Δύο επιχειρήσεις της Coca-Cola Τρία Έψιλον ανάμεσα στους 3 πιο βιώσιμους ομίλους ανάπτυξης του κόσμου

Η Ουκρανία και η Σερβία διακρίθηκαν από το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για την αξιέπαινη απόδοσή τους.

Οι επιχειρήσεις της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ουκρανία και τη Σερβία είναι μέλη επιχειρηματικών ομίλων που συγκαταλέγονται ανάμεσα στους τρεις καλύτερους στον κόσμο σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα δικτύου του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ.

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία για επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων και των στρατηγικών τους ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σήμερα, υπάρχουν 80 χώρες στην υφήλιο με τοπικά δίκτυα Παγκόσμιου Συμφώνου.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν στα δίκτυα της Ουκρανίας και της Σερβίας «εις αναγνώριση των εξαιρετικών προσπαθειών τους να μοιραστούν τη γνώση και τις εμπειρίες τους στο πλαίσιο της προώθησης του Παγκόσμιου Συμφώνου σε τοπικό επίπεδο». Το δίκτυο στην Ιαπωνία ήταν το τρίτο που διακρίθηκε.

«Ελπίζουμε ότι το βραβείο αυτό θα ενθαρρύνει περισσότερες επιχειρήσεις στην Ουκρανία, τη Σερβία και άλλες χώρες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την υιοθέτηση και εδραίωση μιας συμπεριφοράς που θα τηρεί τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», δήλωσε ο Δώρος Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Η Coca-Cola Beverages Ουκρανίας και η Coca-Cola Τρία Έψιλον στη Σερβία αποτελούν δύο από τις 13 επιχειρήσεις του Ομίλου Coca-Cola Τρία Έψιλον που έχουν ιδρύσει, που συμμετέχουν ή υποστηρίζουν τοπικά δίκτυα του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ από τη σύστασή τους το 2005. Έκτοτε, ο Όμιλος λαμβάνει κάθε χρόνο τον τίτλο του "Αξιοσημείωτου εισηγητή" από το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για την ετήσια έκθεσή του σχετικά με την πρόοδο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεών του και των κοινοτήτων που εξυπηρετεί.

Στην Ουκρανία, η Coca-Cola Τρία Έψιλον συνεργάζεται με 150 άλλες εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς στο Τοπικό Δίκτυο του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ. Εκτός από την επιδίωξη των συνολικών στόχων του Παγκόσμιου Συμφώνου, το 2008 ο όμιλος υπέγραψε τη δήλωση «Go Green!» στόχος της οποίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της παρότρυνσης των μελών της κοινωνίας για υιοθέτηση διαφορετικής συμπεριφοράς. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και εκπαίδευσης, καθώς και υποστήριξη για την ανάπτυξη της νομοθεσίας.

Στη Σερβία, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την Εθνική Τράπεζα, ως μέλος του δικτύου, ο όμιλος χειρίζεται σημαντικά θέματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η εταιρική κοινωνική ευθύνη στις τράπεζες, τα χρηματοοικονομικά και το περιβάλλον, καθώς και μια συνολική στρατηγική περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ