Συνέντευξη τύπου ΣΕΤΕ-Eurobank EFG: Ελληνικός Τουρισμός 2020

Η στρατηγική για τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου στον ελληνικό Τουρισμό και τα μέσα επίτευξης της νέας πολιτικής, είναι το αντικείμενο της νέας πρωτοβουλίας του ΣΕΤΕ με θέμα «Ελληνικός Τουρισμός προς το 2020» με αποκλειστικό χορηγό και υποστηρικτή την Eurobank EFG.

Σε Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσαν από κοινού ο ΣΕΤΕ και η Eurobank EFG, οι κ.κ. Νικόλαος Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Eurobank EFG, Νικόλαος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ, Νικόλαος Καραμούζης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Eurobank EFG και Γεώργιος Δρακόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΤΕ αναφέρθηκαν στους στόχους και τις προοπτικές του ελληνικού Τουρισμού καθώς και το ρόλο του τραπεζικού συστήματος στη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής με ορίζοντα δεκαετίας, έως το 2020.

Ειδικότερα, ο κ. Ν. Νανόπουλος στο χαιρετισμό του επεσήμανε: «ο τουρισμός αποτελεί τον κλάδο όπου η χώρα μας διαθέτει αδιαμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα (πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον, κλίμα) και όπου με την ευρεία έννοια παράγεται το 18% περίπου του ΑΕΠ της χώρας μας. Γι αυτό και είναι απαραίτητος ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που να προσδιορίζει τις εναλλακτικές μορφές ανάπτυξής του, με ποιοτικά κριτήρια και σεβασμό στο περιβάλλον και, που να ικανοποιεί τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς μεγιστοποιώντας το οικονομικό όφελος για τη χώρα μας. Η συνεργασία με τον ΣΕΤΕ, τόνισε ο κ. Νανόπουλος, είναι ένα κεφάλαιο των πολύπλευρων πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει ο Όμιλός μας προκειμένου να υποστηρίξει έμπρακτα τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας». Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Νανόπουλος τόνισε «Χρειαζόμαστε ένα δυναμικό αναπτυξιακό πρότυπο, που θα προσφέρει στην ελληνική οικονομία, διέξοδο, ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διατηρήσιμη αναπτυξιακή προοπτική. Πιστεύουμε πως ένα τέτοιο πρότυπο θα πρέπει να στηριχθεί και να στηρίζει την εξωστρέφεια της οικονομίας και τον εξαγωγικό της προσανατολισμό. Στη Eurobank, είμαστε αποφασισμένοι να επενδύσουμε στην προσπάθεια αυτή με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, υποστηρίζοντας ενεργά τις πιο δυναμικές, σύγχρονες και εξωστρεφείς επιχειρηματικές δυνάμεις της χώρας μας».

Στην ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισμού για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ν. Αγγελόπουλος. «Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, τόνισε υπογραμμίζοντας πως «η πρωτοβουλία «Ελληνικός Τουρισμός 2020» έχοντας ως σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα καταθέσει μια σειρά αναπτυξιακών προτάσεων στο πλαίσιο ενός ανοικτού διαλόγου, ο οποίος θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση ευρύτερης συναίνεσης στις κατευθύνσεις και τους στόχους της τουριστικής πολιτικής. Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να συνενώσει σε μια προσπάθεια συνδιαμόρφωσης του νέου αναπτυξιακού μοντέλου του ελληνικού τουρισμού όλους τους εμπλεκόμενους, επιχειρηματίες και επαγγελματίες του τουρισμού, ευρύτερο δημόσιο τομέα και κοινωνικούς εταίρους».

«Η Eurobank, ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Ν. Καραμούζης, πιστεύει στη δυναμική και τις προοπτικές της τουριστικής βιομηχανίας, που αποτελεί για τη χώρα μας “τη βαριά της βιομηχανία” και παραδοσιακά στηρίζει τον κλάδο με χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ και με αύξηση του ρυθμού χρηματοδοτήσεων άνω του 50% ετησίως τα τελευταία 3 χρόνια. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας που ανέλαβε πριν μερικούς μήνες, για την ενίσχυση της οικονομικής εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, η Τράπεζά μας στηρίζει και ενθαρρύνει, επίσης, τη δημιουργία ισχυρότερων και μεγαλυτέρων τουριστικών επιχειρηματικών σχημάτων, μέσα από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές για τη δημιουργία του κρίσιμου μεγέθους, που καθιστά τον κλάδο ανταγωνιστικότερο. Αυτό που ο κάθε κλάδος χρειάζεται για να ξεδιπλώσει το δυναμισμό του, είναι ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο, αποτελεσματική μεσοπρόθεσμη κυβερνητική και κρατική πολιτική, υγιή ανταγωνισμό, σύγχρονες υποδομές, εκπαιδευμένο προσωπικό, αποτελεσματικό κράτος και σύγχρονες συμπληρωματικές υπηρεσίες. Στο νέο αναπτυξιακό προσανατολισμό, ο τουρισμός αποτελεί τη ναυαρχίδα και τη μεγάλη ελπίδα για γρήγορη ανάκαμψη και για επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας», υπογράμμισε.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΤΕ κ. Γ. Δρακόπουλος, παρουσίασε τους άξονες της πρωτοβουλίας που θα περιλαμβάνει η μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2020» υπογραμμίζοντας ότι «το αναπτυξιακό μοντέλο για τον ελληνικό τουρισμό, το οποίο ακολουθούμε τα τελευταία 30 χρόνια, είναι προφανές ότι έχει εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητές του και δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στο μέλλον.

Ο ελληνικός τουρισμός, μετά τις αναγκαίες οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οφείλει να σχεδιάσει το μέλλον του με νέα προσέγγιση της προσφοράς και της ζήτησης και σε νέο πλαίσιο αναφοράς που θα οριοθετείται από περιβαλλοντικές πολιτικές, ψηφιακές στρατηγικές, εκπαιδευτικές πρακτικές καθώς και επαναπροσδιορισμό των διατομεακών σχέσεων στη βάση ανάπτυξης συνεργιών», τόνισε ο κ. Δρακόπουλος.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ