Σύγκριση Συνδρομών

MASTERS
Μέλος
ELITE
Μέλος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Online εκπαιδεύσεις για υπαλλήλους σε Θεματικές ESG (Εισαγωγή στο ESG, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμες Επενδύσεις κ.α.) με πιστοποίηση για τους συμμετέχοντες (max 2 εκπαιδεύσεις για τους Masters, max 4 για τους Elite, έως 50 άτομα συμμετοχή)
Εκπαίδευση των C-Level στελεχών σε θέματα ESG (2 ώρες εκπαίδευση, max 10 άτομα)
x
ΕΡΕΥΝΑ
Συνεργασία για Κλαδικές Έρευνες σε ζητήματα ESG και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα
Συγκριτική Ανάλυση Ανταγωνισμού (2 εταιρείες)
x
Ψηφιακή Έρευνα στα Μέλη του Δίκτυου της Global Sustain σε θέματα ESG της επιλογής της Εταιρείας - Μέλους
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
Δωρεάν αποκλειστική πρόσβαση στο ESG Rating Tool
x
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)
Υποστήριξη συνεργειών με τα Μέλη της Global Sustain και τους Κοινωνικούς Εταίρους
"Δεσμεύσεις" των Μελών σε Πρωτοβουλίες Παγκόσμιου & Εθνικού Κοινού Σκοπού (προς ανακοίνωση)
Αύξηση της ευρύτερης Κοινότητας μέσω της Στρατηγικής Σύστασης των Μελών της Global Sustain
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Αποκλειστικά Events Μελών σε συγκεκριμένες Θεματικές & Καλές Πρακτικές μία φορά το μήνα
Κύκλοι Συζητήσεων (Συμμετοχή σε συζητήσεις ειδικού ενδιαφέροντος)
Συμμετοχή C-Level στελεχών σε event με Κυβερνητικούς εκπροσώπους (3 φορές το έτος)
x
Ετήσιο "Into the Green - Sustainability for Prosperity" ανοιχτό event για ανακεφαλαίωση των δραστηριοτήτων του Green Private Club
ESG BRANDING
Υποστήριξη / Συμβουλευτική στην επικοινωνία, βάσει των πυλώνων του ESG
Σκιαγράφηση Μέλους σε θέματα Επικοινωνίας του ESG
x
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αποκλειστικός Συνεργάτης στη Διαχείριση Πελατών
Υποστήριξη σε κρίσιμα, σημαντικά θέματα για το Μέλος και παρακολούθηση / εντοπισμός λύσεων εντός του Δικτύου της GS και/ή Δημόσιων Φορέων
Έκπτωση στα εισιτήρια για το ετήσιο "Global Sustain Sustainability Forum" (10% για τους Masters - 20% για τους Elite)
Δωρεάν προσκλήσεις για κορυφαία ESG conferences, events, σεμινάρια
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στήσιμο του microsite/προφίλ του Μέλους στο επίσημο website της Global Sustain (EL & EN)
Ένταξη των σχετικών με το ESG νέων του Μέλους στο εβδομαδιαίο Newsletter της Global Sustain
Δωρεάν συμμετοχή στο ετήσιο e-Book "ReMembers" της Global Sustain
Παρουσίαση σε εικαστικό (web banner) στο επίσημο site και το Newsletter της Global Sustain
Αναφορά νέων σχετικών με το ESG στο τμήμα "Food for Thought" του εβδομαδιαίου Newsletter (1 για τους Masters and 2 για τους Elite το έτος)
Αποστολή ενημερωτικών emails στα Μέλη του Δικτύου της Global Sustain με επιλεγμένα Νέα Μελών
3K/έτος
5K/έτος
footer-member

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ