Πρωτοποριακό πρόγραμμα «ασπίδα» κατά της λειψυδρίας

«Επίσημη πρώτη» ενός μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα προγράμματος Συλλογής Όμβριων Υδάτων, από τις Coca-Cola Τρία Έψιλον, Coca-Cola και Global Water Partnership

Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα Συλλογής Όμβριων Υδάτων -«απάντηση» στο πρόβλημα της λειψυδρίας- ξεκινάει η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola σε συνεργασία με το Μεσογειακό Σκέλος της Διεθνούς Σύμπραξης για το Νερό (Global Water Partnership Mediterranean).

Η «επίσημη πρώτη» του προγράμματος έγινε σήμερα στα πλαίσια του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Aqua '08 που πραγματοποιείται στην Αθήνα και εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας «Αποστολή Νερό» το οποίο υλοποιείται από το 2006 από την Coca-Cola Τρία Έψιλον και την Coca-Cola Hellas και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας.

Το πρόγραμμα συλλογής όμβριων υδάτων προβλέπει ουσιαστικά την εγκατάσταση υδατοσυλλεκτών και την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των όμβριων υδάτων που συλλέγονται για πολλαπλές χρήσεις. Πρόκειται για μία τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη συλλογή βρόχινου νερού από τις στέγες και επιφάνειες χρησιμοποιώντας απλές τεχνικές -όπως δοχεία-, ή τεχνικές περισσότερο σύνθετες -όπως στέρνες ή υπόγεια φράγματα. Αυτές οι τεχνικές έχουν τις ρίζες τους σε πρακτικές αρχαίων πολιτισμών (Ελλάδα, Βόρεια Αφρική) και ακόμη και σήμερα αποτελούν πηγές πόσιμου νερού σε αγροτικές περιοχές.

Το ενδιαφέρον αυτό πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί κατ' αρχάς στα δημόσια κτίρια πέντε δήμων της Νομαρχίας Κυκλάδων:

  • Δήμος Νάξου
  • Δήμος Πάρου
  • Δήμος Εξωμβούργου Τήνου
  • Δήμος ?νω Σύρου
  • Δήμος Ποσειδωνίας Σύρου

Τα νησιά του Αιγαίου -και ειδικά οι Κυκλάδες- συγκαταλέγονται στις ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές από πλευράς φυσικού εμπλουτισμού αναφορικά με το νερό. Οι περιορισμένες βροχοπτώσεις, η γεωλογική δομή, το λιγοστό πράσινο και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις είναι παράγοντες που επιτείνουν το πρόβλημα της λειψυδρίας. Η εφαρμογή του προγράμματος στα συγκεκριμένα νησιά θα συμβάλλει αποφασιστικά στην εξοικονόμηση νερού.

Πέρα από την εγκατάσταση των συστημάτων συλλογής όμβριων υδάτων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε τοπικούς τεχνίτες και μέλη τεχνικών υπηρεσιών
  • την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τη σπουδαιότητα τέτοιων εναλλακτικών
  • τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία των συγκεκριμένων νησιών που θα τοποθετηθούν οι συλλέκτες

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ