ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στην επενδυτική βαθμίδα από την Moody’s – Αναβαθμίζεται σε Baa3 η αξιολόγηση

 

Στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας Πειραιώς, στην επενδυτική βαθμίδα (από Ba1 σε Baa3), προχώρησε η Moody’s Ratings, διατηρώντας τις θετικές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).

 

Την ίδια στιγμή, ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε τη βαθμολογία Baseline Credit Assessment (BCA) σε to ba2 από ba3.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η δράση αξιολόγησης έρχεται μετά τη βελτίωση του ισολογισμού, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) της τράπεζας να μειώνεται σε 3,5% τον Μάρτιο 2024 από 6,6% τον Μάρτιο του 2023, σε συνδυασμό με την αυξημένη κάλυψη.

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίισης το επιτυχημένο ιστορικό της τράπεζας στην εκτέλεση του φιλόδοξου σχεδίου της για βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού. Σημειώνεται πως η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει περίπου 0,7 δισ. ευρώ καθαρές πιστωτικές απαιτήσεις από το ελληνικό κράτος που σχετίζονται με ληξιπρόθεσμα δάνεια με κρατική εγγύηση, τα οποία η τράπεζα ταξινομεί ως λοιπά περιουσιακά στοιχεία και δεν περιλαμβάνονται στο απόθεμα των NPEs (1,3 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2024). «Αναμένουμε τη σταδιακή αποπληρωμή αυτών των δανείων από το Δημόσιο τα επόμενα 2-3 χρόνια, αν και εν τω μεταξύ καταλαβαίνουμε επίσης ότι η τράπεζα θα χρειαστεί να καλύψει τυχόν έλλειμμα προβλέψεων μέσω κεφαλαιακών κρατήσεων», σχολιάζει ο οίκος αξιολόγησης.

 

Η ισχυρή βασική λειτουργική κερδοφορία το 2023-24 και οι ευνοϊκές προοπτικές για το μέλλον είναι ένας άλλος παράγοντας που οδηγεί στην αναβάθμιση της BCA. Η τράπεζα έχει αποδείξει την ισχυρή υποκείμενη κερδοφορία της, με τα κέρδη της το πρώτο τρίμηνο του 2024 να αυξάνονται κατά 37% σε ετήσια βάση, γεγονός που σε συνδυασμό με την αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών οδηγεί σε αναλογία κόστους προς εισόδημα ήτοι 29% τον Μάρτιο 2024.

Η τράπεζα ενίσχυσε τις μετρήσεις της μέσω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου, με δείκτη CET1 13,7% τον Μάρτιο του 2024 σε σύγκριση με 12,2% τον Μάρτιο του 2023. Ωστόσο, δεδομένου του σημαντικού επιπέδου αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs) ύψους 3,3 δισεκ. ευρώ, που αποτελούν το 72% του κεφαλαίου CET1, εκτιμάται ότι το αποθεματικό απορρόφησης των ζημιών παραμένει πιο αδύναμο σε σύγκριση με τις υπόλποιες ελληνικές τράπεζες.

 

Τέλος, το ευνοϊκό χρηματοδοτικό προφίλ της Τράπεζας Πειραιώς, με τις καταθέσεις πελατών να αποτελούν το 76% των συνολικών υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων) και τον καθαρό δείκτη δανείων προς καταθέσεις 62% τον Μάρτιο του 2024, είναι επίσης υποστηρικτικό για το πιστωτικό της προφίλ.

 

«Η Τράπεζα είναι πιθανό να αυξήσει περαιτέρω τα κέρδη και τα επίπεδα κεφαλαίου της και θα μειώσει τα προβληματικά της δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερημένων δανείων που εγγυάται η κυβέρνηση.
Η αξιολόγηση θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εάν υπάρξει περαιτέρω βελτίωση στις μετρήσεις κεφαλαίου και στην ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας.

 

Ωστόσο, οι αξιολογήσεις της Τράπεζας Πειραιώς θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν σε περίπτωση απότομης αύξησης των NPEs ή σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στις μελλοντικές κεφαλαιακές προβλέψεις της».

 

 

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ