Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ στα εγκαίνια του περιπτέρου της επιχείρησης στην 74η ΔΕΘ

Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και σας καλωσορίζω εκ μέρους όλων των εργαζομένων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στη σημερινή τελετή εγκαινίων του περιπτέρου μας.

Εδώ και 60 περίπου χρόνια, η ΔΕΗ έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει ένα τεράστιο έργο στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία της χώρας μας.

Παράγοντας τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η χώρα από εγχώρια καύσιμα και έχοντας κατασκευάσει χιλιάδες χιλιόμετρα γραμμών και δικτύων μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ παρέχει με επάρκεια, ποιότητα, ασφάλεια και φθηνή τιμή ηλεκτρικό ρεύμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, διασφαλίζοντας, έτσι, όχι μόνο τη λειτουργία, αλλά και την ίδια την υπόσταση των σύγχρονων κοινωνιών με τα σημερινά πολιτισμικά δεδομένα.

Διατηρώντας στο ακέραιο τον κοινωνικό της χαρακτήρα, η ΔΕΗ διαθέτει το ηλεκτρικό ρεύμα παντού με τις ίδιες τιμές ανά κατηγορία πελατών, ανεξάρτητα από το κόστος που απαιτείται, ιδιαίτερα για τα νησιά και τα απομακρυσμένα σημεία της χώρας.

Παράλληλα με τις επενδύσεις ενίσχυσης και ανάπτυξης των υποδομών της και ειδικότερα των δικτύων της, η ΔΕΗ επεκτείνεται ταχύτατα και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμβάλλοντας όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω της αξιοποίησης του μεγάλου φυσικού πλούτου της.

Μέσω της λειτουργίας και της αναπτυξιακής της πορείας, η ΔΕΗ συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της απασχόλησης, στη δημιουργία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και στην υλοποίηση επενδύσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος και της ΔΕΗ για το 2006, το 4,5% των εργαζομένων στον κλάδο της βιομηχανίας στην Ελλάδα απασχολήθηκαν στη ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ με τις υποδομές της και με τις συνθήκες και προϋποθέσεις που δημιουργεί στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, υποστηρίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε όλους τους νομούς της χώρας.

Άλλωστε, με τη ΔΕΗ συνεργάζονται ως εργολάβοι, προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών, εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Για το διάστημα 2009-2014, η ΔΕΗ προγραμματίζει να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 13,5 δισ. ευρώ στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει επενδύσεις της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ για την κατασκευή νέων θερμοηλεκτρικών Μονάδων, την ανάπτυξη των Ορυχείων της, την επέκταση και αναβάθμιση των δικτύων και των υποδομών της Διανομής και της Μεταφοράς και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ. δημιουργώντας έτσι πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Από την άλλη πλευρά, η ΔΕΗ αποτελεί εκείνη την οργανωμένη οντότητα, που είναι διαρκώς παρούσα και παρεμβαίνει σε κάθε κρίση και δύσκολη κατάσταση αποκαθιστώντας τους ομαλούς ρυθμούς λειτουργίας της καθημερινής ζωής.

Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο παράδειγμα με τις πυρκαγιές στην Αττική όπου η ΔΕΗ ήταν ο πρώτος φορέας που έσπευσε και αποκατάστησε τις εκτεταμένες ζημίες στα δίκτυά της, εξασφαλίζοντας την ομαλή τροφοδότηση με ηλεκτρικό ρεύμα.

Σημαντική είναι η συμβολή της ΔΕΗ στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης περιοχών της χώρας, μέσω της δημιουργίας λιμναίων οικοσυστημάτων και υδροβιότοπων από τους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς.

Παράλληλα, τα υδροηλεκτρικά έργα πολλαπλής ωφελιμότητας επιτρέπουν την ύδρευση μεγάλων αστικών κέντρων, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Άρτα, η Πρέβεζα, το Αγρίνιο, η Καρδίτσα και η Λευκάδα, ενώ από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς εξασφαλίζεται η άρδευση 5.000.000 στρεμμάτων αγροτικών εκτάσεων, επιτρέποντας την αύξηση της γεωργικής παραγωγής και των εισοδημάτων αγροτών.

Εξίσου όμως σημαντικός είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται πιο έντονα, όπως για παράδειγμα, η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Με τις παραχωρήσεις μεγάλων εκτάσεων και κτιρίων για ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, με τις κατασκευές και αποκαταστάσεις οδικών δικτύων, με τις χορηγίες σε Δήμους και άλλους φορείς, με την παροχή τηλεθέρμανσης και μια σειρά άλλων κοινωνικών παροχών, η ΔΕΗ δημιουργεί προϋποθέσεις τόσο για τη διεύρυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων, όσο και για την άνοδο του βιοτικού και πολιτισμικού επιπέδου τους.

Με αυτές τις σκέψεις και με την πεποίθηση ότι η ΔΕΗ θα συνεχίσει το πολύπλευρο έργο της και στο νέο επιχειρηματικό και ρυθμιστικό περιβάλλον της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στα εγκαίνια του Περιπτέρου της ΔΕΗ.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ