ΔΕΠΑ: Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015-2016

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου κου. Δημήτρη Τζώρτζη

Η σημερινή συγκυρία αναζητά μια νέα υπευθυνότητα, πραγματιστική αλλά και ευαισθητοποιημένη, θεσμικά αποτελεσματική αλλά και κοινωνικά καινοτόμα. Υπευθυνότητα που συνθέτει την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα κι ανάπτυξη με το κοινό καλό και το συλλογικό όφελος. Υπευθυνότητα στηριγμένη σε αξίες που υπηρετούν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Αυτή η νέα υπευθυνότητα είναι το κλειδί για το μέλλον, σε ένα κόσμο γεμάτο αβεβαιότητες, προκλήσεις και πρωτοφανείς αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Καμία σοβαρή επιχείρηση στον κόσμο δεν μπορεί να αδιαφορεί για το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Αν το κάνει, τότε είναι η ίδια που μεσομακροπρόθεσμα αντιστρατεύεται τα ζωτικά συμφέροντά της.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως, έχοντας κατανοήσει πλήρως τον ρόλο τους, φροντίζουν να ενσωματώσουν την έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας και της διαδραστικότητας με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον τους, στην επιχειρηματική στρατηγική τους.

Αυτό ακριβώς κάνει και η ΔΕΠΑ, ως κορυφαίος επιχειρηματικός όμιλος της χώρας, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που ακουμπάει στους ώμους της, προκειμένου να συνεισφέρει στην αναπτυξιακή ανάταξη της χώρας και την κοινωνική ευημερία στον παρόν αλλά και στο μέλλον.

Για τη ΔΕΠΑ η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι στρατηγική προτεραιότητα. Υπηρετείται, καθημερινά, με όραμα και πρόγραμμα για τη σταθερή αύξηση του αναπτυξιακού μας αποτυπώματος στην οικονομία και την κοινωνία, ταυτόχρονα με τη σταθερή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας στη φύση.

Πιστεύουμε στις δυνατότητες της ΔΕΠΑ, στους ανθρώπους της και στην αποστολή της. Πιστεύουμε πως έχει όλη τη «θετική ενέργεια» που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές προκλήσεις της συγκυρίας. Πιστεύουμε και εργαζόμαστε μεθοδικά διασφαλίζοντας με τους σχεδιασμούς μας και την καθημερινή μας λειτουργία την απόδοση σημαντικών ωφελημάτων στην κοινωνία, στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στην παραγωγική διαδικασία, στη βιομηχανία της χώρας αλλά και στη γεωπολιτική της θέση και ισχύ. Σταθερός στόχος μας είναι η απόδοση μετρήσιμου συλλογικού οφέλους, το οποίο σχετίζεται με μείζονα ζητούμενα της εποχής μας, όπως:
 • Η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, 
 • Η μείωση του ενεργειακού κόστους στην παραγωγική διαδικασία, 
 • Η χρήση φιλικότερης ενέργειας προς το περιβάλλον, 
 • Η ενίσχυση της απασχόλησης. 
Στην κατεύθυνση αυτή:
 • Διατηρούμε ανταγωνιστική τιμή φυσικού αερίου, η οποία μεταφράζεται σε φθηνή τιμή για τους καταναλωτές. 
 • Εξασφαλίζουμε τη διαφοροποίηση των προμηθευτών μας και είμαστε σε μια διαρκή διαπραγμάτευση για την επίτευξη της συμφερότερης τιμής. 
 • Διασφαλίζουμε σταδιακά μια απελευθερωμένη αγορά φυσικού αερίου με στόχο το όφελος που θα προκύψει να φτάνει στον τελικό καταναλωτή. 
 • Επενδύουμε σταθερά την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη χώρα μας.
 • Προωθούμε την αεριοκίνηση, την αξιοποίηση δηλαδή του φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων, με τεράστια οφέλη τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και για το περιβάλλον. 
 • Ενισχύουμε τις επιστήμες, την έρευνα, την παιδεία, τις νέες τεχνολογίες. 
 • Υποστηρίζουμε δράσεις που ενισχύουν τις τέχνες, τον αθλητισμό, την κοινωνική ευημερία, την υγεία, τις κοινωνικές υποδομές. 
 • Αναβαθμίζουμε διαρκώς το εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους μας, σεβόμενοι με προσήλωση τα εργασιακά κι ανθρώπινα δικαιώματα. 
 • Δεσμευόμαστε με Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής σε όλες τις συναλλαγές με προμηθευτές και συνεργάτες μας. 
Η ΔΕΠΑ μπορεί να κοιτάζει την κοινωνία στα μάτια. Δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας και βάζουμε τα δυνατά μας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κλιματικών, οικονομικών και ενεργειακών προκλήσεων, με νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοποίησης των επενδυτικών ευκαιριών που βρίσκονται μπροστά μας.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ