Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank

“Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα”
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank

Απολογισμός σχολικού έτους 2017-2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank “Νόμος-ΝομίζωΝόμισμα” πραγματοποίησε, για δεύτερο συνεχόμενο σχολικό έτος, το ταξίδι του σε σχολεία της ελληνικής περιφέρειας, μέσα σε ειδικά σχεδιασμένη βαλίτσα. Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, το Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε 88 πόλεις, σε 29 περιοχές της Ελλάδος και το παρακολούθησαν 5.524 μαθητές από 131 σχολεία, Νηπιαγωγεία, ∆ημοτικά, Γυμνάσια, Μουσικά και Ειδικά Σχολεία.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια για τους Εκπαιδευτικούς στην Καστοριά και τη Ρόδο, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων από σχολεία των συγκεκριμένων περιοχών ήταν πολύ μεγάλος.

Κατόπιν προτάσεως των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως ∆ωδεκανήσου, η ειδικά σχεδιασμένη βαλίτσα του Προγράμματος επισκέφθηκε και τη Χάλκη, όπου παρέμεινε στο Γυμνάσιο και στις Λυκειακές Τάξεις. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη νομισματική κυκλοφορία του νεωτέρου Ελληνικού Κράτους και ανέπτυξαν ιστορικά θέματα που σχετίζονται με τη σχολική διδακτική ύλη.

Η βαλίτσα ταξίδεψε για πρώτη φορά και στο εξωτερικό, στη Λωζάννη της Ελβετίας, στο σχολείο του Συλλόγου “Ελληνικά για Όλους / Grec pour Tous”. Οι μαθητές των τάξεων Α΄, Ε΄ και Στ΄ καθώς και οι μαθητές του Νηπιαγωγείου, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, γνώρισαν την ιστορία του αρχαίου ελληνικού νομίσματος που συνδέεται με την εξέλιξη της οικονομικής και πολιτικής ιστορίας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο.

Το ταξίδι θα συνεχισθεί και το επόμενο σχολικό έτος, 2018-2019. 

Πληροφορίες:
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ALPHA BANK

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ