ΕΛΠΕ: Δημοσιεύτηκε ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020

O Aπολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ καλύπτει τις επιδόσεις του Ομίλου για την Κοινωνία, την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον το 2020, καθώς και τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς.

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από το 2005, δημοσιοποιεί Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας, με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών του εταίρων (stakeholders).

Η 16η ετήσια έκδοση παρουσιάζει την επιχειρηματική επίδοση του Ομίλου σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), για την περίοδο από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

H προσέγγισή είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου και εκφράζει τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος αντιμετωπίζει τους τομείς της υγείας και ασφάλειας, τις δεοντολογικά ορθές και διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές, τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, το καλό εργασιακό κλίμα και τη δημιουργία αξίας για τους κοινωνικούς μας εταίρους.

O Aπολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι διαθέσιμος ΕΔΩ.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Ιστοσελίδα Ομίλου

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ