Συνεργασία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (EBEA) και της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), υπέγραψαν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009, παρουσία εκπροσώπων του Τύπου, οι Πρόεδροι των δύο φορέων κ.κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος.

Αναφερόμενος στο γεγονός αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ κ. Κ. Λαμπρινόπουλος, επεσήμανε στη συμβολή που μπορούν να έχουν τόσο η ΕΕΔΕ όσο και το ΕΒΕΑ, στην προαγωγή της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη διάδοση των αρχών του μάνατζμεντ σε έναν ευρύτερο αριθμό επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Κ. Λαμπρινόπουλος εξήρε το ρόλο της ΕΕΔΕ και της ανάγκης των επιχειρήσεων να συνεργάζονται στενότερα μεταξύ τους δημιουργώντας και τα απαραίτητα δίκτυα. Εξ άλλου, ο κ. Κ. Λαμπρινόπουλος πρόσθεσε ότι η εποχή μας είναι αυτή των δικτύων γι΄αυτό και η ΕΕΔΕ, πέρα από τα μνημόνια συνεργασίας που έχει υπογράψει με άλλους φορείς, θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Οι δύο φορείς συμφώνησαν ότι μπορούν να συνεργαστούν με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, αλλά και στη βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, στους εξής τομείς:

  1. Επιμόρφωση: στον τομέα της Επιμόρφωσης, που αποτελεί βασικό άξονα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τα μέρη μπορούν από κοινού να προσφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσεις πιστοποιημένα και μη προγράμματα σε διαφορετικές θεματικές ενότητες και με διαφορετική διάρκεια.
  2. Πιστοποίηση: τα μέρη μπορούν να συνεργαστούν στην προώθηση των δύο μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων στην Ελλάδα, που εκπροσωπεί η ΕΕΔΕ. Την Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM (European Foundation for Quality Management) και την Πιστοποίηση Investors in People της Μεγάλης Βρετανίας. Επιπλέον, μπορούν να συνεργαστούν στην προώθηση του Ελληνικού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας, το οποίο οδηγεί στην αντίστοιχη πιστοποίηση και θα εισαχθεί στην ελληνική αγορά, από την ΕΕΔΕ, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Τα τρία αυτά εργαλεία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
  3. Εκδηλώσεις: τα μέρη μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά στη δημιουργία θεματικών εκδηλώσεων που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.
  4. Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα: τα μέρη μπορούν να συνεργασθούν με σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων. Η τεχνογνωσία των μερών εγγυάται την αποτελεσματικότητά τους στον τομέα αυτό.
  5. Κοινές θέσεις για θέματα της Ελληνικής Οικονομίας: επεξεργασία, διατύπωση και υποστήριξη από τα μέρη κοινών θέσεων και προτάσεων για θέματα που αφορούν στην ελληνική οικονομία και προβολή τους από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Εξάλλου, οι δύο φορείς θα συνεργάζονται για την επεξεργασία νέων πεδίων ανάπτυξης δράσεων συνεργασίας,

Με την παράκληση να δημοσιευθεί, Άννα Μανωλά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας.

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ