«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Οικοδεσπότης της τριήμερης επίσκεψης της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Μετανάστευσης της Διάσκεψης των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποδέχτηκε και φιλοξένησε την Αντιπροσωπεία της Επιτροπής [2] για τα «Δικαιώματα των ανθρώπων που είναι μετανάστες» της Διάσκεψης των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΔΜΚΟ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, από τις 21 έως και τις 23 Νοεμβρίου 2022. Ο Οργανισμός, που συμμετέχει στην εν λόγω Επιτροπή, ήταν ο οικοδεσπότης και βασικός διοργανωτής της τριήμερης επίσκεψης εργασίας τους στην Ελλάδα με στόχο να συναντήσουν και να συζητήσουν, τόσο με τον ίδιο, όσο και με άλλους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, τη δράση τους στο πεδίο του μεταναστευτικού/προσφυγικού, εστιάζοντας στις δύο ακόλουθες θεματικές: την πρόσβαση των ΜΚΟ στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς (1) και την πρόσβαση των μεταναστών στα θεμελιώδη δικαιώματά τους (2) – με εστίαση στην υγεία, ασφάλεια και παιδεία.

Την Επιτροπή Μετανάστευσης εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός της κος Daniel Guéry (MIAMSI), ο Επικεφαλής των Διεθνών Συνεργασιών του Οργανισμού και Πρώην Πρέσβης του Βελγίου στην Ελλάδα, κος Marc Van den Reeck, ο οποίος εκπροσωπεί τον Οργανισμό στην εν λόγω Επιτροπή, το μέλος της Ομάδας Επικοινωνίας, κα Salomé Brun, καθώς και ο Εκπρόσωπος της Μόνιμης Επιτροπής των ΔΜΚΟ, κος Goran Miletic.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος, καθώς και οι Συντονιστές των επιμέρους Τμημάτων του Οργανισμού, και συγκεκριμένα, του Τμήματος Διεθνών Συνεργασιών, του Επιχειρησιακού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και τα Παιδιά θύματα Εκμετάλλευσης, του Ιατρικού Τμήματος, των Κοινωνικών Υπηρεσιών, του Κέντρου Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού», του Τμήματος Προγραμμάτων, και του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου “YouSmile” του Οργανισμού.

Την πρώτη μέρα φιλοξενίας τους στο Επιχειρησιακό Κέντρο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ», στην πρωινή συνάντηση που είχαν με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο κ. Γιαννόπουλος και τα μέλη του προσωπικού καλωσόρισαν την αντιπροσωπεία, παρουσίασαν τους διάφορους τομείς δράσης που, εδώ και 27 χρόνια, αναλαμβάνουν στην παιδική μέριμνα και την προστασία των παιδιών, και τόνισαν την κοινή τους σύνδεση με τα περίπλοκα ζητήματα του μεταναστευτικού φαινομένου που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Daniel Guéry, ευχαρίστησε θερμά για την οργάνωση και φιλοξενία, και εξέφρασε την οικειότητα που ένιωσε στο «οικογενειακό» περιβάλλον του Οργανισμού, αναφέροντας: «Σκοπός μας είναι να αντλήσουμε εμπειρίες και πληροφορίες από όσους δρουν στο πεδίο του μεταναστευτικού/προσφυγικού/πληθυσμού αιτούντων ασύλου στην Ελλάδα. “Το Χαμόγελο του Παιδιού” επιτελεί ένα αξιοθαύμαστο έργο δεδομένης της ολιστικής προσέγγισης και της συμπληρωματικότητας των δράσεών του. Το έργο προσφοράς σας στην ελληνική κοινωνία είναι αξιοθαύμαστο. Το χαμόγελο που αποτυπώνεται στα πρόσωπα των παιδιών, τα οποία χάρη στην υποστήριξή σας μπορούν να μεγαλώνουν με ασφάλεια και σεβασμό, είναι αναμφίβολα το μεγαλύτερο δώρο που μπορείτε να τους κάνετε. Στις μέρες μας, η ολιστική αρωγή είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των περίπλοκων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες/μετανάστες, καθώς όλα τα θέματα -ασφάλεια, υγεία, παιδεία, προστασία κοκ- είναι άρρηκτα διασυνδεδεμένα. Τόσο στην Αθήνα, όσο και στην Καβάλα, γίναμε μάρτυρες των υποδειγματικών δράσεων που προσφέρετε στα παιδιά μεταναστών. Δεν θα παραλείψουμε να διαδώσουμε το έργο σας στην Επιτροπή μας, στη Διάσκεψη των ΜΚΟ και σε όλα τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης. Θα ήθελα να συγχαρώ “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για τις προσπάθειές του να είναι ο ίδιος ο Οργανισμός προσβάσιμος στον εν λόγω πληθυσμό».

Την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή καλών πρακτικών με θέμα «Πρόσβαση των ΜΚΟ σε μετανάστες/πρόσφυγες/πληθυσμό αιτούντων ασύλου και το δικαίωμά τους στην ασφάλεια» με τους επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, κα Maria Clara Martin και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα (ΔOM), κο Gianluca Rocco, ακολουθούμενη από συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους από 17 ΜΚΟ που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Κατά την διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε θέματα πρόσβασης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στους αιτούντες ασύλου, στους πρόσφυγες και μετανάστες και σε θέματα ασφάλειας, καθώς και της σωματικής ακεραιότητας των τελευταίων. Μεταξύ άλλων, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη βία που βιώνουν πολλοί πρόσφυγες/μετανάστες/αιτούντες ασύλου και στη στέρηση της ελευθερίας τους. Αναφέρθηκαν επίσης οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα παιδιά, ειδικά κατά την μετάβασή τους στην ενηλικίωση, οι δυσκολίες στην πρόσβαση των ΜΚΟ σε camps όπου φιλοξενείται ο πληθυσμός εξαιτίας της υποχρέωσης να εγγραφούν στις εθνικές αρχές, αλλά και στην ανάγκη για την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Το πρωί της Τρίτης 22 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε μια δεύτερη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους από 12 ΜΚΟ με θέμα «Πρόσβαση των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων ασύλου στα ανθρώπινα δικαιώματά τους με έμφαση στην Υγεία και την Εκπαίδευση». Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης αναφέρθηκε η ανάγκη για δυνατότητες στέγασης και κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και άτομα που εργάζονται με μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες ασύλου, όπως η ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στην ψυχική υγεία και οι ανησυχίες για την λήξη του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της τριήμερης παραμονής της, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής επισκέφτηκε ένα επιτυχημένο έργο ένταξης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το Σπίτι στην Ηρακλείτσα Καβάλας, συνοδεία της Συντονίστριας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Οργανισμού. Στόχος τους ήταν να έχουν μία γενική επισκόπηση επιτόπιας εμπειρίας του «μικτού μοντέλου» λειτουργίας του Σπιτιού για μικρότερα παιδιά μεταναστών και προσφύγων που επιδιώκει την ολιστική και εξατομικευμένη φροντίδα, ανάπτυξη και κοινωνική ένταξή τους. Στη συνέχεια της μέρας οι καλεσμένοι είχαν τη χαρά να γευματίσουν με τα παιδιά και να συζητήσουν μαζί τους με τη βοήθεια των παιδαγωγών τους. Ο υπόλοιπος χρόνος της τριήμερης παραμονής της αντιπροσωπείας της Επιτροπής αφιερώθηκε σε επισκέψεις έργων ένταξης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως το Πρόγραμμα HELIOS από τον ΔΟΜ σε συνεργασία με άλλες ΜΚΟ οι οποίες εργάζονται για το θέμα της ενσωμάτωσης των μεταναστών/προσφύγων/αιτούντων ασύλου στην κοινωνία.

Τα συμπεράσματα αυτής της επίσκεψης θα συναχθούν από την Επιτροπή προκειμένου να δοθεί πολιτική διάσταση στα ζητήματα που επισημάνθηκαν και να δοθεί περισσότερο φως στο πως εξελίσσονται οι συνθήκες στις οποίες οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες ασύλου δεν έχουν πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα, όπως και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ στην προσέγγιση αυτών των πληθυσμών. Πράγματι, η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με την επιτροπή μετανάστευσης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης [2], τον ειδικό εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες [3] και με άλλους παράγοντες του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα μπορούσαν να θέσουν αυτούς τους προβληματισμούς σε ένα περαιτέρω βήμα.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ