Δάνειο ύψους 50 εκατ. ευρώ στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Η ΕΤΕπ προωθεί την «πράσινη αστική ανάπτυξη» στην Ελλάδα με ένα πρωτοποριακό δάνειο ύψους 50 εκατ. ευρώ στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Οι σχετικές χρηματοδοτικές συμβάσεις υπεγράφησαν σήμερα στα κεντρικά γραφεία της ΕΤΕπ, στο Λουξεμβούργο, από τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, κ. Πλούταρχο Σακελλάρη, και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Γιάννη Κουράκη.

Οι επενδύσεις για τις οποίες χορηγείται η χρηματοδότηση έχουν σκοπό την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, και αφορούν κυρίως δημόσιους χώρους, μέτρα οδικής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και κτήρια για τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι επενδύσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης «Πράσινο Ηράκλειο 2008-2013» που υλοποιεί ο Δήμος.

Στο πλαίσιο της υπογραφής του δανείου, ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Πλούταρχος Σακελλάρης, δήλωσε τα εξής: «Η δημιουργία άρτιων και λειτουργικών υποδομών είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ευημερία των πόλεων. Αυτά τα έργα στο Ηράκλειο θα βελτιώσουν την ποιότητα της πόλης και θα την κάνουν πιο ελκυστική. Θα προωθήσουν επίσης την οικονομική ανάπτυξη, ιδίως ενισχύοντας τον πολιτιστικό τουρισμό. Η «πράσινη ανάπτυξη» είναι βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τα χρηματοδοτικά μέσα και την εμπειρία που διαθέτουμε ως ο μεγαλύτερος πολυμερής χρηματοδοτικός οργανισμός στον κόσμο, με παρουσία στην Ελλάδα, συμβάλλουμε απτά στην προαγωγή αυτού του τομέα προτεραιότητας».

Ο κ. Γιάννης Κουράκης δήλωσε τα εξής: «Η ΕΤΕπ ήταν πάντα κορυφαίος διεθνής εταίρος της χώρας μας και έχει στηρίξει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή μας με κάθε τρόπο. Η χορήγηση σήμερα δανείων σημαντικού ύψους για τη χρηματοδότηση «πράσινων πόλεων» καθιστά τη συνεισφορά της ΕΤΕπ ακόμη πιο ορατή για τους Έλληνες πολίτες στο σύνολο της χώρας. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι το Ηράκλειο πρωτοπορεί στην προσπάθεια για καλύτερη ποιότητα ζωής, και να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στην ΕΤΕπ για τη συνεργασία και την εποικοδομητική συμβολή της. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία αυτή θα αναπτυχθεί περαιτέρω με νέα έργα στα ερχόμενα χρόνια».

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μικρά και μεσαία έργα, κυρίως αστικής ανάπλασης και αποκατάστασης δημοτικών υποδομών, κοινοτικές εγκαταστάσεις, καθώς και έργα προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή του νέου Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου του Ηρακλείου. Το Κέντρο θα φιλοξενεί όλες τις συνεδριακές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες του Ηρακλείου, το οποίο, με πληθυσμό 140 000 κατοίκων, είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και το διοικητικό και οικονομικό της κέντρο.

Το δάνειο της ΕΤΕπ θα επιτρέψει στον Δήμο να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις του με κόστος χαμηλότερο από το κόστος των συνήθων πηγών δανεισμού του, ενώ η μεγάλη διάρκεια του δανείου θα του επιτρέψει να κατανείμει σε μακρά περίοδο τη δημοσιονομική επιβάρυνση. Στην Ελλάδα, οι τοπικές αρχές καλούνται να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην κατασκευή τοπικών έργων υποδομής, γεγονός που ωθεί σε αυστηρότερη ιεράρχηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων τοπικών αρχών στην Ελλάδα μπορεί διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον.

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ