ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στηρίζουμε τον αγροδιατροφικό τομέα στις προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης

Ο κ. Αβατάγγελος επισήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει το σύνολο των υποβληθέντων αιτημάτων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των πελατών της, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 150 εκατ. ευρώ, που υποβλήθηκαν τη διετία 2022 -2023 προς έγκριση στο ΥΠΑΑΤ.

Σε τροχιά ισχυρής πιστωτικής επέκτασης παραμένει και το 2024 η Τράπεζα Πειραιώς «σε ταύτιση με τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας», επισήμανε ο διευθυντής Κέντρων Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Τομέα, διεύθυνση Αγροτικής Τραπεζικής του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, Γεώργιος Αβατάγγελος, μιλώντας σε σημερινή εκδήλωση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 30ης επετειακής φετινής Agrotica, με θέμα «Συνεργατικά σχήματα του αγροδιατροφικού κλάδου-αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας-Βιώσιμη ανάπτυξη, λειτουργική ανθεκτικότητα και εξωστρέφεια».Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), ενώ έγινε υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Αβατάγγελος επισήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει το σύνολο των υποβληθέντων αιτημάτων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των πελατών της, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 150 εκατ. ευρώ, που υποβλήθηκαν τη διετία 2022 -2023 προς έγκριση στο ΥΠΑΑΤ, για την υπαγωγή τους στη δράση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορά στον οικονομικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα. Διατύπωσε δε την εκτίμηση, ότι «πέραν των συνήθων βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων, τα νέα μακροπρόθεσμα δάνεια που θα εκταμιευτούν για την υλοποίηση των προαναφερόμενων επενδυτικών σχεδίων, υπερβαίνουν το ύψος των 55 εκατ. ευρώ» και γνωστοποίησε ότι στο πρώτο τρίμηνο φέτος, θα είναι διαθέσιμα και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με την εγγύηση του EIF.

Με το βλέμμα στο μέλλον

Τονίζοντας στην τοποθέτησή του ότι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, ο κ. Αβατάγγελος υπογράμμισε τη σημασία αύξησης του βαθμού συνεργασίας των εταιρικών οντοτήτων του κλάδου σε όλα τα επίπεδα του οικοσυστήματος και με όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς.

Κοινός εθνικός στόχος για όλους, όπως επισήμανε, αποτελεί η επίτευξη οικονομιών κλίμακος, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συνεργαζόμενων οντοτήτων και η διεκδίκηση αυξημένου μεριδίου στις διεθνείς αγορές προϊόντων. «Συνεπώς, όλων των ειδών οι συνεργασίες είναι αποδεκτές στην προσπάθεια αυτή, υπό μια προϋπόθεση: να είναι επιχειρηματικά αποτελεσματικές, οικονομικά/κοινωνικά προσοδοφόρες και στρατηγικά να προάγουν τη λειτουργική ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη», διευκρίνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η πανδημία του κορονοϊού κατά τη διετία 2020-2021, υπενθυμίζει το διαχρονικό δίδαγμα που συχνά αγνοείται, «δηλαδή να σκεφτόμαστε το “πότε και όχι το αν” θα προκύψει η επόμενη κρίση». Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναζητούν συνεχώς τρόπους βελτίωσης των μηχανισμών προσαρμογής και ανθεκτικότητας, αξιολογώντας σε διαρκή βάση το μοντέλο λειτουργίας τους, τις ανάγκες των πελατών τους, το περιβάλλον και τα προϊόντα τους, να μεταβάλλονται και να προετοιμάζονται συνεχώς, ακόμη και για τα πιο σύνθετα σενάρια επέλευσης αβεβαιότητας και κάθε είδους κινδύνων. Άλλωστε, όπως παρατήρησε ο κ. Αβατάγγελος, κατά τον Δαρβίνο, «στον αγώνα για την επιβίωση των ειδών δεν επικρατεί απαραίτητα ο πιο δυνατός ή ο πιο έξυπνος, αλλά εκείνος που μπορεί να προσαρμοστεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά στις αλλαγές του περιβάλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την τοποθέτησή του, ο ίδιος σημείωσε ότι στην Τράπεζα Πειραιώς «πιστεύουμε πως η παροχή χρηματοδότησης δεν πρέπει να είναι απλά μια πρόσκαιρη ροή κεφαλαίων, αλλά μοχλός ανάπτυξης και συνισταμένη στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων του αγροτικού τομέα» και πρόσθεσε πως «αντιλαμβανόμαστε ότι η σύγχρονη γεωργία οφείλει να είναι οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά ασφαλής, όπως αποτυπώνεται και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη νέα ΚΑΠ».

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η Τρ. Πειραιώς στηρίζει τον αγροδιατροφικό τομέαώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της Αειφόρου Ανάπτυξης, ενισχύει τη Βιώσιμη Τραπεζική προσφέροντας εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία προσαρμόζονται στις επενδυτικές ανάγκες κάθε συνεργατικού σχήματος και αγρότη, καθώς και ρευστότητα για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των εταιρικών οντοτήτων.

Επίσης, η Τρ. Πειραιώς εστιάζει στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της και την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους, με καινοτόμα και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ συμπράττει χρηματοδοτικά στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την επένδυση σε σύγχρονες αειφόρες μεθόδους καλλιέργειας και διαχείρισης της παραγωγής, με στόχο την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων με παράλληλη μείωση του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα.

«Είμαστε η τράπεζα του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα και συνεπώς υποστηρίζουμε και επενδύουμε σήμερα για τη μετάβασή του στο ψηφιακό αύριο», τόνισε και πρόσθεσε πως «εκτιμούμε ότι αποτελεί συνθήκη επιβίωσης η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας από τους παραγωγούς και βέλτιστο εργαλείο η υιοθέτηση των υπηρεσιών ψηφιακής/ευφυούς γεωργίας».

Αναφερόμενος στα συνεργατικά σχήματα του αγροτικού τομέα, επισήμανε ότι αποτελούν εξ΄ ορισμού και πρωτίστως επιχειρηματικές οντότητες και συμπλήρωσε ότι αποστολή τους οφείλει να αποτελεί η διασφάλιση της λειτουργικής τους ανθεκτικότητας, με έμφαση στην οικονομική αποτελεσματικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη προς όφελος των μελών τους, των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών (πελάτες, προμηθευτές, πιστωτές) αλλά και συνολικότερα η ενεργός συμβολή τους στην αναπτυξιακή διαδικασία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

«Με βάση αυτό τον εννοιολογικό προσδιορισμό της αποστολής τους, τα συνεργατικά σχήματα οφείλουν και μπορούν να εφαρμόζουν εκείνες τις επιχειρησιακές κατευθύνσεις και να χρησιμοποιούν τα αναγκαία λειτουργικά συστήματα, που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και εντεύθεν την απρόσκοπτη επιχειρηματική συνέχεια», ανέφερε ο κ. Αβατάγγελος.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ