Η Coca-Cola Τρία Έψιλον αναγνωρίζεται ως κορυφαία εταιρεία στην έκδοση απολογισμού εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ)

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) ανακοινώνει τη διάκριση που έλαβε από μία διεθνή ομάδα επενδυτών από 13 χώρες για την ηγετική της θέση στην αποτύπωση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής της διακυβέρνησης.

Επιπλέον, στην Εταιρεία απονεμήθηκε έπαινος για την παραγωγή μίας «υψηλής ποιότητας έκθεσης βιωσιμότητας, η οποία αποδείχθηκε χρήσιμη για τους επενδυτές», κατά το 2009. Η πλήρης λίστα με τις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία βρίσκεται στη διεύθυνση www.unpri.org/files/GCresults09.pdf.

Τα μέλη της ομάδας των επενδυτών, που διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έχουν προσυπογράψει τις «Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων» του ΟΗΕ , που υποστηρίζουν τους στόχους που έχει θέσει το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC- United Nations Global Compact) για βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά την αξιολόγηση των εκθέσεων ΕΚΕ για το 2009 των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο UNGC, οι διεθνείς επενδυτές έκριναν ότι μόνο 44 από τις 130 συμμετοχές πληρούν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως «Αξιοσημείωτες» ως προς την «Έκδοση Απολογισμού». Για την πλήρη λίστα με τις εταιρείες που συμμετείχαν, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.unpri.org/files/leaders2010.pdf.

Από το 2005, η Coca-Cola Τρία Έψιλον αναγνωρίζεται κάθε χρόνο από το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως «Αξιοσημείωτη» και είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που έχει αναδειχθεί σε ηγετικό επίπεδο στον συγκεκριμένο τομέα.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει συνυπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, μία στρατηγική πρωτοβουλία για επιχειρήσεις που δεσμεύονται να δραστηριοποιούνται και να χαράζουν τη στρατηγική τους σύμφωνα με δέκα διεθνείς αρχές που αφορούν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασίας, περιβάλλοντος και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η θυγατρική της Εταιρείας στην Κροατία, ήταν μία από τις πρώτες βιομηχανίες του κλάδου των μη αλκοολούχων ποτών που εξέδωσε το 2003 απολογισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σύμφωνο με τα πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (GRI – Global Reporting Initiative). Σήμερα, η Εταιρεία βρίσκεται στη λίστα με τις πέντε κορυφαίες εταιρείες αναψυκτικών στον κόσμο σύμφωνα με την «Ετήσια Έκδοση Αειφορίας 2010» η οποία εκδίδεται από την εταιρεία SAM (Sustainable Asset Management) και την PricewaterhouseCoopers.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον θα δημοσιεύσει την ετήσια έκθεση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τη Δευτέρα, 3 Μαΐου, καθ θα είναι διαθέσιμη στην Iστοσελίδα της www.coca-colahellenic.com.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ