Ανακοίνωση Τύπου

Σε γεύμα εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009, ο Πρόεδρος κ. Γρηγόρης Αντωνιάδης και ο Ταμίας του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος κ. Βασίλης Αντωνίου, ενημέρωσαν για τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ-1ο
Η Ευρωπαϊκή αγορά και οι μεγάλες Διαφημιζόμενες εταιρίες τροφίμων σε 27 χώρες εθελοντικά λαμβάνουν μέτρα αυτοδέσμευσης για τη Διαφήμιση προς τα παιδιά και δίνουν το παράδειγμα και σε άλλες επιχειρήσεις.

Το Δεκέμβριο του 2007, 11 ηγετικές εταιρείες του χώρου των τροφίμων (Burger King, Coca-Cola, Danone, Ferrero, General Mills, Kellogg, Kraft Foods, Mars, Nestlé, PepsiCo, Unilever) δεσμεύθηκαν σε μια εθελούσια πρωτοβουλία, σε 27 χώρες, με σκοπό να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν επικοινωνιακά τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Το σύστημα EU Pledge είναι ανοικτό σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και είναι πρόθυμες να υπογράψουν τις δεσμεύσεις του. Τα μέλη έχουν συμφωνήσει να υπάρχει ένας διπλός ελεγκτικός μηχανισμός που θα παρακολουθεί την εφαρμογή των αξόνων της αυτοδέσμευσης και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε πανευρωπαϊκή έρευνα που διεξήχθη από την Accenture Marketing Sciences & την PricewaterhouseCoopers στις χώρες Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία.

Η έρευνα μετράει τις πρακτικές των εταιριών που αυτοδεσμεύτηκαν στην πρωτοβουλία «EU Pledge» και τα στοιχεία της παρουσιάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων. Η έρευνα αποδεικνύει μετρήσιμα ότι οι βιομηχανίες περιόρισαν τη διαφήμιση στα παιδιά κάτω των 12 ετών και τα ευρήματα της ενσωματώθηκαν στο 1ο Report EU pledge (www.eu-pledge.eu).

Παράλληλα με το EU Pledge στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Διατροφής, Φυσικής Αγωγής και Υγείας της 11ης Σεπτεμβρίου, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA) παρουσίασε τα αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχων του 2009 σε σχέση με τους Κώδικες Τροφίμων και Ποτών σε 8 χώρες: Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία, Σλοβακία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Βάσει του Πλαισίου για την υπεύθυνη επικοινωνία προϊόντων Τροφίμων & Ποτών του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) τα επίπεδα συμμόρφωσης έφθασαν το 98%.

Ο Πρόεδρος του ΣΔΕ κ. Γρηγόρης Αντωνιάδης δήλωσε σχετικά: «Η Ελληνική αγορά και τα μέλη του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος συμμερίζονται και στηρίζουν την προσπάθεια εθελοντικής αυτοδέσμευσης «EU Pledge». Είναι άλλωστε κοινός τόπος ότι οι επιχειρήσεις κινούνται καθημερινά σε ηθικές κοινωνικές πρακτικές και όπως αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά με την αυτοδέσμευση επέρχονται θετικά αποτελέσματα σε μικρότερο χρόνο από ότι συνήθως συμβαίνει με τις νομοθετικές δράσεις των Κυβερνήσεων. Όχι μόνο λοιπόν στηρίζουμε την πρωτοβουλία EU Pledge αλλά θα παροτρύνουμε τα Μέλη μας να χαράξουν καινούργιες, παρόμοιες πρωτοβουλίες και σε άλλους χώρους όπου απαιτηθεί. Όταν η αγορά αυτοδεσμεύεται τα αποτελέσματα είναι θεαματικά».

ΘΕΜΑ-2ο
Ο ΣΔΕ και τα μέλη του χαιρετίζουν το Νέο Νόμο περί καταβολής ειδικού τέλους 0,02% από κάθε διαφημιστική εμφάνιση για τη στήριξη και διεύρυνση του έργου του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας, ενός θεσμού που αφορά ολόκληρη την αγορά και την ποιότητα της επικοινωνίας.

Όπως έχει γνωστοποιηθεί, με το Ν.3801/ΦΕΚ163/4.9.09 θεσπίστηκε τέλος 0,02% υπέρ του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας, του διακλαδικού οργάνου αυτοδέσμευσης της αγοράς μας. Το τέλος αυτό θα χρεώνεται σε κάθε διαφημιστική εμφάνιση κάθε διαφημιζόμενης εταιρίας στην Ελληνική Επικράτεια και θα κατατίθεται στην «Αστική Εταιρία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας» µε διακριτικό τίτλο «Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ)». Ο υπολογισμός του τέλους 0,02% θα πρέπει να γίνεται µε βάση το τελικό καθαρό κόστος Μέσων όπως αυτό τιμολογείται από αυτά και πριν την προσθήκη του αγγελιοσήµου και σημειώνεται ότι υπόκειται σε Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΕ & Ταμίας του Δ.Σ. ΣΔΕ κ. Βασίλης Αντωνίου δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη η ικανοποίησή μας για τη ψήφιση αυτού του Νόμου, που ήταν αποτέλεσμα μακρόχρονης και συστηματικής προσπάθειας όλων των φορέων που ασχολούνται με τη διαφήμιση και βέβαια με την καθοριστική συμβολή του ΣΔΕ. Νέα προοπτική διαγράφεται για το ΣΕΕ, με νέες προκλήσεις και πολλή δουλειά, στις οποίες είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με υπευθυνότητα και με τη στήριξη όλων, όσων συμμετέχουν και ενδιαφέρονται για το θεσμό της αυτοδέσμευσης».

ΘΕΜΑ-3ο
O Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος ενημερώνει όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη καθίσταται πλέον η Νο. 1 προτεραιότητα στη λειτουργία και δράση τους. Απόδειξη αυτής της πίστης είναι η κινητοποίηση και η στήριξη των επιχειρήσεων για να συμμετάσχουν στα Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ο ΣΔΕ αποφάσισε να μετονομάσει τα Αριστεία Κοινωνικής Προσφοράς σε «Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», για να συμβολίσει μια μεγάλη αλλαγή πορείας που πρέπει όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις να χαράξουν, μικρές και μεγάλες: να σκέφτονται και να δρουν θετικά, κοινωνικά υπεύθυνα ώστε να ωφελείται το κοινωνικό σύνολο αλλά και η αγορά.

Τα Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προσκαλούν όλες τις επιχειρήσεις που έχουν εκπονήσει προγράμματα ΕΚΕ να αναδείξουν το έργο τους και να υποβάλλουν συμμετοχές στη φετινή διοργάνωση έως την 30η Οκτωβρίου 2009. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τον αναθεωρημένο κανονισμό του θεσμού, τις ενότητες, τη σύνθεση των επιτροπών κρίσης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τον τρόπο υποβολής των προγραμμάτων τους από το επίσημο Web site της διοργάνωσης www.aristia-sde.gr.

Ο Πρόεδρος του ΣΔΕ κ. Γρηγόρης Αντωνιάδης δήλωσε σχετικά: «Με τη διοργάνωση των Αριστείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε καλές πρακτικές στο χώρο των επιχειρήσεων, που ωφελούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Για το σκοπό αυτό κάνουμε μια μεγάλη κινητοποίηση και στη φετινή διοργάνωση έχουμε δύο αξιόπιστους στρατηγικούς συνεργάτες το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΔΕΚΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Καλώ λοιπόν, όλες τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν και με τις δράσεις τους να δείξουν στην κοινωνία, ότι ενδιαφερόμαστε και προσπαθούμε όλοι να αφήνουμε ένα θετικό αποτύπωμα, κάθε μέρα, σε κάθε χώρο».

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ