Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος, HELLENiQ ENERGY Α.Ε.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και μέχρι και το 2002 ασχολήθηκε επαγγελματικά με την Εμπορία Τεχνολογικού Εξοπλισμού Κτιρίων, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Ι. Δ. Παπαθανασίου ΑΕ».
Η Κοινοβουλευτική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 2000 όταν εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Επικρατείας με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ενώ  επανεξελέγη Βουλευτής στην Β’ Περιφέρεια Αθηνών τα έτη 2004, 2007, 2009 και τον Μάιο του 2012.
Κατά την Κυβερνητική του θητεία, άσκησε αρχικά τα καθήκοντα του Υφυπουργού Ανάπτυξης με αρμοδιότητα σε θέματα Εμπορίου και Καταναλωτή, από τον Μάρτιο του 2004 έως και τον Σεπτέμβριο του 2007. Το 2005 ανέλαβε επιπροσθέτως και το χαρτοφυλάκιο για τα ζητήματα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου.
Τη χρονική περίοδο από 19/9/2007 μέχρι 7/1/2009 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος σε θέματα Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Τον Ιανουάριο του 2009 ορίστηκε Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών στις 4 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.
Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είχε θητεύσει ξανά, την περίοδο από 27-2-2014 έως 4-5-2015.
Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά και στη μακρά επαγγελματική του σταδιοδρομία κατείχε σημαντικές θέσεις ευθύνης. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων,  Γενικός Γραμματέας στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για μία εξαετία μέχρι το 1993 και ακολούθως αναδείχθηκε στη θέση του Προέδρου ΕΒΕΑ έως το 2000. Υπήρξε, επίσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) το 1993, ενώ την περίοδο 1991 -1992 ήταν σύμβουλος του Υπουργού Βιομηχανίας σε θέματα Ενέργειας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ