ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

 • PlusΜέλος
 • Από: 03.11.2008

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ιδρύθηκε το 1998 και
αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες.

Το 2019, ο
Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €8,9 δισ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA σε €572 εκατ..

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα,
αντιπροσωπεύοντας περίπου 75% του συνολικού ενεργητικού. Ο Όμιλος διαθέτει τα
τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα σε Ασπρόπυργο,
Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, με συνολική δυναμικότητα 344 kbpd, κατέχοντας μερίδιο
περίπου 60% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου
πετρελαιοειδών.

Κατέχει
ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του ΕΚΟ,
η οποία δραστηριοποιείται στη λιανική εμπορία μέσω δικτύου περίπου 1.700 πρατηρίων
καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών
καυσίμων και λιπαντικών.

Επιπλέον, ο
Όμιλος έχει δραστηριότητες στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσω των
υποδομών αποθήκευσης και διακίνησης που διαθέτει, καθώς και ενός δικτύου
περίπου 300 πρατηρίων, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο,
Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο Όμιλος
δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα αναπτύσσοντας ένα χαρτοφυλάκιο
έρευνας σε χερσαίες και υπεράκτιες περιοχές, είτε ανεξάρτητα, είτε σε
συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου όπως οι Total, ExxonMobil, Repsol και Edison.

Ο Όμιλος
διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο
και παράγωγά του. Το μερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50% ενώ οι
εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία και άλλες Μεσογειακές χώρες αντιπροσωπεύουν
ποσοστό περίπου 68% των πωλήσεων.

Επιπλέον, η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με
χαρτοφυλάκιο 26 MW σε λειτουργία και περίπου 1.000MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου ενός
Φ/Β έργου 204MW που συγκαταλέγεται στα 5 μεγαλύτερα της Ευρώπης.

Δραστηριοποιείται
επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μέσω
της ELPEDISON, κοινοπραξία με την EDISON, λειτουργεί δύο
μονάδες συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ισχύος 810 MW, ενώ έχει παρουσία
και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Όμιλος
συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), που βρίσκεται σε
διαδικασία μετασχηματισμού με μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών και απόσχιση
του κλάδου διεθνών έργων και μετονομασία της σε ΔΕΠΑ Εμπορίας. Σε εξέλιξη
βρίσκονται διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών,
καθώς και του ποσοστού του ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιεί μεγάλο αριθμό δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποστηρίζοντας
την Κοινωνία
και την προστασία του Περιβάλλοντος.

www.helpe.gr / info@helpe.gr / http://sustainabilityreport2019.helpe.gr.

EKE και Όμιλος
Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα, συνιστά ουσιαστικό τμήμα ή αναδεικνύεται σε όλες τις εκφάνσεις της στρατηγικής, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής λειτουργίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Ο Όμιλος, μέσω τακτικών ερευνών κοινής γνώμης διερευνά τα αποτελέσματα εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΚΕ, προκειμένου να κατευθύνουμε τις δράσεις μας προς τους τομείς εκείνους, όπου οι ανάγκες είναι επιτακτικές για την κοινωνία και τους ανθρώπους, που την πλαισιώνουν.

Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνεται υπόψη η άποψη των πολιτών για επενδύσεις αριστοποίησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, έργων υποδομής και βελτίωσης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αλλά και κοινωνικές δράσεις. Επιπλέον, μέσω διαλόγου και άλλων μορφών επικοινωνίας επενδύει συνεχώς στην έννοια και τις εφαρμογές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενσωματώνοντας στην επιχειρηματική του δράση και λειτουργία τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, όχι επειδή απορρέει από κάποια ηθική υποχρέωση, αλλά επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική.

Η δέσμευση αυτή υλοποιείται με ένα πλήθος ενεργειών και δράσεων, που απευθύνονται τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όπου ασκείται και η επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και στις ευρύτερες κοινωνίες εντός και εκτός Ελλάδος.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), έχοντας θέσει τους εξής στόχους:

 • Προσδιορισμός ενεργειών και δράσεων με προτεραιότητα στις τοπικές κοινωνίες.
 • Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων ΕΚΕ με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
 • Ενθάρρυνση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση του εργασιακού κλίματος.
 • Εθελοντική δέσμευση σε πρωτοβουλίες, βέλτιστες πρακτικές, αρχές και κώδικες που υποστηρίζουν τη σύζευξη της στρατηγικής και της βιώσιμης ανάπτυξης – μετά από σχεδιασμένη διερεύνηση των θεμάτων που απασχολούν τους κοινωνικούς μας εταίρους (stakeholders) και επικοινωνίας μαζί τους.

Βασιζόμενοι στους παραπάνω άξονες,δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και στεκόμαστε δίπλα στην τρίτη ηλικία, στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, στους μαθητές και στη νέα γενιά.

Ο ‘Ομιλος, από την ίδρυσή του, υποστήριξε πρωτοβουλίες και δράσεις, οι οποίες προωθούν την ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & η EKO είναι ενεργά μέλη, από το 2005, του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (μέλους του CSR Europe). 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετείχαν ενεργά στην ίδρυση του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Συμβούλιο  είναι ένας φορέας, που δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούννα παίξουν ηγετικό ρόλο μεταξύ των μελών του ΣΕΒ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου έχει τη θέση του αντιπροέδρου στο Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Για το άμεσο μέλλον, στοχεύουμε προς εκείνους τους τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική απαίτηση, στη βελτίωση των επιδόσεών μας και της συνεισφοράς μας σε θέματα ΕΚΕ, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη βελτίωση των σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό, στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και διασφάλισης σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Για τους Ανθρώπους μας
Η συνεχής φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και η μέριμνα για τις οικογένειες τους, συνιστούν ένα τμήμα της αναγνώρισης της συμμετοχής τους στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.

Πιστεύουμε ότι η επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων και το μέλλον της εταιρείας εξαρτώνται από τους ανθρώπους μας, οι οποίοι αποτελούν την κινητήριο δύναμή μας.

Στο ίδιο πλαίσιο συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα δια βίου επιμόρφωσης, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου.

Υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών
Ο Όμιλος πιστεύει, ότι η επένδυση στις κοινωνίες όπου ζούμε και εργαζόμαστε, υποστηρίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η εταιρική συμμετοχή διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση και τη διατήρηση της «κοινωνικής άδειας» λειτουργίας μιας επιχείρησης, βελτιώνοντας τις σχέσεις, μειώνοντας το ρίσκο, συνεισφέροντας στην πρόσληψη αλλά και στη διατήρηση του αριθμού εργαζομένων και δημιουργώντας συνέργειες με το κράτος αλλά και τις ΜΚΟ.

Στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιήθηκαν δράσεις, που απευθύνονται, κυρίως, στις τοπικές κοινωνίες του Θριασίου και της Δυτ. Θεσσαλονίκης, όπου ασκείται και η επιχειρηματική δραστηριότητά μας και, ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από αυτές:

Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες

 • Πρόγραμμα «Πάμε Κατασκήνωση 2010», με τη συμμετοχή 253 παιδιών από όμορους δήμους & ΜΚΟ
 • Δωρεά τροφίμων (Πάσχα & Χριστούγεννα) για τα προγράμματα της Εκκλησίας, ΜΚΟ και των  όμορων δήμων
 • Δωρεά πετρελαίου θέρμανσης / κίνησης σε ΜΚΟ και σε 340 άπορες οικογένειες
 • Δωρεά αναπηρικού αμαξιδίου στο Δήμο Ελευθέριου -Κορδελιού

Τρίτη Ηλικία

 • Πρόγραμμα παροχής δωρεάν προληπτικών εξετάσεων σε άτομα άνω των 65 των όμορων δήμων
 • Οικονομική ενίσχυση, δωρεά εξοπλισμού και παροχή γευμάτων στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Μαγούλας & Εχέδωρου.

Νέα Γενιά – Εκπαιδευτική Κοινότητα

 • Πρόγραμμα Βράβευσης 352 νεοεισαχθέντων φοιτητών, από τους όμορους δήμους
 • Δωρεά εκπαιδευτικού υλικού (Η/Υ, γραφική ύλη κ.ά.) και κάλυψη μεταφοράς μαθητών στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων προς 27 σχολεία
 • Αποκριάτικες & Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε σχολεία του Θριασίου
 • Δωρεά πετρελαίου θέρμανσης σε 55 σχολεία του Θριασίου και στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ανω Λιοσίων, οικονομική ενίσχυση για επισκέψεις & εκδηλώσεις  προς 7 σχολεία, οικονομική ενίσχυση προγραμμάτων υποτροφιών σε 5 πανεπιστημιακές σχολές.

Περιβάλλον – Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής

 • Διάθεση υλικού στην 1η ΕΜΑΚ Ελευσίνας – Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής
 • Χορηγία για την επαναλειτουργία των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του δήμου Ασπροπύργου
 • Εργασίες αποψίλωσης στην εθνική οδό-δήμος Ελευσίνας, στο πλαίσιο της Ημέρας Περιβάλλοντος
 • Χορηγία για την κατασκευή σκέπαστρου στο δημοτικό Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου
 • Χορηγία για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο δήμο Ελευθέριου – Κορδελιού
 • Νομαρχία Θεσσαλονίκης, οικονομική ενίσχυση για επισκευές κτιρίου για την εγκατάσταση της αστυνομικής ομάδας «ΔΙΑΣ»
 • Δωρεά απορριμματοφόρου οχήματος & τριών κοντέινερ (δ. Ελευσίνας) και οχήματος πολλαπλών χρήσεων (απορριμματοφόρο, πλυστικό, εκχιονιστικό & πυροσβεστικό) στο δήμο Μάνδρας.

Αθλητισμός – Πολιτισμός 

 • Οικονομική ενίσχυση αθλητικών σωματείων & αθλητών (αγορά αθλητικού υλικού, κάλυψη μεταφορικών εξόδων κλπ) όμορων δήμων στο Θριάσιο και στη Δ. Θεσσαλονίκη.
 • Σχολικό Πρωτάθλημα 5Χ5 δημοτικών σχολείων Ελευσίνας
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις όμορων δήμων περιοχής Θριασίου (Αισχύλεια, Θριάσεια, Ζερβονικόλεια).

Προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
Η προσφορά και η υπεύθυνη στάση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο είναι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και της στρατηγικής του Ομίλου. Τα προγράμματα που υποστηρίζουμε σχεδιάστηκαν βασιζόμενα στο δίπτυχο «άνθρωπος και ποιότητα ζωής». Γύρω από αυτόν τον άξονα αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες δράσεις μέσω των οποίων δόθηκε έμφαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, στο περιβάλλον, στην κοινωνική αλληλεγγύη.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

 • Οικονομικές ενισχύσεις μη κερδοσκοπικών φορέων (π.χ. Σύλλογοι για ΑμΕΑ, Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, Χαμόγελο του Παιδιού, LIFE LINE HELLAS, ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, κ.ά.)
 • Χορηγία προγραμμάτων συνεδρίων & εκδηλώσεων εκπαιδευτικών φορέων
 • Δωρεά στο Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ ενός Φασματογράφου FTIR και ενός μετρητή RVP.
 • Χρηματοδότηση ερευνητικού προγράμματος με το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ – ύψους 35.000 ευρώ – με αντικείμενο την χρήση της βιοαιθανόλης ως υποκατάστατο της βενζίνης
 • Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών –  Οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων του ιδρύματος
 • Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροβιοτόπων (ΕΚΒΥ) – Συμβολή στη συλλογή & επικαιροποίηση των στοιχείων για τους υγροτόπους στην Ελλάδα
 • Πολυτεχνείο Κρήτης –  Χορηγία του 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Hazardous Industrial Waste Management»
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – κάλυψη μεταφοράς ατόμων στο πλαίσιο της ενότητας «Πράσινη Δράση, Καθαρά Δάση»
 • Σώμα Ελλήνων Αναδασωτών  –  Χορηγία πετρελαίου θέρμανσης
 • Εκδήλωση παρουσίασης της Ετήσιας Πολιτιστικής έκδοσης «ΕΠΙΛΟΓΟΣ»
 • Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, για την προβολή του προγράμματος  εικονικής πραγματικότητας «Ταξίδι στην αρχαία Πριήνη»
 • Θέατρο του Νέου Κόσμου-Νέα Σκηνή Τέχνης.
 • Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»: Υποστήριξη δράσεων Ευρωπαϊκής Ημέρας ευγένειας στο δρόμο, στο πλαίσιο της εβδομάδας οδικής ασφάλειας
 • ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ, για την έκθεση «Η πλήρης συλλογή του  Edgar Degas»
 • Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, για την ενότητα Μεγάλοι  Ερμηνευτές»
 • Θεατρική παράσταση «Σεμινάριο βλακείας» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2010 (διανομή εισιτηρίων στο προσωπικό).

< BACK