Με επενδύσεις 7 δισ. ευρώ η ΔΕΗ αντιμετωπίζει τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που εορτάζεται αύριο 5 Ιουνίου, αποτελεί ορόσημο για τον όμιλο της ΔΕΗ, καθώς συμπίπτει με την περίοδο έναρξης των μεγαλύτερων περιβαλλοντικών επενδύσεων, ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ, που έχουν πραγματοποιηθεί στην ιστορία της Επιχείρησης και της χώρας.


Τα οφέλη από την υλοποίηση αυτών των επενδύσεων θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Κοινωνική Ευημερία και το Περιβάλλον στις περιοχές στις οποίες η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει τις νέες επενδύσεις.


Οι επενδύσεις αυτές θα γίνουν για τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της χώρας και την εξασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικού ρεύματος με ικανοποιητικές τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.


Οι επενδύσεις στον τομέα της Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προβλέπονται από το Στρατηγικό Σχέδιο, είναι περιβαλλοντικές και έχουν τρεις βασικούς στόχους:


1. Πραγματοποίηση νέων επενδύσεων εκσυγχρονισμού ύψους άνω των 4 δισ. ευρώ, για τη σταδιακή απόσυρση πεπαλαιωμένου, ρυπογόνου και χαμηλής απόδοσης δυναμικού και ταυτόχρονη αντικατάστασή του με νέο παραγωγικό δυναμικό θερμικών Μονάδων τελευταίας τεχνολογίας.


Συνολικά, η υλοποίηση των επενδύσεων της ΔΕΗ στον Τομέα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνδυασμό με την απόσυρση πεπαλαιωμένων Μονάδων θα έχει άμεσα θετικά οφέλη για το Περιβάλλον, καθώς παρά την αυξημένη παραγωγή για την κάλυψη της ζήτησης μεταξύ των ετών 2006 και 2015, θα εξασφαλισθεί μείωση ανά αποδιδόμενη κιλοβατώρα από θερμικούς Σταθμούς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα: • του CO2 κατά 25%
 • του διοξειδίου του θείου (SO2) κατά 91%
 • των οξειδίων του αζώτου (NOx) κατά 39% και
 • των σωματιδίων (PM) κατά 56%.

Η ολοκλήρωση της Στρατηγικής Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. θα βοηθήσει σημαντικά τη χώρα στην επίτευξη των υποχρεώσεων της, όπως διαμορφώνονται από τους φιλόδοξους στόχους της Θεματικής Στρατηγικής για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση της Ε.Ε., που προβλέπει σημαντικότατη μείωση των εκπεμπόμενων συμβατικών ρύπων έως το 2020, αλλά και των δεσμεύσεων της χώρας για την κλιματική αλλαγή. Σημειώνεται ότι:


Με αντίστοιχες περιβαλλοντικές δράσεις που ανέλαβε η ΔΕΗ Α.Ε. στο παρελθόν, έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική μείωση των ειδικών εκπομπών CO2/kWh από το 1990 μέχρι το 2006 κατά 25%. Αυτή η πολιτική σε συνδυασμό με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο οδηγεί σε μείωση των ειδικών εκπομπών CO2/kWh το 2015 σχεδόν στο μισό σε σχέση με αυτές του 1990.


Έτσι, παρά το διπλασιασμό της παραγόμενης ενέργειας την περίοδο 1990-2015, οι εκπομπές CO2 συγκρατούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η ηλεκτροπαραγωγή να είναι ο κλάδος εκείνος, ο οποίος στηρίζει τη χώρα για την τήρηση των δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο.


2. Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την υλοποίηση επενδύσεων περίπου 2 δισ. ευρώ από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε., με στόχο την αύξηση του μεριδίου της στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μέσα στα επόμενα χρόνια. Συνολικά μέχρι το 2014, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. σχεδιάζει την ανάπτυξη 950 MW, από τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί έργα συνολικής ισχύος 537 MW, που θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2014.


Αξίζει να σημειωθεί ότι το Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 50 MW στη Μεγαλόπολη, αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο.


3. Συνεχής βελτίωση των υφιστάμενων Μονάδων Παραγωγής μέσα από την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και την πιο φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία τους.
Στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις θερμικών Μονάδων, συνεχίζεται μια σειρά δράσεων με στόχο οι υφιστάμενες Μονάδες να είναι πιο αποδοτικές, πιο αξιόπιστες, ανταγωνιστικές και ευθυγραμμισμένες με τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ). Αποτέλεσμα των δράσεων αυτών θα είναι η σημαντική μείωση της περιβαλλοντικής όχλησης από τις υφιστάμενες Μονάδες.


Παράλληλα, σε πόλεις γειτονικές στους Σταθμούς της ΔΕΗ, εγκαθίσταται νέο ή επεκτείνεται το υφιστάμενο δίκτυο τηλεθέρμανσης, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας για τα νοικοκυριά, τα δημόσια κτίρια και όχι μόνον. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω συνεχιζόμενες δράσεις: • Πρόγραμμα αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτροστατικών φίλτρων και προσθήκης νέων.
 • Εγκατάσταση συγκροτημάτων αποθείωσης καυσαερίων.
 • Μείωση των εκπομπών NOx από τις λιγνιτικές Μονάδες.
 • Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.
 • Διαχείριση υγρών αποβλήτων.
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων.
 • Αύξηση βαθμού απόδοσης θερμικών Μονάδων με αντικατάσταση τμημάτων των Μονάδων με νέας τεχνολογίας και εγκατάσταση on-line συστημάτων παρακολούθησης της απόδοσης.
 • Πρόγραμμα τηλεθέρμανσης πόλεων.
 • Πιστοποίηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001.
 • Πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας κατά ISO 18001.

Εκτός από τις νέες παραγωγικές επενδύσεις και δράσεις όλες οι Γενικές Διευθύνσεις της ΔΕΗ δραστηριοποιούνται με γνώμονα την ενίσχυση της προστασίας του Περιβάλλοντος. Ήδη, η ΔΕΗ έχει να επιδείξει ένα μοναδικό περιβαλλοντικό έργο το οποίο είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό.


Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τη μοναδική συμβολή των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ στην αξιοποίηση των υδατίνων πόρων της χώρας με πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι:


Οι 15 μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΥΗΣ) της ΔΕΗ διαθέτουν ωφέλιμο όγκο ταμιευτήρων περίπου 6,5 δισεκ. κυβικών μέτρων και συμβάλλουν σημαντικά στην: • Αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να δημιουργούνται περιβαλλοντικές οχλήσεις.

 • Εξυπηρέτηση των αναγκών σε νερό (ύδρευση, άρδευση και λοιπές χρήσεις) των τοπικών κοινωνιών, ως έργα πολλαπλού σκοπού. Περισσότερα από 2,5 εκατ. άτομα ικανοποιούν τις ανάγκες τους για ύδρευση από τους ταμιευτήρες της ΔΕΗ, ενώ περίπου 5 εκατ. στρέμματα γεωργικών εκτάσεων εξασφαλίζουν την άρδευσή τους.

 • Εξασφάλιση αντιπλημμυρικής προστασίας σε πολύ μεγάλες γεωργικές εκτάσεις.
  Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής στις γύρω από τις τεχνητές λίμνες της ΔΕΗ περιοχές.

 • Ενίσχυση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Τα μεγάλα και μικρά υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ αξιοποιούν εγχώριους – ανανεώσιμους πόρους, μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση από το εξωτερικό και υποκαθιστούν ορυκτά καύσιμα, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην μείωση των εκπομπών CO2 και στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.


Στον τομέα των Ορυχείων η ΔΕΗ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες και επενδύει σημαντικά ποσά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:


Όλος ο σχεδιασμός και οι μελέτες περιβάλλοντος των ορυχείων ακολουθούν τις επιταγές της νομοθεσίας. Σήμερα όλα τα παραγωγικά ορυχεία της ΔΕΗ λειτουργούν με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, ενώ για τα μελλοντικά να αναπτυχθούν ορυχεία έχουν υποβληθεί εμπεριστατωμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βρίσκονται στο τελικό στάδιο έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων.


Μέχρι σήμερα στα υπό εξόφληση ορυχεία έχουν αποκατασταθεί εκτάσεις περίπου 40.000 στρεμμάτων που ισοδυναμούν με το 100% των τελικών επιφανειών απόθεσης. Έχουν φυτευτεί συνολικά 10 εκατ. δένδρα, με ετήσιους ρυθμούς που πολλές φορές ξεπερνούν τα 600.000, και έχουν δημιουργηθεί καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οπωρώνες, πειραματικές καλλιέργειες και βιότοποι.


Εκτός από τα έργα αποκατάστασης νέων εδαφών στα δύο Λιγνιτικά Κέντρα έχει υλοποιηθεί σειρά ειδικών έργων και παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη παραγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως, η κατασκευή θερμοκηπίου, εκθεσιακού κέντρου υπαίθριου θεάτρου, πάρκου αναψυχής, καταφυγίων μικρών ζώων, πίστας motocross και αεροδιαδρόμου.


Με βάση το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, πρόκειται να διατεθούν σημαντικές εκτάσεις για τη δημιουργία φωτοβολταικών πάρκων στη Μεγαλόπολη και τη Δ. Μακεδονία.


Πέραν αυτών και στο πλαίσιο των εντεινόμενων προσπαθειών για την περιβαλλοντική προστασία:


1. Από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2007, σε όλα τα ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας εφαρμόζεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Οι απαιτήσεις του προτύπου προϋποθέτουν τη συμμόρφωση με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία και τη συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων των Ορυχείων πέραν των απαιτήσεων της Νομοθεσίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Το Σύστημα επιθεωρήθηκε και αξιολογήθηκε από τον ΕΛΟΤ (Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης) και στη συνέχεια πιστοποιήθηκε ότι τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου. Η επέκταση της συγκεκριμένης πολιτικής προβλέπεται και για τη Μεγαλόπολη. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και ενέργειες για την καλλίτερη διαχείριση αερίων ρύπων (τέφρας, σκόνης κλπ)και διαφόρων αποβλήτων.


2. Η ΔΕΗ δίνει ιδιαίτερη σημασία στα έργα αποκατάστασης των νέων εδαφών των λιγνιτωρυχείων αποβλέποντας στη δημιουργία καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις οριζόντιες εκτάσεις και στη δάσωση των επιφανειών με έντονη κλίση, οι οποίες βάσει νομοθεσίας της ανήκουν.


Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχονται εναλλακτικές δυνατότητες για την καλλίτερη αξιοποίησή τους με γνώμονα και έμφαση την αύξηση της απασχόλησης και τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών.


Ειδικότερα και στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η παραχώρηση 6.650 στρεμμάτων γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο τη δημιουργία εναλλακτικών δυνατοτήτων ανάπτυξης μέσα από νέα προοπτική αγροτικής απασχόλησης που θα τονώσει την τοπική επιχειρηματική δράση.


Οι ειδικότεροι όροι για τα παραπάνω θα μελετηθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Δ.Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), προκειμένου να προσδιοριστεί ο βέλτιστος τρόπος διάθεσης της παραχωρούμενης γης, με βάση το είδος των καλλιεργειών που θα αναπτυχθούν και το ύψος της έκτασης ανά δικαιούχο.


Αντίστοιχα, με βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραχωρηθεί στο Δήμο Μεγαλόπολης έκταση περίπου 400 στρεμμάτων που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (ΒΕΠΕ).


Στον τομέα της Διανομής η ΔΕΗ ακολουθεί συστηματικά πολιτική υλοποίησης μέτρων για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις της. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα μέτρα: • Προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού των δικτύων και των εγκαταστάσεων με βάση τις ισχύουσες αυστηρές προδιαγραφές, πλήρως εναρμονισμένες με αντίστοιχα ευρωπαϊκά (CENELEC) και διεθνή (IEC) Πρότυπα. Η μελέτη, η κατασκευή και η συντήρηση των δικτύων εκτελούνται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις οδηγίες των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκών χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται για την σε τακτά διαστήματα επιθεώρηση και συντήρηση των δικτύων και των εγκαταστάσεων.

 • Χρήση των συνεστραμμένων καλωδίων για πλήρη υποκατάσταση των γυμνών αγωγών στα νέα δίκτυα χαμηλής τάσης. Ουσιαστικό πλεονέκτημα από τη χρήση τους αποτελεί η σημαντική μείωση των απαιτούμενων κλαδεμάτων των δέντρων που γειτνιάζουν με αυτά. Σήμερα είναι εγκατεστημένα περίπου 40.000 km δικτύου χαμηλής τάσης με συνεστραμμένα καλώδια (περίπου το 40% του συνολικού εναέριου δικτύου).

 • Κατασκευή συνεπτυγμένων υποσταθμών σε χώρους στους οποίους ενδείκνυται να επιδεικνύεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αισθητική του περιβάλλοντος, όπως είναι οι πλατείες, οι παραδοσιακοί οικισμοί κλπ, εγκαθίστανται συνεπτυγμένοι υποσταθμοί αντί υποσταθμών σε ικριώματα δυο στύλων.

Πρόσφατα, η ΔΕΗ αποφάσισε να επανεργοποιήσει το πρόγραμμα αισθητικής αναβάθμισης (υπογειώσεων) των υπαρχόντων εναερίων δικτύων διανομής σε πόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς ή τουριστικά κέντρα, με τη σύμφωνη γνώμη και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και με συμμετοχή των Δήμων. Γενικώς, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εναρμόνιση των νέων δικτύων με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.


Μέτρα για την πρόληψη των πυρκαγιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία Υπουργείου Γεωργίας, στη ΔΕΗ αποδίδεται υπαιτιότητα για ποσοστό μικρότερο του 1% του συνόλου των πυρκαγιών υπαίθρου. Επιδιώκοντας τον αποκλεισμό της πρόκλησης πυρκαγιών από τα δίκτυα, κάθε χρόνο λαμβάνεται από τη ΔΕΗ μια σειρά μέτρων όπως: κλάδεμα των δέντρων για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας από τα εναέρια δίκτυα, κοπή κλάδων ή δέντρων επισφαλούς αντοχής (πχ καμένα, ξερά) που γειτνιάζουν με τα δίκτυα, καθαρισμός της βλάστησης (αποψιλώσεις, ρίψεις ζιζανιοκτόνων) γύρω από επιλεγμένους στύλους κ.λπ.


Οι εγκαταστάσεις του τομέα της Μεταφοράς -δηλαδή οι εναέριες γραμμές υψηλής και υπερυψηλής τάσης, καλωδιακές γραμμές υψηλής και υπερυψηλής τάσης, υποβρύχιες γραμμές υψηλής και υπερυψηλής τάσης, υποσταθμοί και κέντρα υπερυψηλής τάσης- δεν προκαλούν επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.


Συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις του συστήματος Μεταφοράς: • δεν εκπέμπουν ρύπους,
 • δεν δημιουργούν αναταράξεις ή αλλαγές στα αέρια ρεύματα και στο κλίμα,
 • δεν έχουν επίδραση στο επιφανειακό ή υπόγειο δίκτυο απορροών,
 • δεν προκαλούν αλλαγές στη χλωρίδα και πανίδα παρά μόνο προσωρινώς κατά το στάδιο κατασκευής,
 • δεν προκαλούν θορύβους μεγαλύτερους από τους επιτρεπόμενους από τους κανονισμούς,
 • όσα υγρά εμπεριέχονται σε μέρος του εξοπλισμού, όπως σε μετασχηματιστές και αυτομετασχηματιστές,
 • είναι μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τον διεθνή κανονισμό IEC – 60296.

Εκτός όμως του γεγονότος ότι οι εγκαταστάσεις του συστήματος Μεταφοράς είναι από μόνες τους φιλικές προς το περιβάλλον, η ΔΕΗ χρησιμοποιεί κάθε δυνατή τεχνική λύση έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις να πληρούν τα όρια των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για συνεχή έκθεση του κοινού που έχει θεσπίσει η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας έναντι μη ιονίζουσας ακτινοβολίας (ICNIRP) σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και έχουν υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελληνική Πολιτεία.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από μετρήσεις που έχει πραγματοποιήσει η ίδια η Μεταφορά αλλά και η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας -η οποία έχει ορισθεί από την Πολιτεία ως ο καθ' ύλην αρμόδιος οργανισμός για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων- έχει αποδειχθεί ότι:


Τα παραγόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία από τις εγκαταστάσεις της είναι κατά πολύ μικρότερα των θεσπισμένων ορίων ασφαλείας.


Τέλος, λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε όλες οι νέες εγκαταστάσεις της Μεταφοράς να διέρχονται και να εγκαθίστανται σε χώρους οι οποίοι ευρίσκονται μακριά από τον οικιστικό ιστό πόλεων, κωμοπόλεων, μνημείων, χωρίων αλλά ακόμα και μεμονωμένων κατοικιών. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η επίδραση των έργων της ΔΕΗ στο Περιβάλλον.


Μπροστά στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και στις αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για μεγαλύτερη περιβαλλοντική προστασία η ΔΕΗ προχωρεί στο μετασχηματισμό της για την παροχή των καλλίτερων υπηρεσιών ενέργειας, οι οποίες θα είναι περισσότερο φιλικές προς το Περιβάλλον.


Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Επιχείρησης έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της στον περιβαλλοντικό τομέα. Γι΄αυτό και σε όλα τα επίπεδα της ΔΕΗ εντείνονται οι προσπάθειες να υλοποιηθούν περιβαλλοντικές πολιτικές και μέτρα τα οποία απαιτεί το Κοινωνικό Σύνολο.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ