Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2007: Καταλυτικός ο ρόλος της ΔΕΗ στην ανάπτυξη του υδροδυναμικού της χώρας

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ “ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΕΡΟΥ” (22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007)


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Η ΔΕΗ ενεργά συμμετέχει στον εορτασμό της “Παγκόσμιας Ημέρας Νερού” (22 Μαρτίου) έχοντας να επιδείξει ένα σημαντικό έργο στον τομέα ανάπτυξης και λειτουργίας υδροηλεκτρικών έργων τα οποία αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας και Περιφέρειας.


Με την ευκαιρία της “Παγκόσμιας Ημέρας Νερού”, που καθιερώθηκε ο εορτασμός της από την UNESCO το 1993, η ΔΕΗ επισημαίνει τις πολύ σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε στις τελευταίες δεκαετίες για την ανάπτυξη ενός ισχυρού υδροδυναμικού. Όλα αυτά τα χρόνια η ΔΕΗ μελέτησε, κατασκεύασε και λειτουργεί όλα σχεδόν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα αξιοποιώντας σημαντικό μέρος του υδροδυναμικού της χώρας.


Τα οφέλη είναι πολλαπλά από την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων για εκατομμύρια καταναλωτές, επιχειρήσεις, την αγροτική οικονομία, κλπ. Έτσι, σήμερα η ΔΕΗ Α.Ε., με τις σημαντικές επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει κατάφερε να πετύχει ώστε:


* Οι ΥΗΣ να είναι απαραίτητοι για την παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμη πηγή (νερό)


* Οι ΥΗΣ να εξασφαλίζουν την ρύθμιση της τάσεως και της συχνότητας του ηλεκτρικού συστήματος, βελτιστοποιούν την παραγωγή των θερμικών σταθμών και αυξάνουν την αξιοπιστία του.


* Η ΔΕΗ λειτουργεί τους ΥΗΣ εξυπηρετώντας τις ανάγκες των άλλων χρήσεων όπως ύδρευση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία, αναψυχή, κ.τ.λ. αναλαμβάνοντας την οικονομική επιβάρυνση χωρίς μέχρι τώρα να αποζημιωθεί από τους άλλους χρήστες.
Οι ταμιευτήρες της ΔΕΗ, ειδικότερα, με την μεγάλη χωρητικότητά τους και το εξαιρετικής ποιότητας νερό εξυπηρετούν πολλές περιοχές εξασφαλίζοντας μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού σε περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες (?ρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αγρίνιο, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη).
Η διατήρηση της καλής ποιότητας του νερού ως αγαθού απαραίτητου για την ζωή και σε ανεπάρκεια διότι αυξάνεται η κατανάλωση και υποβαθμίζεται η ποιότητα, είναι ο πρώτος στόχος της ΔΕΗ.
Επιπλέον, οι ταμιευτήρες της ΔΕΗ εξασφαλίζουν μεγάλες ποσότητες νερού την θερινή περίοδο με αιχμή τον Ιούλιο – Αύγουστο για την άρδευση εκτεταμένων περιοχών στα κατάντη των φραγμάτων.
Υπολογίζεται ότι αρδεύονται περίπου 5 εκατομμύρια στρέμματα αυξάνοντας τόσο την αξία της περιουσίας των αγροτικών πληθυσμών όσο και το ετήσιο εισόδημα. Θα μπορούσε να προσθέσει κανείς ότι τόσο μεγάλες αρδευόμενες περιοχές συμβάλλουν στην γενικότερη αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις ενισχύουν την απασχόληση μεγάλου μέρους του πληθυσμού και διατηρούν την χλωρίδα και πανίδα που χωρίς νερό θα καταστρεφόταν.


* Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι, οι ταμιευτήρες των ΥΗΣ εξελίσσονται σε υγροβιότοπους σπάνιας ομορφιάς, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα (ιδιαιτέρως ιχθυοπανίδα και ορνιθοπανίδα).


* Ακόμη, οι ΥΗΣ συμβάλλουν στην ήπια τουριστική ανάπτυξη των περιοχών που βρίσκονται στην περιφέρεια, δημιουργώντας νέες διεξόδους για αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων περιοχών που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.


Η ΔΕΗ Α.Ε., η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας και με ένα μοναδικό Κοινωνικό Έργο, θα συνεχίσει ενεργά να αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα των υδροηλεκτρικών έργων.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής μετασχηματισμού και ανάπτυξης της ΔΕΗ σχεδιάζεται η κατασκευή νέων μικρών και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων επιδιώκοντας την εξασφάλιση μεγαλύτερη ενεργειακής αυτάρκειας για τη χώρα σε ένα ολοένα και πιο καθαρό Περιβάλλον.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ