Ενημέρωση για το ηλιέλαιο

Η ?λφα-Βήτα Βασιλόπουλος πλήρως ευαισθητοποιημένη στην απόλυτη εφαρμογή της νομοθεσίας, διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων και τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι:


Ήδη από τις 9 Μαΐου έχει λάβει -από την εταιρεία στην Ε.Ε. που παράγει το προϊόν ΑΒ ηλιέλαιο για λογαριασμό μας- όλα τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας για όλες τις παρτίδες προιόντων ηλιελαίου με τα οποία φαίνεται ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση.


Ταυτόχρονα στις 9 Μαΐου έστειλε προς απόλυτη επιβεβαίωση, δείγματα ηλιελαίου ΑΒ -της παρτίδας LA8050 με ημερομηνία παραγωγής 19 Φεβρουαρίου 2008 και λήξης 28 Απριλίου 2009- σε ειδικευμένο εργαστήριο της Ολλανδίας τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν ότι δεν ανιχνεύεται ορυκτέλαιο.


Τα αποτελέσματα και των 2 προαναφερομένων ελέγχων έχουν κατατεθεί στον ΕΦΕΤ.


Στις 27 Μαΐου 2008 η ΑΒ ενημερώθηκε γραπτώς από τον ΕΦΕΤ ότι -σε έλεγχο που διενήργησε το Γενικό Χημείο του Κράτους -το δείγμα προϊόντος ΑΒ ηλιέλαιο 1 λίτρου με Lot 8073, ημερομηνία παραγωγής 13 Μαρτίου 2008 και λήξης 28 Ιουνίου 2009 ανιχνεύθηκε ορυκτέλαιο σε ποσοστό 39 +/- 8 mg./kg. με όριο ανίχνευσης τα 20 mg./kg.


Με βάση τις κείμενες διατάξεις και παρά την αμφισβήτησή μας στα αποτελέσματα αυτά, οφείλουμε άμεσα να προβούμε σε δημόσια ανάκληση της παρτίδας LOT 8073, και δεσμευόμαστε ότι θα ενημερώσουμε το καταναλωτικό κοινό για οτιδήποτε νεώτερο.


Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Διονύση Διονυσόπουλο, Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας στο τηλ.: 694 800 6552.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ