Συνέντευξη της κας Αναστασίας Σιδέρη, Διευθύντριας Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Coca-Cola Hellas A.E., στο EuroCharity.org

1. Τι σημαίνει για την Εταιρεία σας η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;

Ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών, είναι χρέος μας και λειτουργούμε με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία ευρύτερα και αυτό το κάνουμε μέσα από τις δράσεις και πρακτικές μας, στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας εντός και εκτός της εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό δε, θέτουμε ως προτεραιότητά μας να συμβάλλουμε στην αφύπνιση της ευθύνης που έχει πρωτίστως ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά απέναντι στον εαυτό του, αλλά και τον κόσμο γύρω του. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Coca-Cola, και με αυτό το γνώμονα, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και στηρίζουμε ενέργειες και προγράμματα που αναδεικνύουν τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης σε σημαντικούς άξονες της ζωής των πολιτών, με έμφαση στο περιβάλλον και την υγεία.

2. Πως είναι διαρθρωμένες οργανωτικά οι αρμοδιότητες της ΕΚΕ μέσα στην Εταιρεία σας;

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την εταιρεία μας, δεν αποτελεί ευθύνη ενός μόνο τμήματος, αλλά βασικό στρατηγικό άξονα της συνολικής πολιτικής και των δράσεων μας. Μέσω πολλών και ποικίλων πρακτικών που έχουμε ήδη αναπτύξει, σκοπός μας είναι να αποτελούμε και εμείς μέρος της επίλυσης καίριων ζητημάτων τόσο περιβαλλοντικού, όσο και κοινωνικού χαρακτήρα, ειδικά αυτών που άπτονται των δραστηριοτήτων μας. Θεωρούμε λοιπόν, ότι η κονωνική μας ευθύνη θα πρέπει να αντανακλάται από το σύνολο των ενεργειών και των προγραμμάτων μας, στο πλαίσιο της πολύπλευρης δραστηριότητας που έχουμε αναπτύξει.

Ταυτόχρονα, ειδικά προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που στοχεύουν να αφυπνίσουν και ένα ευρύτερο κοινό, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ξεχωριστά, από το Τμήμα Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων, ως αναπόσπαστο κομμάτι όμως των συνολικών μας δράσεων και της εταιρικής μας φιλοσοφίας.

3. Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιπτώσεις της λειτουργίας της Εταιρείας σας στο περιβάλλον, στους εργαζόμενους και στην κοινωνία γενικότερα;

Αναγνωρίζουμε ότι ο τομέας δραστηριοποίησής μας, ο κλάδος των τροφίμων και ποτών δηλαδή, μας καθιστά μέρος του προβλήματος της παχυσαρκίας, για αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει και μπορούμε να αποτελέσουμε και μέρος της λύσης του. Το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι ένα πολυσύνθετο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο πλέον έχει λάβει διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας, ενώ πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε άμεσο πρόβλημα και με την παιδική παχυσαρκία. Από το 2005 λοιπον, η εταιρεία μας σχεδίασε και υλοποιεί ένα πρωτοποριακό, εκπαιδευτικού χαρακτήρα πρόγραμμα, το «Aλλαξε Στάση, Μπες στη Δράση» το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Διεθνούς Ιδρύματος Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας και έχει στόχο να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζομένους μας, ενώ κύριος στόχος αποτελεί η ελληνική οικογένεια. Σημειωτέον, ότι η εταιρεία μας σεβόμενη το δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που καταναλώνουν τα παιδιά τους, έχει ως διεθνή της πολιτική, εδώ και  50 χρόνια, να μη διαφημίζει τα προϊόντα της σε παιδικές τηλεοπτικές ζώνες και αμιγώς παιδικά έντυπα και άλλα μέσα, μία πρωτοβουλία που πρόσφατα υιοθετήθηκε και από τη UNESDA.

Επιπλέον, ως μία εταιρεία που χρησιμοποιεί ως βασική πρώτη ύλη για τα προϊόντα της, το νερό δεν θα μπορούσαμε παρά να συμπεριλάβουμε στα προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διαχείρησης Υδάτινων Πόρων που απευθύνεται, επίσης τόσο στο εσωτερικό κοινό της εταιρείας μας, όσο και στο ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα αυτό του οποίου η εσωτερική επικοινωνία έχει ήδη ξεκινήσει αναμένεται σύντομα να επικοινωνηθεί και στα εξωτερικά μας κοινα.

4. Πως κρίνετε τη διείσδυση της ΕΚΕ στις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις Μικρομεσαίες;

Θεωρούμε οτι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Παρόλα αυτά, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι όλο και περισσότερες Εταιρίες επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε τέτοιου είδους προγράμματα. Όσον αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις Μικρομεσαίες, δείχνουν να αντιμετωπίζουν τα θέματα Κοινωνικής Ευθύνης, με δισταγμό θεωρώντας ότι το κόστος τέτοιου είδους πρωτοβουλιών, δεν ισοσταθμίζεται με τα οφέλη.

5. Για ποιους λόγους θα πρέπει μια Εταιρεία να ενσωματώνει φιλοσοφία και πρακτικές ΕΚΕ στην επιχειρηματική της λειτουργία;

Γιατί θεωρούμε ότι κάθε επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λειτουργεί αναγνωρίζοντας τα προβλήματα της και δρώντας θετικά και καταλυτικά για την εξομάλυνση τους. Κάθε εταιρία θα πρέπει να αποτελεί ζωντανό οργανισμό του κοινωνικού συνόλου, που δεν μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα απο αυτό, αδιαφορώντας για τα προβλήματα του. Παράλληλα, τα οφέλη από τέτοιου είδους προγράμματα είναι εξαιρετικά μεγάλα, κυρίως  σε σχέση με  το άϋλο κεφάλαιο της εταιρικής τους φήμης και διασφαλίζοντας την αειφόρο ανάπτυξη τους, σε αρμονία με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον.

6. Ποια νομίζετε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα για την ανάπτυξη του θεσμού της ΕΚΕ στην Ελλάδα;

Η έννοια της Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης είναι κάτι νέο για τις ελληνικές επιχειρήσεις και για αυτό το λόγο αντιμετωπίζεται με δισταγμό ή ακόμα και με καχυποψία. Ορισμένοι θεωρούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέρος των δημοσίων σχέσεων και άλλοι πάλι βαπτίζουν ως προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προγράμματα marketing. Στην πραγματικότητα, αυτό που θα πρέπει να είναι πιο σημαντικό είναι η ουσία, ο στόχος και το αποτέλεσμα ανάλογων προγραμμάτων.

7. Συμφωνείτε με την άποψη ότι η ΕΚΕ θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει καλύτερα μέσα από ένα ρυθμιστικό-κανονιστικό πλαίσιο σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο;

Θεωρούμε ότι η Κοινωνική Ευθύνη δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιβάλλεται, αλλα ούτε και να μπαίνει στην λογική αυστηρών ρυθμιστικών πλαισίων. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιθώρια για περισσότερη «ομογενοποίηση», στον τρόπο με τον οποίο μετράται η αποτελεσματικότητα και η συγκρισιμότητα των προγραμμάτων Κοινωνικής Ευθύνης.

8. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Ελληνικό Οδηγό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης www.eurocharity.org;

Το EuroCharity αποτελεί τον μοναδικό Ελληνικό Οδηγό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ παραλληλα και μια σημαντική προσπάθεια προβολής δράσεων και θεμάτων που σχετιζονται με αυτή. Θεωρούμε επιπλέον, ότι λειτουργει ως χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης τόσο εκείνων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, όσο και εκείνων που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα.

9. Για ποιους λόγους η Εταιρεία σας αποφάσισε να συμμετάσχει στον Ελληνικό Οδηγό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης www.eurocharity.org;

Οι ενέργειες Κοινωνικής Ευθύνης που συμπεριλαμβάνονται στο Portfolio των δράσεων μας αποδεικνύουν ότι η ενασχόληση της εταιρίας μας με αυτόν τον τομέα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας και της πολιτικής μας. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την δική σας προσπάθεια για την προώθηση ανάλογων δράσεων και πρωτοβουλιών, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη χώρα μας, δεν θα μπορούσαμε παρά να συμμετέχουμε ενεργά.

10. Ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της Εταιρείας σας έως σήμερα στο χώρο της ΕΚΕ;

Θεωρούμε όλες τις δράσεις μας στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ευθύνης εξίσου σημαντικές. Κάθε μία από αυτές σχεδιάστηκε με σκοπό να συμβάλλει στη επίλυση προβλημάτων που απασχολούν καίριους τομείς της ζωής, όπως το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, καθώς και την υγεία και ευζωία των πολιτών. Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσουμε ένα από αυτά, ίσως αυτό να ήταν το «Aλλαξε Στάση, Μπές στη Δράση», κυρίως λόγω του ότι απευθύνεται σε παιδιά και μάλιστα στην πιο ευαίσθητη ηλικία τους. Όντας γονείς, θέματα που αφορούν στην υγεία και την ποιότητα ζωής των παιδιών, δεν μπορούν παρά να σε ευαισθητοποιούν και να σε αγγίζουν ακόμη πιο βαθιά.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ