Συνέντευξη Διευθύνοντος Συμβούλου της Global Sustain, κ. Μιχάλη Σπανού στο Capital.gr : Βιώσιμη ανάπτυξη και ψηφιοποίηση, μονόδρομος για κάθε επιχείρηση

Η βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση είναι μονόδρομος για κάθε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων που επιθυμούν πρόσβαση σε κεφάλαια και ενδυνάμωση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος σε μια ρυθμιζόμενη πλέον αγορά από σχετικούς κανόνες και πρότυπα, εκτιμά ο κ. Μιχάλης Σπανός, Πρόεδρος και CEO της Global Sustain. 

–  Πείτε μας λίγα λόγια σχετικά με το ποια είναι η Global Sustain και την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

Η Global Sustain, με γραφεία στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και στην Αθήνα και παρουσία μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών στις Βρυξέλλες, στο Κάιρο και στις Η.Π.Α., προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποστολή της είναι η δημιουργία γνώσης, η έμπνευση και η υποστήριξη εταιρειών και οργανισμών στην αειφορία, μέσα από τη συμβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την εκπαίδευση, με επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος – περιβάλλον – οικονομική ωφέλεια.

– Με πόσες επιχειρήσεις συνεργάζεστε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό; 

Με 17 χρόνια εμπειρίας, η Global Sustain εξυπηρετεί και συμβουλεύει διαχειριστές και ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων, τράπεζες, επιχειρήσεις και οργανισμούς σε 21 χώρες (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, και Η.Π.Α.) και διατηρεί ένα δίκτυο μελών με περισσότερες από εταιρείες και οργανισμούς. Στα μέλη του δικτύου περιλαμβάνονται εταιρείες, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επαγγελματικά σωματεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, η Global Sustain συνεργάζεται, συμμετέχει και είναι μέλος διεθνών οργανισμών, όπως οι UN Global Compact, Principles for Responsible Investment (PRI), TCFD, GRI, Social Value International, CEO Clubs, Institute of Directors (IOD), FSC, κ.ά.

– Οι επενδύσεις στο ESG βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις; Πώς η Global Sustain τις βοηθάει προκειμένου να τις υλοποιήσουν στην πράξη;

Είναι γεγονός ότι η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων γίνεται καθιερωμένη πρακτική στο πλαίσιο των δανειοδοτήσεων και των επενδύσεων. Η Global Sustain παρέχει στοχευμένες συμβουλευτικές και on-line υπηρεσίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ψηφιακές εφαρμογές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ώστε να μπορούν να ενσωματώνουν αποτελεσματικά θέματα ESG στη στρατηγική, στη διαχείριση κινδύνων και στην εταιρική διακυβέρνηση, να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να υιοθετούν αρχές υπεύθυνων επενδύσεων.

Επιπλέον, το ηλεκτρονικό newsletter, η διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, η ενότητα Members-to-Members, οι ειδικές εκδόσεις και έρευνες, καθώς και το Sustainability Forum της Global Sustain, βοηθούν επιχειρήσεις και οργανισμούς να διαχειρίζονται θέματα ESG, αποκτώντας βιώσιμη και υπεύθυνη λειτουργία.


– Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικής επιχειρήσεις στον τομέα της βιωσιμότητας;

Οι τρέχουσες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες της Ε.Ε., καθώς και οι συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις από χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά ιδρύματα και επενδυτικές εταιρείες για μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και αξιολόγηση επιδόσεων ESG του χαρτοφυλακίου τους, δημιουργούν νέες προκλήσεις και ανάγκες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση είναι μονόδρομος για κάθε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων που επιθυμούν πρόσβαση σε κεφάλαια και ενδυνάμωση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος σε μια ρυθμιζόμενη πλέον αγορά από σχετικούς κανόνες και πρότυπα.

Ως εκ τούτου, η Global Sustain υποστηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις με τηνπαροχή των απαραίτητων γνώσεων μέσω ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης και εργαλείωνγια την κατανόηση, τη συλλογή, τη διαχείριση και την αξιολόγηση μη χρηματοοικονομικών/ ESG δεδομένων ώστε να μπορέσουν να  ανταποκριθούν στις τρέχουσες προκλήσεις αλλά και να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες.

Πηγή άρθρου: Capital.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ