Σύγκριση Συνδρομών

PREMIUM
Μέλος
PLUS
Μέλος
STANDARD
Μέλος
NON-PROFIT
Μέλος
Δημιουργία προφίλ μέλους στην ιστοσελίδα (EL & ENG)
Ανάρτηση απολογισμών βιωσιμότητας & λοιπών υλικών
Ανάρτηση ESG νέων του μέλους
Περιοδική προβολή banner μέλους στην ιστοσελίδα & το Global Sustain Newsletter
x
x
Συμπερίληψη ESG νέων μέλους στο Global Sustain Newsletter - 2 φορές το μήνα
Αναφορά σε σημαντικό ESG νέο του μέλους στο Food for Thought του Newsletter
x
x
Δωρεάν Συμμετοχή στο ετήσιο e-book μελών "ReMembers"
x
Έκπτωση στη συμμετοχή στο Sustainability Forum
Συμμετοχή στα e-Brunch with Global Sustain
Διοργάνωση e-Brunch with Global Sustain με θεματολογία/εισηγητή επιλογής του μέλους
x
Πρόσβαση σε intranet μελών - digital πλατφόρμα για ανταλλαγή best practices
Δωρεάν προσκλήσεις/σημαντικές εκπτώσεις σε συνέδρια, εκδηλώσεις, σεμινάρια
Ηelp-desk για συνέργειες & δικτύωση με μέλη & λοιπούς κοινωνικούς εταίρους
Αποστολή email shots προς το δίκτυο της Global Sustain με νέα του μέλους
x
x
Περιορισμένος αριθμός social media posts για ESG-related νέα του μέλους
x
x
Benchmarking Analysis προς αγορά/ανταγωνιστές
x
x
Sustainability Check-up & Gap analysis
x
x
x
Sustainability Training (4h virtually)
x
x
x
Digital έρευνα στο δίκτυο των μελών μας σε ESG-related θεματολογία επιλογής του μέλους
x
x
x

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ