ΔΕΔΔΗΕ: Συνέντευξη του CEO Αναστάσιου Μάνου

 Θα χρειαστεί τουλάχιστον μια πενταετία για να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές του δικτύου διανομής, τονίζει ο CEO του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος, υπογραμμίζοντας ότι ο διαχειριστής αυξάνει τις επενδύσεις του κατά 210 εκατ. ευρώ ετησίως. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων στις δύο επόμενες ρυθμιστικές περιόδους ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ.

Επίσης, ο κ. Μάνος αναφέρεται στα βήματα που έχουν γίνει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, υπογραμμίζοντας ότι η επίδοση του ΔΕΔΔΗΕ έχει βελτιωθεί πάνω από 20-25% βάσει του δείκτη SAIDI για τη χρονική διάρκεια των βλαβών και του δείκτη SAIFI που αφορά στο πλήθος των βλαβών.

– Ποιο είναι το ύψος του επενδυτικού προγράμματος του ΔΕΔΔΗΕ και σε ποιους τομείς θα επικεντρωθεί;

Ας ξεκινήσω τονίζοντας ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έως το 2019 παρουσίαζε ιστορικά σημαντικές ύπο-επενδύσεις πάνω από μισό δις ευρώ, γεγονός που αποτέλεσε τροχοπέδη για τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου. Η σημερινή πραγματικότητα είναι πως για να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές του Δικτύου, απαιτείται τουλάχιστον μια 5ετία. Ταυτόχρονα πρέπει να επισημάνω πως ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο μοναδικός διαχειριστής δικτύου διανομής ενέργειας στην Ευρώπη που παρουσίασε μείωση της περιουσιακής του βάσης τα προηγούμενα χρόνια.

Με στόχο λοιπόν την ανατροπή αυτών των τάσεων και τον όσο το δυνατόν ταχύτερο εκσυγχρονισμό του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής μας, κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς ολοκληρώσαμε το στρατηγικό σχεδιασμό για την περίοδο 2020-2028. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Διαχειριστή, δημιουργήθηκε ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο 4+4ετών, όπου επιτρέπει το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.

Σήμερα λοιπόν αυξάνουμε σημαντικά τις επενδύσεις με περίπου 210εκ. ευρώ το τρέχον έτος, ενώ σταδιακά οι επενδύσεις θα φθάσουν τα 400εκατ. ετησίως τα επόμενα χρόνια, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 3 δις ευρώ για τις δυο περιόδους. Οι επενδύσεις αυτές θα επικεντρωθούν κυρίως στον εκσυγχρονισμό του Δικτύου με ταυτόχρονη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προχωράμε με την απαραίτητη προεργασία για το rollout των έξυπνων μετρητών, υλοποιούμε έργα όπως το GIS (Geographic Information System), τα συστήματα SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition system) αλλά και ένα μεγάλο πλήθος νέων καινοτόμων εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων που ψηφιοποιούν τη λειτουργία όλου του Δικτύου, μετατρέποντάς το σταδιακά σε ένα “έξυπνο δίκτυο”, ικανό να διαχειριστεί με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο την αυξημένη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά και όλες τις προκλήσεις από τη διεσπαρμένη παραγωγή. Να σημειώσω ωστόσο σε αυτό το σημείο, ότι πρόκειται για έργα που απαιτούν αρκετό χρόνο για την ωρίμανσή τους και θα χρειαστεί τουλάχιστον μια τριετία ώστε να είναι εμφανείς οι αλλαγές στους πολίτες.


– Ποια βήματα έχουν γίνει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και που βρίσκονται οι επιδόσεις του ΔΕΔΔΗΕ ως προς την ικανοποίηση των πελατών του;

Ο εκσυγχρονισμός του Δικτύου που ανέφερα έχει ως τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η στρατηγική μας είναι πελατοκεντρική και προχωράμε με γνώμονα ότι η σωστή λειτουργία του Δικτύου πρέπει να συνοδεύεται και από την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κοινού. Είναι στόχος μας η ανάπτυξη πελατοκεντρικής κουλτούρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από τα έργα αυτοματοποίησης του Δικτύου και της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των πελατών μας.

Έχουμε ήδη κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς ενεργοποιήθηκαν νέες υπηρεσίες όπως η δήλωση βλαβών σε webplatform στο site της εταιρίας, καθώς και οι βασικές αιτήσεις για επαυξήσεις, νυχτερινό, φορτιστή για ηλεκτρικά οχήματα,, ή μέσω του Mobileapp για iOSkaiAndroid, δημιουργήσαμε νέο ψηφιακό βοηθό (chatbot) στο siteμας, ενώ επεκτείνουμε διαρκώς τηνOnline εφαρμογή εξυπηρέτησης πελατών, προκειμένου να καλύψει το μεγαλύτερο εύρος των υπηρεσιών μας. Πλέον όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν ψηφιακά με τον ΔΕΔΔΗΕ, τόσο για τυχόν βλάβες όσο και για να εξυπηρετηθούν για ένα μεγάλο πλήθος υπηρεσιών που παρέχουμε.

Ο τελικός μας στόχος είναι να με την αύξηση των ψηφιακών υπηρεσιών να μην υπάρχει ανάγκη να μετακινείται ο πολίτης ή τουλάχιστον να περιοριστεί σημαντικά η ανάγκη επίσκεψης.

Η προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει και αυτό αποδεικνύεται από τη μείωση του SAIDI, του δείκτη που αντιπροσωπεύει τη χρονική διάρκεια των βλαβών και του SAIFI που αντιπροσωπεύει το πλήθος βλαβών. Το 2020 οι δείκτες αυτοί βελτιώθηκαν πάνω από 20-25%, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον πολλαπλασιαστικό παράγοντα αύξησης επενδύσεων και των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις, αναστρέφοντας πλήρως μια τάση ετών, παρά τις σοβαρές δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία, ενώ περαιτέρω βελτίωση αυτών των δεικτών αναμένουμε και εφέτος.

– Ποιος ο ρόλος του crisis management στην τρέχουσα περίοδο σε έναν οργανισμό, ειδικά του κλάδου σας; Πόση έμφαση έχετε αποδώσει στο crisis preparedness και με ποιους τρόπους;

Xαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την ερώτηση, γιατί το να είμαι proactive ως άνθρωπος είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά μου και πραγματικά η προνοητικότητα, oσχεδιασμός, και η πρόληψη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας και της στρατηγικής μου.

Ειδικά στο πλαίσιο των σημερινών μου καθηκόντων, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να αφήνουμε πράγματα στην τύχη τους και να μην προβλέπουμε και να προετοιμαζόμαστε έγκαιρα και αποτελεσματικά για όλα τα πιθανά σενάρια.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ διαχειρίζεται εξαιρετικά κρίσιμες υποδομές, στις οποίες στηρίζεται όλη η κοινωνία, όλη η οικονομία, όλη η χώρα. Το “αγαθό” του ρεύματος θεωρείται πλέον δεδομένο, όπως ο αέρας (καθ υπερβολή) για να λειτουργήσει η κοινωνία μας που συνεχώς εξελίσσεται.

Η έμφαση λοιπόν που έχω δώσει από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου στο proactiveness και στο crisis preparedness είναι η μέγιστη.

Μέσα στα δύο χρόνια που είμαι επικεφαλής στον ΔΕΔΔΗΕ, πέρα από το τεράστιο crisis της πανδημίας, έχουμε και πολλά άλλα έκτακτα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τον αρνητικό της αντίκτυπο στο Δίκτυο που διαχειριζόμαστε. Διαχειριστήκαμε σαν ομάδα πρωτοφανείς περιπτώσεις, οι μεγαλύτερες σε πολλές δεκαετίες.

Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε κρίση, προχωρήσαμε άμεσα στην εφαρμογή Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρίας μας, θωρακίζοντας το προσωπικό μας, διασφαλίζοντας την γρηγορότερη δυνατή επαναφορά των συστημάτων μας και των υποδομών μας, ώστε να εξυπηρετήσουμε άμεσα το πολίτη. Η άμεση κινητοποίησή μας οδήγησε στην αποτελεσματική συνέχιση της επιχειρησιακής μας λειτουργίας και με μεγάλη περηφάνεια μπορώ να σας πω πως παρά τα επιπλέον θέματα διαχείρισης λόγω της τεράστιας κρίσης της πανδημίας, καταφέραμε όχι μόνο να συνεχίσουμε την ομαλή μας λειτουργία, αλλά να βελτιώσουμε και κάποιους σημαντικούς δείκτες αποδοτικότητας και να συνεχίσουμε με ταχείς ρυθμούς το αναπτυξιακό μας σχέδιο, και με εξαιρετικά αποτελέσματα, προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, και βελτιώνοντας σε πολλά σημεία χρόνια σημεία που έχρηζαν βελτίωσης στο δίκτυο.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Capital
 
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ