Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα περιβαλλοντικά βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2007

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕYΑΙΣΘΗΣΙΑΣ


Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ επιδιώκουν να συμβάλλουν στη προβολή και στην αναγνώριση της έμπρακτης και αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας των Φορέων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρήσεων, των Επιστημονικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Μέσων Ενημέρωσης. Η καθιέρωση των Βραβείων ήταν ουσιαστική και επιβεβαίωσε την ανάγκη στήριξης της Κοινωνικής Συμμετοχής και Προσφοράς στο Περιβάλλον, που αποδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα δράσης, έρευνας, ενεργειών και επικοινωνίας.
Με το Θεσμό των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, επιδιώκεται η δημιουργία συνθηκών ευγενούς άμιλλας, που θα προάγει την γενικότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και επίδειξη κοινωνικής συμμετοχής των επιχειρήσεων, ενώσεων και φορέων στην ανάληψη ή στήριξη δράσεων για το περιβάλλον.


ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Υποψηφιότητα για τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2007 μπορούν να υποβάλλουν:


– Οργανισμοί της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
– Επιχειρήσεις κάθε είδους,
– Επιστημονικά Ιδρύματα, επιστημονικές ομάδες, επιστήμονες
– Φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.


Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μια ή/και περισσότερες υποψηφιότητες στην κατηγορία του. Επίσης, υποψηφιότητα για προγράμματα που αποτελούν προϊόν συνεργασίας μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε από τους εμπλεκόμενους φορείς ?συντελεστές. Το Ecocity υποδέχεται και υποψηφιότητες που έχουν ήδη λάβει μέρος ή και έχουν τιμηθεί σε άλλου αντικειμένου διαγωνισμούς, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.


ΤΟ ΕΥΡΟΣ
Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν δράσεις, έρευνες, μελέτες, προγράμματα ή ενέργειες επικοινωνίας που αναπτύχθηκαν ή/και ολοκληρώθηκαν στη διάρκεια του έτους 2006 (από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006).
Ο αναλυτικός κατάλογος, που επισυνάπτεται, με τις κατηγορίες υποψηφίων και τα βραβεία ανά κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις επιλογές που μπορούν να μελετήσουν οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για βράβευση.


Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2007, θα παρουσιασθούν στο κοινό και θα απονεμηθούν στους νικητές κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2007, στη διάρκεια της οποίας ενεργοποιούνται δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους μέσα από τον δικτυακό τόπο του Ecocity www.ecocity.gr, μετά τη βράβευση και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2007.


H ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & TA ΒΡΑΒΕΙΑ
Οι υποψηφιότητες σε κάθε κατηγορία θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Κριτών, που αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, επαγγελματίες και εκπροσώπους φορέων. Λαμβάνοντας υπόψη τις υποψηφιότητες, η Επιτροπή μπορεί να επιλέξει κανένα, ένα ή περισσότερους βραβευόμενους (σε περίπτωση ισοψηφίας).


ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οι υποψηφιότητες πρέπει να διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο έμπρακτης περιβαλλοντικής ευαισθησίας, το οποίο να αποδεικνύεται μέσα από την παρουσίαση και τις διάφορες πτυχές του υποβληθέντος υλικού. Ειδικότερα οι υποψηφιότητες θα κριθούν στους ακόλουθους τομείς:
– Εστίαση σε προβλήματα περιβάλλοντος των πόλεων και της χώρας.
– Διαπίστωση και περιγραφή προβλήματος ή προβλημάτων του αστικού περιβάλλοντος, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με την κατηγορία.
– Αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων ή ερευνητικών μεθόδων ανάλογα με την κατηγορία.
– Σκοπός του έργου ή του υποψηφίου προγράμματος και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
– Ταυτόχρονη συνυπηρέτηση ή/και αντιμετώπιση περισσότερων ενός προβλημάτων των αστικών κέντρων.
– Αριθμός και ποιότητα συνεργαζομένων φορέων (επιστημονικών, εθελοντικών κλπ).
– Περιγραφή υλοποίησης του έργου, ανάλογα με την κατηγορία.
– Πρωτοτυπία ? δημιουργικότητα.
– Διάρκεια ? επαναληπτικότητα.
– Αποτελέσματα και αξιολόγηση απόδοσης, κατά το δυνατόν με μετρήσιμους όρους.


ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Οι Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2007, θα πρέπει να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες υποψηφιότητας, διεκδικώντας τα αντίστοιχα βραβεία της κατηγορίας τους:


1Η KATΗΓΟΡΙΑ Βραβεία Επιχειρήσεων (βιομηχανικές, εμπορικές, κατασκευαστικές, υπηρεσιών κ.ά.)
Α1. Οικόπολις ετήσιου προγράμματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Α2. Οικόπολις περιβαλλοντικής επένδυσης(αέρας, νερό, ενέργεια, κτίρια, μεταφορές)
Α3. Οικόπολις χορηγίας περιβαλλοντικού έργου
Α4. Οικόπολις επικοινωνίας περιβαλλοντικού χαρακτήρα
Α5. Οικόπολις υποστήριξης ερευνητικού έργου για το περιβάλλον


2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βραβεία Επιστημονικών Ιδρυμάτων
Β1. Οικόπολις Εργασίας Επιστημονικής Ομάδας ή Ιδρύματος
Β2. Οικόπολις Μελέτης ή Έρευνας Επιστήμονα
Β3. Οικόπολις Εργασίας Επιστημονικού Εργαστηρίου


3Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βραβεία Κρατικών Υπηρεσιών και Οργανισμών
Γ1. Οικόπολις εκστρατείας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Γ2. Οικόπολις περιβαλλοντικού έργου
Γ3. Οικόπολις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Γ4. Οικόπολις περιβαλλοντικής επένδυσης


4Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βραβεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νομαρχίες – Δήμοι ? Κοινότητες ? Οργανισμοί)
Δ1. Οικόπολις εκστρατείας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Δ2. Οικόπολις περιβαλλοντικής διαχείρισης (υδάτινων πόρων, ενέργειας κλπ)
Δ3. Οικόπολις αστικής ανάπλασης (κτίρια, πλατείες, πεζόδρομοι κλπ.)
Δ4. Οικόπολις βελτίωσης Ποιότητας ζωής (Πράσινο, μετακινήσεις κ.ά.)
Δ5. Οικόπολις προγράμματος ανακύκλωσης & διαχείρισης απορριμμάτων


5Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βραβεία Μέσων Ενημέρωσης econews
E1. Οικόπολις δημοσιογραφικού έργου
Ε2. Οικόπολις εφημερίδας
Ε3. Οικόπολις τηλεοπτικής εκπομπής
Ε4. Οικόπολις ιστοσελίδας
Ε5. Οικόπολις ειδικού περιοδικού


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Συμπληρωματικά προς τα βασικά κριτήρια, με τα οποία θα αξιολογηθούν οι φάκελοι υποψηφιότητας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ακόλουθη διαδικασία για την ΑΙΤΗΣΗ & ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
– Η υποψηφιότητα υποβάλλεται 
* με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης (courier ή συστημένη επιστολή στην διεύθυνση, Ecocity, Κεφαλληνίας 9 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου)
*με ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης (μέσω της ιστοσελίδας www.ecocity.gr)
– Στην ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα ζητούμενα στοιχεία καθώς και ο αριθμός του τραπεζικού παραστατικού ή πράξης καταβολής των τελών συμμετοχής στο διαγωνισμό.
– Η υποβολή της αίτησης δεν πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την ταυτόχρονη υποβολή του φακέλου και των στοιχείων, ο οποίος μπορεί να κατατεθεί ή να αποσταλεί το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου 2007.
– Μαζί με την ΕΚΘΕΣΗ που περιγράφει συνοπτικά το κάθε πρόγραμμα, θα πρέπει να κατατεθεί και ο Φάκελος με τα στοιχεία και το υλικό του.


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το Κόστος συμμετοχής-υποβολής υποψηφιότητας, που καλύπτει τα λειτουργικά και γραμματειακά έξοδα της δράσης ανέρχεται σε :
– 400 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για τις εταιρίες, φορείς που είναι μέλη του Ecocity
– 500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για τις εταιρίες, φορείς που δεν είναι μέλη του Ecocity
Παρέχεται έκπτωση πολλαπλών συμμετοχών από τον ίδιο οργανισμό,
· 10% για τη δεύτερη συμμετοχή
· 15% για την τρίτη συμμετοχή
· 20% για την τέταρτη συμμετοχή
Για τα τέλη συμμετοχής εκδίδονται παραστατικά. Τα τέλη συμμετοχής καταβάλλονται ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης από τον συμμετέχοντα στον λογαριασμό τραπέζης του Ecocity (ALPΗΑ ΒΑΝΚ -171 002 320 001 248).


(Η καταβολή των τελών συμμετοχής είναι προϋπόθεση για την αποδοχή υποψηφιότητας στον διαγωνισμό).


H ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Ταυτόχρονα ή μετά την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής, υποβάλλεται και ο φάκελος της υποψηφιότητας, που περιλαμβάνει:
1. ΕΚΘΕΣΗ, Συνοπτική περιγραφή του έργου ή του προγράμματος που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Η  περιγραφή πρέπει να προσφέρει στους Κριτές πληροφορίες και στοιχεία για όλα τα κεφάλαια που αναφέρονται στις ενότητες.
2. ΥΛΙΚΟ, Συνοδευτικά υλικά που επιβεβαιώνουν την εφαρμογή, την απόδοση και την απήχηση του αποτελέσματος του έργου, ανάλογα με την κατηγορία (πχ. πίνακες, φωτογραφίες, χάρτες, γραφήματα, αποδελτίωση αναφορών στο Τύπο, βίντεο, εξώφυλλα εκδόσεων κλπ).
Ο φάκελος της υποψηφιότητας υποβάλλεται σε CD που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στα γραφεία του ΕCOCITY σε δύο αντίτυπα. Ανεξάρτητα από την πορεία, την διάκριση ή όχι της υποψηφιότητας, το υλικό δεν επιστρέφεται και παραμένει στο αρχείο του ΕCOCITΥ.


Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής υποβολής των φακέλων, για το εμπρόθεσμο της παραλαβής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναφέρεται στην σφραγίδα του ταχυδρομείου. Φάκελοι υποψηφιότητας που θα παραληφθούν μετά την 30/3/2007 θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπόψη.


Το ΕCOCITΥ δεν φέρει καμιά ευθύνη για την περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των φακέλων κατά τη διαδικασία της αποστολής.


Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
– Δηλώσεις συμμετοχής : από 10/11/2006 έως 30/2/2007
– Υποβολή φακέλου : μέχρι 30/3/2006
– Κρίση υποψηφιοτήτων : 1 Απριλίου – 15 ΜαΪου 2007
– Ανακοίνωση νικητών και βραβείων : Τελετή απονομής βραβείων Ιούνιος 2007


ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Βραβείο Οικόπολις απονέμεται μόνον στο πρώτο της κάθε κατηγορίας, ενώ η Επιτροπή θα κρίνει για απονομές επαίνων σε περιπτώσεις που θα απαιτηθεί.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποστέλλεται μετά την τελετή απονομής πιστοποιητικό συμμετοχής στο διαγωνισμό.


Πηγή: Ecocity.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ