Κυκλοφόρησε ο τόμος Κεντρική Επιτροπή Δανείων και Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως: Τα αρχεία, σε κείμενα και μελέτη της Χριστίνας Λεβεντάκου

Ο τόμος, απόρροια της μελέτης των αρχειακών σειρών που απόκεινται στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, παρουσιάζει δύο σημαντικές αρχειακές συλλογές του, της Κεντρικής Επιτροπής Δανείων (ΚΕΔ) και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ). Η ΚΕΔ λειτούργησε μεταξύ των ετών 1949-1954, ενώ μετά τη διάλυσή της και έως τα 1964, την διαδέχτηκε η ΟΧΟΑ· η ίδρυση των δύο οργανισμών συνδέεται με την μεταπολεμική οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, καθώς και τις συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και ελληνικού κράτους για εφαρμογή της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας, με τη μορφή χορήγησης μακροχρόνιων δανείων σε ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το βιβλίο παρουσιάζει σύντομο ιστορικό της ίδρυσης, δομής και λειτουργίας των δύο οργανισμών, καθώς και πλούσιο Παράρτημα Τεκμηρίων, στα οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητά τους.

Κείμενα – Μελέτη: Χριστίνα Λεβεντάκου

Συλλογή υλικού – Αρχειονομική τεκμηρίωση: Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου, Διαμάντω Παπαδοπούλου

Επιστ. επιμέλεια: Έλλη Κραββαρίτη

Κεντρική διάθεση των Εκδόσεων ΠΙΟΠ: Βιβλιοπωλείο «Κατάρτι» Μαυρομιχάλη 9, 106 79 Αθήνα, 210 3601271 και 210 3604793.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ