Στρατηγική σύμπραξη Global Sustain & Generation Y για την ψηφιοποίηση του βιώσιμου επιχειρείν

Οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στην καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων, ώστε να προχωρήσουν στα στρατηγικά εκείνα βήματα τα οποία θα συνδιαμορφώσουν τη νέα πράσινη πραγματικότητα. 

H Generation Y – International eBusiness Hub, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, και η Global Sustain, πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, θέλοντας να προωθήσουν το μήνυμα ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος όσο και ο μετασχηματισμός σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης, προχώρησαν σε στρατηγική συνεργασία. Με κεντρικό μήνυμα «Digitalizing Sustainability», oι δύο κορυφαίες εταιρείες σκοπεύουν να ενισχύσουν σημαντικά τις υπηρεσίες μελών του δικτύου εταιρειών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών της Global Sustain, ειδικά με την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG (E-Environment, S-Social, G-Governance), στοχεύοντας στη βελτίωση των επιδόσεών τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Καταρχάς, η Generation Y και η Global Sustain δίνουν προτεραιότητα στην καταγραφή των αναγκών των εταιρειών, ώστε να προχωρήσουν στα στρατηγικά εκείνα βήματα τα οποία θα συνδιαμορφώσουν το νέο υπεύθυνο επιχειρείν. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης σε συστήματα αυτοαξιολόγησης της επίδοσής τους πάνω σε θέματα ESG με πρακτικά εργαλεία που θα τους βοηθούν να τη βελτιώσουν.

Επιπρόσθετα, θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες εντός της επιχείρησης, λαμβάνοντας επίσης έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για ό,τι κανονιστικό δημοσιοποιείται σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης. Πλην των παραπάνω προνομίων που βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στα νέα ζητούμενα της εποχής, παρέχεται η δυνατότητα άμεσων και αξιόπιστων συνεργειών με άλλες εταιρείες που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες βιώσιμες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες.

Η αναβαθμισμένη σειρά υπηρεσιών και προϊόντων στα μέλη του δικτύου έχει διαμορφωθεί και παρέχονται με άξονα αφενός τα κριτήρια και δεδομένα ESG, αφετέρου την ψηφιακή τους ενσωμάτωση, διαχείριση και επικοινωνία. Ενδεικτικά στις αναβαθμισμένες λύσεις που παρέχονται στο δίκτυο περιλαμβάνονται περαιτέρω:

  • – Η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνοv για όλες τις ανάγκες τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου τα μέλη να δηλώνουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους να τις καλύψουν μέσα από αξιόπιστες συνεργασίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Επικοινωνία των ΕΚΕ δράσεών τους μέσα από θεματική έκδοση κάθε χρόνο.
  • – Μηνιαία ενημέρωση των μελών με κατ’ ιδίαν συνάντηση ως προς το ποιες τεχνολογικές εξελίξεις υπάρχουν που θα ενισχύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Με βραχίονα την Global Sustain, η Generation Y έχει ευθύνη ως ηγέτης του ψηφιακού μετασχηματισμού να ενημερώσει την αγορά και κυρίως τις μικρομεσαίες εταιρείες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να ενσωματώσουν τα απαραίτητα εργαλεία sustainability αποκτώντας άμεση και αξιόπιστη πρόσβαση σε αντίστοιχες υπηρεσίες, εν όψει ιδίως των καταιγιστικών εξελίξεων που αναμένονται σε επίπεδο κανονιστικού πλαισίου λόγω της επικείμενης εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Corporate Sustainability Reporting Directive.  
  • – Υλοποίηση ή ενσωμάτωση των εργαλείων ή ψηφιακών τεχνικών/προϊόντων που θα έχουν καταλήξει, μέσα από την εις βάθος τεχνογνωσία της Generation Y.
  • – Επικοινωνία με αντίστοιχη διαβάθμιση στα μέλη (Premium, Plus, Standard) μέσα από το σύγχρονο web portal www.globalsustain.org, πρόσφατα αναβαθμισμένο από την Generation Y.
  • – Επιπρόσθετες δυνατότητες για δικτύωση και ενέργειες μεταξύ μελών (member to member) μέσω του web portal.

Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι η generation Z έχει φτάσει στο σημείο να λαμβάνει σε ποσοστό 45% υπ’ όψιν της τις πράσινες πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις πριν προβεί σε μία αγορά ή συνεργασία. Συνεπώς, η ευαισθητοποίηση απέναντι στην αειφόρο ανάπτυξη γίνεται μεγαλύτερη τόσο για πρακτικούς όσο και για εμπορικούς λόγους.

Σκοπός της στρατηγικής αυτής συμμαχίας είναι η δημιουργία ενός επιχειρηματικού και κοινωνικού οικοσυστήματος όπου οι συνέργειες, η δικτύωση, η ενημέρωση, η επικοινωνία και η γνώση θα αποτελούν βασικούς άξονες. Η επιχειρηματική αυτή κίνηση αποδεικνύει έμπρακτα πως η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μέσω ωφέλιμων συνεργασιών, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος.

Στόχος των δύο εταιρειών είναι να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο μέρος της αγοράς, καθώς οι επιχειρήσεις αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά τόσο από τις εξελίξεις σε ρυθμιστικό επίπεδο, όσο και από τις βέλτιστες πλέον πρακτικές της αγοράς και τις τάσεις που διαμορφώνονται.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Naftemporiki

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ