για τη μακροχρόνια ανάπτυξή της. 

Εκτίμησε, δε, ότι το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και οι ευρωπαϊκοί πόροι, συνολικού ύψους €72 δισ., σε συνδυασμό με τις ιδιωτικές επενδύσεις, την υιοθέτηση στοχευμένων διαρθρωτικών αλλαγών και την εκμετάλλευση της ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας που διαμορφώνεται από την έξοδο από την κρίση, αναμένεται να δώσουν ώθηση για μια βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη στην Ελλάδα, κατά τα επόμενα χρόνια.

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο κος Βράιλας υπογράμμισε ότι, ως χώρα, αλλά και ως ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, έχουμε μια σαφή ευκαιρία την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε, καθώς στο πλαίσιο της νέας γενιάς ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας βέλτιστες πρακτικές και προγράμματα χρηματοδότησης ειδικά σχεδιασμένα για τις δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε, με τη σειρά του, ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, υπογραμμίζοντας ότι, σε μια εποχή όπου η Ελλάδα έχει ανάγκη από βιώσιμες επενδύσεις, και με δεδομένο το εξαιρετικά θετικό επενδυτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα μας σήμερα, οι επιδοτήσεις της Ε.Ε. μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό κίνητρο για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας. Καθώς η περίοδος 2021-2027 θα χαρακτηριστεί από τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. και των κρατών μελών της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη ανάπτυξη, ο κος Παπάζογλου δήλωσε ότι η χρονική στιγμή για δράση είναι τώρα, προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Ένωσης για το 2030 και 2050, και τόνισε ότι σε αυτή την πορεία προς το αύριο, η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικήσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Στη συνέχεια, ο κος Βασίλης Τσιάμης, Associate Partner στο Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Πρόσβασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης, έκανε μια συνοπτική παρουσίαση του ευρύτερου πλαισίου χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κος Τσιάμης τόνισε ότι η Ε.Ε. παρέχει άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση για ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων που αφορούν όλους τους τομείς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Παράλληλα, παρουσίασε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. για το 2021-2027, συνολικού ύψους περίπου €1,8 τρισ. (περιλαμβανομένου και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Next Generation EU”), και τους τομείς και τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω αυτού, όπως η γεωργία, η ενέργεια, η έρευνα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, κ.ά.

Ο κος Τσιάμης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι κρίσιμη, καθώς, τόσο οι ιδιωτικοί, όσο και οι δημόσιοι φορείς μπορούν να επωφεληθούν από τα αντίστοιχα προγράμματα και εργαλεία, τα οποία προσφέρουν ένα αποτελεσματικό επιχειρησιακό πλαίσιο εργασίας με ασφαλείς πληρωμές, που καλύπτει ένα ολιστικό εύρος κλάδων και τομέων οικονομικής δραστηριότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των επιδοτούμενων έργων. Τα οφέλη από τη χρηματοδότηση αυτή, συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε αγορές, τη δημιουργία επιπρόσθετων εσόδων και γνώσης, και τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης.

Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης, επαγγελματίες της ομάδας Υπηρεσιών Πρόσβασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης της EY Ελλάδος, παρουσίασαν στα στελέχη που παρακολούθησαν το webcast, μέσα από εξειδικευμένες διαδικτυακές συνεδρίες, τα επιμέρους ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, αλλά και συγκεκριμένες προσκλήσεις ενδιαφέροντος που δημοσιοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα, που αφορούν τους κλάδους της υγείας, του τουρισμού, της γεωργίας και αλιείας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Κλείνοντας, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος, παρουσιάζοντας συνοπτικά το πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογράμμισε ότι οι απευθείας επιδοτήσεις της Ε.Ε. είναι ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα, δυστυχώς, δεν έχει αξιοποιηθεί στον βαθμό που θα έπρεπε από τις ελληνικές επιχειρήσεις, υπερθεματίζοντας την κρισιμότητα ανάπτυξης μίας νέας κουλτούρας και προσέγγισης στον σχεδιασμό των επενδύσεων, για τη μεγιστοποίηση της χρήσης όλων των διαθέσιμων εργαλείων για την υποστήριξη των αναπτυξιακών δράσεων των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε την ολιστική προσέγγιση που υιοθετεί η EY όσον αφορά την άντληση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο της διαδικασίας – από την ανάλυση του επενδυτικού τους πλάνου και την αναζήτηση του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, έως την προετοιμασία της αίτησης και του σχετικού φακέλου.


Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο ey.com/gr ή επικοινωνήστε με:
κ. Ευάγγελο-Μάξιμο Α. Σκοπελίτη, Διευθυντή Επικοινωνίας
(Evangelos-Maximos.Scopelitis@gr.ey.com)
Τηλ: +30 210 2886 419

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ