ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε τον Νοέμβριο του 2022 την αξιολόγηση και πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στα κτήριά της σύμφωνα με το αυστηρό περιβαλλοντικό πρότυπο EMAS και το ISO 14001. Το Σύστημα περιλαμβάνει διαδικασίες και προγράμματα για μείωση κατανάλωσης ενέργειας, χαρτιού, νερού και άλλων φυσικών πόρων καθώς και ανακύκλωση υλικών, χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού και άλλων πράσινων προϊόντων.

To EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) αποτελεί ένα σχήμα περιβαλλοντικής διαχείρισης με σκοπό τον έλεγχο, την τεκμηρίωση και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Οι απαιτήσεις για το EMAS καθορίζονται στον ευρωπαϊκό κανονισμό 1221/2009/ΕΕΚ δίνοντας έμφαση στη διεξαγωγή αυτοελέγχων και στη δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων μέσα από τις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο EMAS, και επιπλέον, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της (ΣΠΔ) είναι πιστοποιημένο κατά το Πρότυπο CYS ΕΝ ISO 14001:2015. Η καταχώρηση στο Μητρώο EMAS και η πιστοποίηση αποτελούν το επιστέγασμα της συστηματικής προετοιμασίας του οργανισμού, να μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμα από τη λειτουργία του.

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταφέρει να έχει σημαντική βελτίωση σε πολλούς περιβαλλοντικούς δείκτες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε σχέση με το 2016 έχει πετύχει:

– μείωση κατά 35% στην συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
– μείωση κατά 5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά εργαζόμενο
– μείωση κατά 40% στην κατανάλωση χαρτιού
– μείωση κατά 44% στην κατανάλωση μελανοδοχείων

Σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του προτύπου έχει η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού του Ομίλου. Πάνω από 400 άτομα συμμετέχουν ως Συντονιστές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης οι οποίοι με την εθελοντική εμπλοκή τους δημιουργούν τις συνθήκες για την επιτυχημένη εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Προτύπου.

Η Τράπεζα Πειραιώς, πρωτοπόρος σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει θέσει στόχο να γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Στο πλαίσιο αυτό έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να προμηθεύεται αποκλειστικά πράσινη ενέργεια για τα κτήρια της, ενώ έχει θέσει στόχο μέχρι το 2025 να έχει μειώσει κατά 30% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη λειτουργία της (Scope 1, Scope 2 και Scope 3-cat.1-14).

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχει η κλιματική αλλαγή στην κοινωνία και στην οικονομία, αποτελούν μακροχρόνια δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς. Ξεκινώντας από τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση των ίδιων των χώρων της, προχωρά με εμπειρία σε συνεργασίες προσφέροντας λύσεις στους πελάτες της για να μειώσουν και το δικό τους ανθρακικό αποτύπωμα. Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα συνεισφέρει ενεργά στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και στους παγκοσμίους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ