Ο κ. Γ. Μέργος προτείνεται για Πρόεδρος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, Πέμπτη, 28 Μαϊου 2009, απεφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. την ανάθεση των καθηκόντων του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στον καθηγητή κ. Γεώργιο Μέργο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ.

Ο κ. Παναγιώτης Ευσταθίου, μέχρι σήμερα Πρόεδρος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε., θα επιστρέψει στην Επιχείρηση αναλαμβάνοντας νέα καθήκοντα στον τομέα Εταιρικής Ανάπτυξης.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ