Στην Αθήνα παρουσιάστηκε η διεθνής σειρά προτύπων ΑΑ1000 για την Εταιρική Υπευθυνότητα

Διευρύνονται οι πρακτικές διασφάλισης απολογισμών μη οικονομικών στοιχείων και διαβούλευσης των επιχειρήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.

Σημαντικά συμπεράσματα για το μέλλον της διασφάλισης απολογισμών μη οικονομικών στοιχείων (Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας) και των διαβουλεύσεων των ελληνικών επιχειρήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους προέκυψαν από την εκδήλωση που οργανώθηκε από την Ernst Young και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας στις 20 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Η εκδήλωση βασίστηκε στη διεθνή σειρά προτύπων AA1000 για την εταιρική υπευθυνότητα, η οποία παρουσιάστηκε από τον κ. Alan Knight, Head of Standards του μη-κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού AccountAbility.

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης αφορούσε στην ανεξάρτητη διασφάλιση απολογισμών μη οικονομικών στοιχείων, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης έκδοσης του Προτύπου Διασφάλισης ΑΑ1000 Assurance Standard (AA1000AS). Σκοπός του πρώτου μέρους ήταν η ενημέρωση για την έκδοση και διασφάλιση απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας, καθώς και η αποσαφήνιση του Προτύπου.

Η κ. Henriëtte Boerma, Senior Manager, Corporate Social Responsibility Knowledge Centre της Ernst & Young στην Ολλανδία, επισήμανε ότι οι οργανισμοί που εκδίδουν απολογισμούς αποδέχονται όλο και περισσότερο ότι η αξιοπιστία των δημοσιοποιήσεων τους βελτιώνεται σημαντικά μέσω της ανεξάρτητης εξωτερικής διασφάλισης με τη χρήση αποδεκτών επαγγελματικών προτύπων. Την άποψη αυτή υποστήριξε και η κα Στέλλα Κοβλακα, Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εμπορικής Τράπεζας, τονίζοντας τα εσωτερικά για τον οργανισμό οφέλη από την ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση.

Το δεύτερο μέρος εξελίχθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς διαβούλευσης που ξεκίνησε πρόσφατα για την αναθεώρηση του προτύπου AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES), η οποία βασίζεται στη διεξαγωγή εργαστηρίων διαβούλευσης σε 20 τουλάχιστον χώρες και σε διάλογο μέσω του διαδικτύου. Τις σχετικές απόψεις του με το κοινό μοιράστηκε ο κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και πρώην Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνοντας Σύμβουλος του Ομίλου εταιρειών ΤΙΤΑΝ, ο οποίος τόνισε τη σημασία της διαβούλευσης των επιχειρήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, προκειμένου να υπάρξει δομημένη ανταπόκριση στα ουσιαστικά θέματα που τους αφορούν.

Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Δημήτρης Μιχαρικόπουλος, εταίρος του Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας, επισήμανε τις περιοχές προς βελτίωση των ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο αυτό και την ανάγκη το αναθεωρημένο Πρότυπο να παρέχει ευέλικτη και συγκροτημένη καθοδήγηση, έτσι ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να αξιοποιήσουν τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, μεγιστοποιώντας τα επιχειρηματικά οφέλη και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση της λογοδοσίας.

Οι προτάσεις των συμμετεχόντων εκπροσώπων μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων εστιάστηκαν στην ανάγκη ανάδειξης των άμεσων οικονομικών πλεονεκτημάτων της αλληλεπίδρασης των εταιρειών με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, αλλά και της ευελιξίας για την εφαρμογή των τυποποιημένων κατευθύνσεων του υπό αναθεώρηση Προτύπου.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ