Θετικές δράσεις για την ισότητα ευκαιριών ανδρών – γυναικών

Στο μέτρο 5.1. για το έργο «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών» συμμετείχε η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Υποστήριξης και Ενεργητικής Διαχείρισης της Υγείας και Ευεξίας των Εργαζομένων και αναγνωρίζοντας τους πολλαπλούς ρόλους της εργαζόμενης γυναίκας.


Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα- που υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας – ονομάστηκε «Ζω με Ισορροπία» και εντάχθηκε στις ενέργειες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που σχεδιάζει η Τράπεζα Πειραιώς για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη γυναικών εργαζομένων της Τράπεζας. Η υλοποίηση των δράσεων του μέτρου 5.1. ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα μέσα του Σεπτέμβρη 2008 με τις ενέργειες για τα Πρότυπα Εταιρικής Υπευθυνότητας.


Το «Ζω με Ισορροπία» υλοποιήθηκε στο διάστημα από τον Οκτώβριο 2007 έως και το Σεπτέμβριο του 2008, μέσα από διαφορετικές δράσεις στις οποίες συμμετείχαν και ενδυναμώθηκαν 338 γυναίκες εργαζόμενες της Τράπεζας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ανάγκες τους.


Επιδιώκοντας την ουσιαστική ενδυνάμωση των εργαζομένων γυναικών, στο πλαίσιο της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, δόθηκε η ευκαιρία σε όλες τις εργαζόμενες να απαντήσουν σε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο διερεύνησης αναγκών, από το οποίο προέκυψαν οι θεματολογίες που αξιοποιήθηκαν στα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής.


Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα εστίασαν στην αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, διαχείριση του stress και των συγκρούσεων, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας και άσκησης επιρροής και στην ευαισθητοποίηση στη συναισθηματική νοημοσύνη.


Οι δράσεις υλοποιήθηκαν μέσα από 6ήμερα προγράμματα κατάρτισης και συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.


Πηγή: Capital.gr.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ