Σειρά μέτρων από την Τράπεζα Πειραιώς για τη διευκόλυνση και την υποστήριξη των πελατών της

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, στη συνεδρίαση του της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου, αποφάσισε τα παρακάτω μέτρα για τους πελάτες της Τράπεζας:  1. Για τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας η Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες της που θα το ζητήσουν, να μειώσουν τη δόση του δανείου τους στο μισό, για όλο το 2009.

  2. Μειώνει το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις κατά 0,5%.

  3. Μειώνει επίσης το επιτόκιο των πιστωτικών καρτών έως και 1% και το επιτόκιο διαμορφώνεται από 14,75% έως 15,75%, ανάλογα με τον τύπο της κάρτας.

  4. Παγώνει έως το τέλος του 2009 τις δόσεις των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, για κεφάλαιο και τόκους, στους ανέργους δικαιούχους του ΟΑΕΔ.

  5. Η Τράπεζα Πειραιώς θα απέχει για έναν χρόνο από κάθε πρωτοβουλία πλειστηριασμού ή κατάσχεσης ακινήτου που αφορά στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας, μέχρι του ποσού των ευρώ 300.000.

  6. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγήσει άμεσα 50 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας, του εμπορίου και των μικρών έργων υποδομής. Το συνολικό ποσό που θα χορηγήσει σταδιακά η Τράπεζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα ανέλθει στα 150 εκατομμύρια ευρώ.

  7. Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει επίσης την συμμετοχή της στο πρόγραμμα δράσης του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), με την προώθηση των εγγυημένων και επιδοτούμενων δανείων του προγράμματος.

Τέλος, η Τράπεζα επισημαίνει την ύπαρξη ειδικών γραφείων που λειτουργούν ήδη στις περιφερειακές της διευθύνσεις σε όλη την Ελλάδα, για τη βοήθεια των επιχειρήσεων πελατών της που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα ρευστότητας την επόμενη περίοδο εξαιτίας της τρέχουσας κρίσης.


Οι μειώσεις των επιτοκίων που ανακοινώνονται σήμερα, θα ισχύσουν από 17 Νοεμβρίου 2008.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ