Το Ecocity μέλος του European Environmental Bureau (EEB)

Το ECOCITY ολοκλήρωσε το 2008 με έναν αξιόλογο απολογισμό έργου και δράσεων ευαισθητοποίησης για το Περιβάλλον. Μια από τις σημαντικές ειδήσεις, πριν το κλείσιμο του χρόνου, ήταν η απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Γραφείο Περιβάλλοντος (European Environmental Bureau) που συνεδρίασε στις Βρυξέλες, με την οποία το ECOCITY έγινε μέλος του.


Το European Environmental Bureau (ΕΕΒ) είναι ένα σημαντικό ευρωπαϊκό σώμα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα μέλη του είναι 140 περιβαλλοντικές οργανώσεις, που έχουν έδρα τους τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κάποιες χώρες που συνορεύουν με την Ευρώπη. Όλοι αυτοί οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, αναπτύσσουν μεγάλη δραστηριότητα σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή ακόμα και διεθνές επίπεδο.


Ο στόχος του EEB είναι να προστατεύει και να βελτιώνει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού τα μέλη του έχουν συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα του ρόλου της ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέση με το περιβάλλον και τη διατήρηση της φύσης. Ο προβληματισμός τους τοποθετείται στο γεγονός ότι η ευρωπαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται, δεν δείχνει να οδηγεί σε βιώσιμες κοινωνίες με την περιβαλλοντική στάση και κοινωνική αρμονία. Τα μέλη του ΕΕΒ πιστεύουν πως με συντονισμένες ενέργειες από το μέρος τους και σε συνεργασία με πιθανούς συμμάχους, μπορεί να επιτευχθεί μία θετική αλλαγή στη κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιωσιμότητα. Η αποστολή του EEB, συνεπώς, είναι να αποτελεί ένα αποτελεσματικό όργανο πίεσης με στόχο την αισθητή βελτίωση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την πραγμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας αποτελεσματικά περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς στόχους, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση της Ε.Ε. και σχεδιάζοντας  αποτελεσματικές στρατηγικές για την επίτευξη των αντικειμενικών αυτών στόχων.


Με την είσοδό του ECOCITY στο ΕΕΒ, θα προσφερθεί η ευκαιρία συνεργασίας και δραστηριοποίησης με άλλες αντίστοιχες οργανώσεις, άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε κοινές ομάδες εργασίας, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες και να αξιοποιηθούν κοινοί στόχοι για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και την προστασία του φυσικού μας πλούτου.


Εκπρόσωπος του ECOCITY στο ΕΕΒ είναι η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κα Κλέα Κατσουγιάννη. Την γραμματειακή υποστήριξη θα έχει η Έλενα Σουρτζή, η οποία παρουσίασε το ECOCITY στα μέλη του ΕΕΒ, στα μέσα του Δεκεμβρίου.


Το ECOCITY είναι Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που δημιουργήθηκε στην Αθήνα το έτος 2004 και έχει επεκταθεί σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Μέσα από ένα αξιόλογο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών επιτυγχάνει την ανάπτυξη διαλόγου και την διάχυση της πληροφόρησης για περιβαλλοντικά θέματα (Κύκλος Πετρελαιοκίνησης, Νοθεία στα Καύσιμα, Ρύπανση Υδατικών Πόρων, Κυκλοφοριακό, Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων κ.ά), ενώ διοργανώνει κάθε χρόνο την εκστρατεία ECOMOBILITY, την απονομή των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ και το ECOCAMP. Στόχοι του είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η ανάπτυξη και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και η αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης στο αστικό περιβάλλον, με προσανατολισμός σε βιώσιμες πόλεις.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ