ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα με στόχο την Ισότητα

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει το πρωτοποριακό πρόγραμμα ΕQUALL, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει με τρόπο ουσιαστικό τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων.

Με στόχο να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων, δημιούργησε το πρόγραμμα EQUALL στο πλαίσιο του οποίου, υλοποιούνται οι δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Profession has no Gender, σε συνεργασία με τους 100mentors και το Tipping Point.

Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην υποστήριξη των γυναικών, ώστε να διεκδικήσουν τη θέση που ανταποκρίνεται στην αξία και τις δυνατότητές τους, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβασή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματική δραστηριότητα, στοιχεία απαραίτητα για την αυτονομία και την εξέλιξή τους. Παράλληλα, αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των νέων σε ότι αφορά την επιλογή επαγγέλματος, σε σχέση με τα κοινωνικά στερεότυπα.

Οι δράσεις του Προγράμματος EQUALL

Women Founders and Makers

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, δικτύωσης και mentoring που απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες λαμβάνουν πιστοποίηση παρακολούθησης.

Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στις συμμετέχουσες να:

 • • Να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιχειρηματικές δεξιότητες ώστε να εφαρμόσουν με επιτυχία τις πρακτικές της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις επιχειρήσεις τους.
 • • Να διευρύνουν τις δυνατότητες πρόσβασης τους σε πηγές χρηματοδότησης, μαθαίνοντας τους τρόπους άντλησης κεφαλαίων αλλά και την κατάρτιση και παρουσίαση των επιχειρηματικών τους πλάνων.
 • • Να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες που θα συμβάλουν στην προώθηση των επιχειρήσεων τους.
 • • Να ενδυναμωθούν με την απόκτηση γνώσης και εμπειρίας,
 • • Να δικτυωθούν, ώστε να λαμβάνουν υποστήριξη σε κάθε τους βήμα
 • • Να λάβουν αξιολόγηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων.

Women Back to Work

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, δικτύωσης και mentoring που απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν επιθυμούν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες λαμβάνουν πιστοποίηση παρακολούθησης.

Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στις συμμετέχουσες να:

 • • Να αποκτήσουν δεξιότητες στην ηγεσία και διοίκηση ώστε να διευρύνουν τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης.
 • • Να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες που θα τις βοηθήσουν στην κατανόηση των σύγχρονων απαιτήσεων στην αγορά εργασίας και θα τους ανοίξουν νέους ορίζοντες επαγγελματικής σταδιοδρομίας
 • • Να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στην προετοιμασία και προώθηση του βιογραφικού τους, στην προετοιμασία τους για μια συνέντευξη και την παρουσίαση του εαυτού του στους μελλοντικούς εργοδότες τους, ώστε να κατακτήσουν τη θέση που επιθυμούν.
 • • Να ενδυναμωθούν με την απόκτηση γνώσης και εμπειρίας
 • • Να δικτυωθούν, ώστε να λαμβάνουν υποστήριξη σε κάθε τους βήμα
 • • Να λάβουν αξιολόγηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων.

Και στα δύο προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν γυναίκες άνω των 18 ετών από όλη την Ελλάδα. Οι δηλώσεις συμμετοχής στον 1ο κύκλο των δράσεων ξεκινάνε στις 8 Μαρτίου και ολοκληρώνονται στις 22 Μαρτίου 2022.

Profession has no Gender

Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου, ομάδες μαθητών και μαθητριών από δημόσια γυμνάσια και λύκεια ανά την Ελλάδα, έρχονται σε επαφή με μέντορες που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το άλλο φύλο.

Γυναίκες και άνδρες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνδέονται διαδικτυακά με τις μαθητικές ομάδες, προκειμένου να μοιραστούν την πορεία, τις εμπειρίες, τις προκλήσεις και τα επιτεύγματά τους, με στόχο να εμπνεύσουν τη νέα γενιά να ακολουθήσει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία που επιθυμεί, ανεξαρτήτως φύλου. Οι μέντορες είναι γυναίκες και άνδρες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και προέρχονται από πληθώρα επαγγελματικών κλάδων π.χ. γυναίκες μηχανικοί, επιστήμονες και CEOs, άνδρες νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, νηπιαγωγοί, κ.ά. Το πρόγραμμα στοχεύει σε περίπου 1.200 μαθητές και μαθήτριες δημόσιων γυμνασίων και λυκείων ανά τη χώρα.

Η συμμετοχή στις δράσεις και η πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες της εκπαίδευσης και του mentoring παρέχονται δωρεάν.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL και αναγνωρίζοντας το βασικό ρόλο που κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό στην επίτευξη των εταιρικών στρατηγικών της στόχων και στη διαχείριση των προκλήσεων, η Τράπεζα Πειραιώς θέτει συγκεκριμένους στόχους και αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις για τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος σεβασμού, ασφάλειας και ίσων ευκαιριών για όλες και όλους.

Η Τράπεζα Πειραιώς πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, υπέγραψε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του UN Global Compact και του UN Women αναλαμβάνοντας έτσι συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την εφαρμογή του κατάλληλου πλαισίου που θα ενισχύσει και θα προωθήσει την Ισότητα των Φύλων. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 418 εταιριών από 45 χώρες και περιοχές που εντάχθηκαν στον Δείκτη Gender Equality της Bloomberg για το 2022. Πρόκειται για έναν σημαντικό Δείκτη που καταγράφει τις επιδόσεις των εταιριών που έχουν δεσμευτεί στη διαφάνεια των στοιχείων που παρέχουν για την πολιτική τους σε θέματα Ισότητας των Φύλων.

Πηγή άρθρου και εικόνας : από Δελτίο Τύπου / Newsletter         

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ