Κατάστημα «GREEN Banking» – μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε σήμερα, 25 Φεβρουαρίου 2008, τη λειτουργία του πρώτου της περιβαλλοντικού καταστήματος «GREEN Banking». Πρόκειται για το πρώτο «πράσινο» κατάστημα τράπεζας στην Ελλάδα.

Το κατάστημα «GREEN Banking» αποτελεί άλλη μια πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αυτή εκφράζεται και υλοποιείται μέσα από τις δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου.

Το Κατάστημα «GREEN Banking» αποτελεί ένα οργανωμένο σημείο πληροφόρησης του κοινού, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Πειραιώς, σε σχέση με τις δυνατότητες των ιδιωτών και των επιχειρήσεων να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους συμπεριφορά, να ενημερωθούν για την πράσινη επιχειρηματικότητα και τα «πράσινα» τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που έχει σχεδιάσει για το σκοπό αυτό η Τράπεζα Πειραιώς. Στο Κατάστημα δεν θα γίνονται συναλλαγές και οι επισκέπτες οι οποίοι επιθυμούν προϊόντα ή υπηρεσίες της Τράπεζας θα εξυπηρετούνται μέσω των αντίστοιχων Διευθυντών των Καταστημάτων που υπάγονται οι εν δυνάμει πελάτες.

Το συγκεκριμένο κατάστημα βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου 18, στην Αθήνα και λειτουργεί ώρες καταστημάτων τραπεζών. Τηλ.: 210 373 9035.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ