Πρώτος Κοινωνικός Απολογισμός για την ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.

Τον πρώτο Κοινωνικό Απολογισμό δημοσίευσε η ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. Η έκθεση παρουσιάζει τα επιτεύγματα και τις στρατηγικές προτεραιότητες σε θέματα που αφορούν: τα Προϊόντα (διασφάλιση της ποιότητας – δίκαιο εμπόριο – τοπικοί προμηθευτές), τους Ανθρώπους (πελάτη – συνάδελφο – κοινωνικό εταίρο) και το Περιβάλλον (εξοικονόμηση ενέργειας – μείωσης των ρύπων και ανακύκλωση) για το 2008. Ο απολογισμός της ΑΒ είναι βασισμένος στις κατευθυντήριες αρχές της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Global Reporting Initiative (GRI), που στόχο έχει την καλύτερη παρακολούθηση της εταιρικής λειτουργίας, εκτίμηση των αποτελεσμάτων και ενίσχυση των προσπαθειών για περαιτέρω βελτίωση.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΒ, αναφέρει: «Ο Εταιρικός Απολογισμός αποτελεί πυρήνα της βιώσιμης ανάπτυξης και της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της ΑΒ, όχι γιατί μας επιβάλλεται αλλά γιατί ενυπάρχει στην εταιρική μας κληρονομιά. Η εταιρεία μας απαρτίζεται από ανθρώπους, μέρος ενός μεγαλύτερου κοινωνικού συνόλου, που επηρεάζουν, ζουν και δρουν καθημερινά σε έναν κοινό χώρο, τον πλανήτη μας! Αν δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι ως άνθρωποι, πώς θα μπορέσουμε να είμαστε και ως εταίροι; Το ένα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του άλλου».

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΑΒ και σημειώνει την πρόοδο που έχει γίνει για την κάθε ενότητα:

  1. Βασική προτεραιότητα της ΑΒ είναι η προώθηση της υγιεινής διατροφής ως πρωταρχικού παράγοντα της καλής ποιότητας ζωής, η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού όσον αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων.
  2. Προτεραιότητα της ΑΒ αποτελεί η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η εξέλιξη των 9.500 εργαζομένων σε αυτή αλλά και η ανάληψη εταιρικών πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην κάλυψη των βασικών κοινωνικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών που η εταιρεία δραστηριοποιείται.
  3. Όσον αφορά τον πλανήτη, η ΑΒ εστιάζει στην ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος αλλά και στην εκπαίδευση και παρακίνηση για ανακύκλωση, όλο και μεγαλύτερου μέρους των τοπικών κοινωνιών.

Στο συγκεκριμένο Απολογισμό η ΑΒ δεσμεύεται να καταγράφει τις μετρήσεις που κάνει ώστε κάθε χρόνο να βελτιώνεται συνεχώς. Αν και ο Όμιλος Delhaize έχει εκδώσει ήδη 2 κοινωνικούς απολογισμούς στους οποίους η ΑΒ συμμετείχε ενεργά, ο συγκεκριμένος απολογισμός αποτελεί την πρώτη ατομική προσπάθεια της ΑΒ αλλά και τον πρώτο απολογισμό στο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τον πλήρη Aπολογισμό, επισκεφτείτε το site μας στο: www.ab.gr/1_company/index.php?ID=etair_euthini.

 <BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ