Διακρίσεις για τον Όμιλο Alpha Bank στο Extel Survey

Η Alpha Bank διακρίθηκε, για πέμπτο συνεχές έτος, στο Extel Survey, τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη έρευνα που διεξάγεται σε ετήσια βάση με σκοπό την ανάδειξη των κορυφαίων επαγγελματιών στον ευρωπαϊκό επενδυτικό κλάδο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του “Extel Survey 2019”, η Alpha Bank κατέλαβε την 1η θέση στην Ελλάδα σε όλες τις κατηγορίες. Ειδικότερα:
  • Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης ψηφίσθηκε Καλύτερος CEO στην Ελλάδα.
  • Ο Γενικός ∆ιευθυντής – CFO της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου ψηφίσθηκε Καλύτερος CFO στην Ελλάδα.
  • Η ∆ιεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές της Alpha Bank έλαβε την 1η θέση στην Ελλάδα (Corporate Best for Investor Relations).
Ο ∆ημήτριος Κωστόπουλος, ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές και η Έλενα Κατωπόδη, Υποδιευθύντρια στην ίδια ∆ιεύθυνση, κατέλαβαν τις δύο υψηλότερες θέσεις στην κατηγορία IR Professionals στην Ελλάδα, ανάμεσα σε όλες τις ελληνικές εταιρίες που συμμετείχαν.

Η υψηλή κατάταξη που σταθερά λαμβάνει η Alpha Bank κατά τα πέντε τελευταία έτη, τόσο  στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύει την ποιοτική ομαδική εργασία και τον επαγγελματισμό που χαρακτηρίζει τη σχέση της Τραπέζης με τους επενδυτές και τους αναλυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη μετοχική βάση του Ομίλου συμμετέχουν περισσότεροι από 900 ξένοι θεσμικοί επενδυτές σε ποσοστό 80% περίπου και τη μετοχή της Τραπέζης καλύπτουν 18 αναλυτές από ξένους και εγχώριους χρηματιστηριακούς οίκους.

Η εταιρία Extel διεξάγει μελέτες για όλη την ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα αξιολογήσεων, τάσεων αγοράς και αναλύσεων. Στο Extel Survey 2019, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 14.260 επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου από συνολικά 3.603 εταιρίες διαχειρίσεως θεσμικών κεφαλαίων και παροχής επενδυτικών συμβουλών και αναλύσεων καθώς και 1.302 επιχειρήσεις.

Η Alpha Bank ευχαριστεί τους θεσμικούς επενδυτές του Ομίλου και τους αναλυτές για τη σταθερή εμπιστοσύνη τους και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την παροχή υπηρεσιών ακόμη υψηλότερου επιπέδου.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ