Η ΔΕΗ Α.Ε. θα αναπροσαρμόσει την πολιτική της στον τομέα των υπηρεσιακών αυτοκινήτων

Μετά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για χρήση μικρότερου κυβισμού αυτοκινήτων από τους ελεγχόμενους από το Δημόσιο φορείς, η ΔΕΗ Α.Ε. θα αναπροσαρμόσει την πολιτική της στον τομέα των αυτοκινήτων.

Η σχετική αλλαγή θα προωθηθεί στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών που καταβάλλονται για εξοικονόμηση πόρων σε μια δύσκολη για την Οικονομία περίοδο, αλλά και για την αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, και με αφορμή ανακοινώσεις και συνεντεύξεις συνδικαλιστών σε ΜΜΕ για την πολιτική αυτοκινήτων που ακολουθεί η ΔΕΗ για τους Γενικούς Διευθυντές και για την καλύτερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την πολιτική της που εφαρμόζει επί σειρά ετών, η Επιχείρηση διευκρινίζει τα ακόλουθα:

  • Η ΔΕΗ υιοθέτησε και εφάρμοσε από το 2001 πολιτική αυτοκινήτων για τα ανώτατα στελέχη της, μέσω χρονομισθώσεων αυτοκινήτων 1.800 cc για τους Γενικούς Διευθυντές διάρκειας 4 ετών με μηνιαίο μίσθωμα 740 ευρώ.

Η πολιτική αυτή είχε ως στόχο τη διατήρηση της ελκυστικότητας των θέσεων και των παροχών που προσφέρονται για την κάλυψή τους, καθώς σε αυτές προσελκύονται στελέχη μέσα από ανοικτές προκηρύξεις, στις οποίες δύνανται να συμμετέχουν και έμπειρα στελέχη που δεν προέρχονται από τη ΔΕΗ. Η παροχή αυτοκινήτων ως πρόσθετο κίνητρο προσέλκυσης στελεχών σε τέτοιες θέσεις είναι πάγια πρακτική που ακολουθούν όλες οι εταιρείες και στην Ελλάδα και διεθνώς.

Κατά τη δεύτερη τετραετία (άνοιξη 2005 – 2009) εφαρμογής της, η πολιτική αυτή αφορούσε στην παροχή στους Γενικούς Διευθυντές αυτοκινήτων 1.800 cc με μέγιστο μηνιαίο μίσθωμα 800 ευρώ.

Ενόψει της επικείμενης λήξης της δεύτερης τετραετούς χρονομίσθωσης, η Επιχείρηση προέβη το 2008 σε μερική αναθεώρηση της σχετικής πολιτικής της. Συγκεκριμένα, η νέα πολιτική προβλέπει την παροχή στους Γενικούς Διευθυντές αυτοκινήτων έως 2.000 cc, διατηρώντας όμως σχεδόν το ίδιο από το 2001 πλαφόν μέγιστου μηνιαίου μισθώματος της τάξης των 800 ευρώ.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ