Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. αναγνωρίζεται διεθνώς στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο των τροφίμων και ποτών

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι συμπεριλαμβάνεται πλέον στους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI).


Η επιλογή αυτή έγινε μετά από ενδελεχή ανάλυση ανεξάρτητου φορέα της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης της Coca-Cola Τρία Έψιλον καθώς και της εταιρικής της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων, του branding, της προσπάθειας για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, των προδιαγραφών της εφοδιαστικής αλυσίδας και των εργασιακών πρακτικών της ως εταιρείας.


Το γεγονός ότι η Coca-Cola Τρία Έψιλον συμπεριλαμβάνεται στον παγκόσμιο δείκτη Dow Jones Sustainability World Index και στο δείκτη Dow Jones STOXX Sustainability Index αποτελεί συνέχεια της συστηματικής συμμετοχής στο δείκτη FTSE4Good από το 2002.


Αυτό αποδεικνύει τη δέσμευση της Εταιρείας για κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.


Οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης του Dow Jones, που δημιουργήθηκαν το 1999, είναι οι πρώτοι δείκτες σε παγκόσμιο επίπεδο, που καταγράφουν την οικονομική επίδοση των κορυφαίων διεθνώς εταιρειών, οι οποίες υιοθετούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι αυτή του πρώτου τη τάξει και περιλαμβάνει εταιρείες με ηγετικό ρόλο στον συγκεκριμένο κλάδο, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, αντίστοιχα. Η αξιολόγηση βασίζεται σε γενικά κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και σε ειδικά ανά κλάδο δραστηριοποίησης.


Ο κ. Δώρος Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε: «Είμαστε ασφαλώς ικανοποιημένοι που συμπεριλαμβανόμαστε στους δείκτες Dow Jones Sustainability World Index και Dow Jones STOXX Sustainability Index και ιδιαίτερα χαρούμενοι, που η αφοσίωση και οι προσπάθειες των εργαζομένων μας αναγνωρίστηκαν. Στόχος μας τώρα είναι να διατηρήσουμε την συμμετοχή μας σε αυτούς τους δείκτες, συνεχίζοντας να εφαρμόζουμε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής υπευθυνότητας, τους οποίους θεωρούμε ουσιώδες κομμάτι της μακρόχρονης στρατηγικής μας».


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Coca-Cola Τρία Έψιλον στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης μπορείτε να ανατρέξετε στον Ετήσιο Απολογισμό Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας για το 2007, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.cchellenic.com.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ