Ο Όμιλος της ΔΕΗ Α.Ε. με μεγάλες περιβαλλοντικές επενδύσεις συμμετέχει στον εορτασμό για την «Ημέρα της Γης»

Με την υλοποίηση νέων μεγάλων περιβαλλοντικών επενδύσεων και δράσεων για την εφαρμογή των πλέον αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών σε όλο το φάσμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων του ο όμιλος της ΔΕΗ Α.Ε. συμμετέχει ενεργά στο σημερινό παγκόσμιο εορτασμό για την Ημέρα της Γης.

Ειδικότερα στον τομέα της λιγνιτοπαραγωγής, η ΔΕΗ Α.Ε., πλήρως ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες για τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατό των επιπτώσεων από την εξόρυξη του λιγνίτη και τη λειτουργία των Ορυχείων της. Κύριος στόχος της είναι η αποκατάστασή του περιβάλλοντος και η αναβάθμισή του, με γνώμονα την τήρηση ισορροπίας μεταξύ οικολογίας, οικονομίας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας νέες πηγές εισοδήματος για τις τοπικές κοινωνίες μετά την ολοκλήρωση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζονται και προγραμματίζονται:

  • η χρήση γης,
  • η κατάλληλη διαμόρφωση των τοπίων,
  • η ανάπτυξη νέων καλλιεργειών,
  • η προστασία των υδάτων και της πανίδας με τη δημιουργία κατάλληλων έργων υποδομής (λιμνών και υδροβιοτόπων).

Σήμερα όλα τα ορυχεία της ΔΕΗ λειτουργούν με βάση εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, ενώ σε όλα τα ορυχεία έχουν προωθηθεί και εγκριθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001.

Σε ότι αφορά τα εξαντλημένα ορυχεία έχει αποκατασταθεί σχεδόν το 100% των τελικών επιφανειών απόθεσης, με αποτέλεσμα έως σήμερα να έχουν αποκατασταθεί περίπου 40.000 στρέμματα, έχουν φυτευθεί 10 εκατ. δέντρα και δημιουργήθηκαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οπωρώνες και πειραματικές καλλιέργειες.

Εκτός από τα έργα αποκατάστασης νέων εδαφών, στα δυο Λιγνιτικά Κέντρα έχει υλοποιηθεί σειρά ειδικών έργων και παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη παραγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ πριν από ένα μήνα ενέκρινε την παραχώρηση της χρήσης εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής επιφάνειας 6.500 στρεμμάτων, για την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών, καθώς επίσης και την παραχώρηση 150 στρεμμάτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης για δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στη Μεγαλόπολη προωθείται η παραχώρηση περίπου 400 στρεμμάτων για τη δημιουργία Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (ΒΕΠΕ).

Σε χώρους εξαντλημένων ορυχείων σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη προβλέπεται η ανάπτυξη από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε., μεγάλων Φωτοβολταϊκών Πάρκων.

Παράλληλα με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση του περιβάλλοντος στα ορυχεία, ο Όμιλος της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει και υλοποιεί συνολικές επενδύσεις 8 δισ. ευρώ περίπου, από τις οποίες τα 6 δισ. προορίζονται για αντικαταστάσεις παλαιών θερμικών Μονάδων με νέες που θα ενσωματώνουν τις πλέον προηγμένες περιβαλλοντικές τεχνολογίες, ενώ άλλα 2 δισ. ευρώ περίπου προορίζονται για δυναμική επέκταση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ήδη, αυτή την περίοδο έχουν προγραμματισθεί και υλοποιούνται από τον Όμιλο της ΔΕΗ τα εγκαίνια δύο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Αγίας Βαρβάρας, Ν. Ημαθίας και Σμοκόβου, Ν. Καρδίτσας), δύο νέων σύγχρονων θερμικών Μονάδων, συνολικής ισχύος 100 MW περίπου, στον Αθερινόλακκο και ενός Αιολικού Πάρκου στην Ξηρολίμνη του Ν. Λασιθίου. Η ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων αυτών συνεπάγεται σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των ρύπων, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Τα οφέλη από τη λειτουργία των έργων ΑΠΕ που αναπτύσσει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη γη και το περιβάλλον ευρύτερα.

Για παράδειγμα:

Στην περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας υπήρξε περιβαλλοντική αναβάθμιση του χώρου του Έργου, που παλαιότερα λειτουργούσε ως χωματερή, με την απομάκρυνση και υγειονομική διάστρωση εκατοντάδων χιλιάδων τόνων απορριμμάτων. Δημιουργήθηκε με τον τρόπο αυτό ένας πολύτιμος υδροβιότοπος στην περιοχή της Βέροιας, ενώ παράλληλα ενισχύεται το Δέλτα του ποταμού Αλιάκμονα, με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα.

Ο ΜΥΗΣ Αγυιάς και ο ΜΥΗΣ Αλμυρός στο Νομό Χανίων αποτελούν έργα υψηλής περιβαλλοντικής σπουδαιότητας, καθώς οι ταμιευτήρες τους, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες περιοχές Natura, διαθέτουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη χλωρίδα και πανίδα και προσφέρουν καταφύγιο σε σπάνια είδη πτηνών, ψαριών και αμφιβίων.

Τέλος, με εντατικούς ρυθμούς προωθούνται οι διαδικασίες για χορηγήσεις Πιστοποιητικών εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το ISO 14001:2004, που απονεμήθηκαν πρόσφατα σε τρεις λιγνιτικούς Σταθμούς Παραγωγής του Βορείου Συστήματος της ΔΕΗ, ενώ παρόμοιες διαδικασίες θα εφαρμοσθούν σε άλλους επτά Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής και σε δυο Υδροηλεκτρικούς, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της προσαρμογής των Συστημάτων Περιβαλλοντικής τους Διαχείρισης, στο πρότυπο ISO 14001:2004.

Με όλες αυτές τις πρωτοφανείς σε μέγεθος περιβαλλοντικές επενδύσεις ο Όμιλος της ΔΕΗ κάνει πραγματικότητα την ανάπτυξη της «πράσινης οικονομίας» στη χώρα μας, στοχεύοντας στην:

  • εξασφάλιση πλήρους επάρκειας ρεύματος,
  • στήριξη της Εθνικής Οικονομίας και της εγχώριας Απασχόλησης,
  • ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας,
  • δυναμική επέκταση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
  • αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος και στην
  • ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την αξιοποίηση του «εθνικού καυσίμου», του λιγνίτη.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ