«Ελληνο-Αλβανική συνεργασία στον Ενεργειακό Τομέα» – Χαιρετισμός του Συνεδρίου από Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε.

Τίρανα, 15 Ιανουαρίου 2009


Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.


Πιστεύω ότι το σημερινό Συνέδριο θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας στον τομέα του ηλεκτρισμού μεταξύ της Αλβανίας και της Ελλάδας.
Θα ήθελα να εκφράσω πολύ σύντομα ορισμένες σκέψεις μου σχετικά με το μέλλον της βιομηχανίας ηλεκτρισμού στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το ρόλο που μπορεί να παίξει στην οικονομική ανάπτυξη.


Η Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, που υπεγράφη μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί ένα πολύ ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Η Συνθήκη θέτει ως στόχο την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανοίγει το δρόμο για την προσέλκυση μεγάλων διεθνών επενδυτών, με σκοπό να υλοποιηθούν σχέδια για ενεργειακές υποδομές που είναι αναγκαίες για την περιοχή.


Η πραγματοποίηση σημαντικών ενεργειακών επενδύσεων στις χώρες της περιοχής θα εξασφαλίσει πολλαπλά οφέλη, όπως: • Περιορισμό της ανεπάρκειας ρεύματος και ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη των προσπαθειών για επίτευξη υψηλών ρυθμών αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
 • Ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, βασικού πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής, η σημασία της οποίας πρόσφατα έγινε φανερή στην περιοχή μας.
 • Συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω του εκσυγχρονισμού του τομέα ηλεκτρισμού με την κατασκευή μονάδων παραγωγής που θα υιοθετήσουν τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες.
 • Ταχεία αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί για τις Κλιματικές Αλλαγές.

Ο ενεργειακός τομέας αποκαλύπτεται ιδιαίτερα ενδιαφέρων με προκλητικές προοπτικές, οι οποίες είναι περισσότερο εμφανείς στον τομέα του ηλεκτρισμού. Αυτές είναι: • Περαιτέρω ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, που σίγουρα θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων διασυνδέσεων της περιοχής, με αμοιβαία οφέλη για όλες τις χώρες μέλη.
 • Στενότερη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών ενέργειας της περιοχής, που θα επιταχύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και θα ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο ο εκσυγχρονισμός των υποδομών των δικτύων και η διαθέσιμη πρωτογενής ενέργεια.
 • Τέλος αλλά όχι τελευταίο, η αποτελεσματική προστασία των επενδύσεων από τις κυβερνήσεις της περιοχής είναι υψίστης σημασίας. Αυτή θα εξασφαλίσει ένα καθαρά ανταγωνιστικό περιβάλλον και την απαιτούμενη διαφάνεια με βάση του νόμους των κρατών και τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων.

Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εταιρείες ενέργειας και κρατικές αρχές χρειάζεται να συνεχίσουν να συνεργάζονται από κοινού για την απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών από όλα τα εμπόδια: • στις επενδύσεις,
 • στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
 • στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έχει ενδιαφέρον να επενδύσει σε διάφορα σχέδια στην Αλβανία και σε άλλες χώρες της περιοχής. Έχοντας μια προηγμένη τεχνογνωσία στην αλυσίδα αξίας του ηλεκτρισμού προσβλέπουμε σε ευκαιρίες για συνεργασία με αμοιβαία οφέλη για όλους.


Παράλληλα, με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που υιοθέτησε πρόσφατα η ΔΕΗ, επιδιώκεται η πραγματοποίηση επενδύσεων 13,5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και αναβάθμιση των δικτύων στην περίοδο 2009-2014.


Η Αλβανία και η Ελλάδα, ως γειτονικές χώρες, έχουν κοινούς στόχους.


Η ΔΕΗ από την πλευρά της είναι έντονα διατεθειμένη να συνεργασθεί και να συμβάλλει στην υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων που θα έχουν αμοιβαία οφέλη για τους λαούς μας.


Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.


(Μετάφραση στα ελληνικά του Χαιρετισμού του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ στο Συνέδριο που οργάνωσε το ΙΕΝΕ, οι εργασίες του οποίου πραγματοποιήθηκαν στην αγγλική γλώσσα.)

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ