ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ: Ετήσιος Απολογισμός Έργου για το 2020

Ο Ετήσιος Απολογισμός Έργου για το 2020 παρουσιάζει τα ετήσια προγράμματα και ενδεικτικές χρηματοδοτήσεις του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος και είναι διαθέσιμος εδώ

Ο Απολογισμός Έργου του Ιδρύματος για το 2020 είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά και σε μορφή απλού κειμένου με ακουστική περιγραφή για άτομα με περιορισμένη όραση εδώ

Δείτε το βίντεο του Ετήσιου Απολογισμού Έργου για το έτος 2020 εδώ.


<BACK